Een dier, meestal een vogel, is in een bepaald gebied een invasiegast als hij niet in dat gebied broedt (vandaar de aanduiding 'gast'), en er slechts onregelmatig voorkomt, maar dan ook in aanzienlijke aantallen (vandaar de aanduiding 'invasie').

Pestvogel
Broedvogels jaarvogel = het hele jaar aanwezig
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterend
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont
Gastvogels
(niet-broedvogels) 
jaargast = het hele jaar aanwezig
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezig
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezig
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezig
onregelmatige gast = niet elke winter voorkomend
dwaalgast = slechts bij uitzondering gesignaleerd
invasiegast = zelden, maar dan talrijk voorkomend

De vogel (het dier) komt ergens normaal niet voor, maar verlaat door extreme omstandigheden zoals kou, droogte of voedselgebrek de natuurlijke habitat.

Een invasiegast is een relatief begrip, want ieder land of gebied heeft zijn eigen soorten. Voorbeelden voor Nederland zijn:

Vogels bewerken

Zie ook bewerken