Onregelmatige gast

Een onregelmatige gast is een trekvogel die incidenteel in een gebied verwintert.

Broedvogels jaarvogel = het hele jaar aanwezig
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterend
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont
Gastvogels
(niet-broedvogels) 
jaargast = het hele jaar aanwezig
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezig
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezig
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezig
onregelmatige gast = niet elke winter voorkomend
dwaalgast = slechts bij uitzondering gesignaleerd
invasiegast = zelden, maar dan talrijk voorkomend

Sommige trekvogels komen ieder jaar overwinteren, zoals de keep (Fringilla montifringilla) of de sijs (Carduelis spinus), maar er zijn ook onregelmatige gasten die zeker niet elke winter te zien zijn. De pestvogel (Bombycilla garrulus) komt statistisch eenmaal om de tien jaar maar is enkele jaren geleden twee winters na elkaar in België gezien. De notenkraker (Nucifraga caryocatactes) kan ook als onregelmatige gast worden gezien. De laatste grote invasie was in het begin van de jaren zestig, maar ook nadien is de vogel nog waargenomen.

De Hop (Upupa epops) behoorde tot rond 1960 tot onze broedvogels maar is intussen een onregelmatige gast geworden.