Jaarvogel

Dit artikel gaat over een ecologische categorie vogels. Zie gewone jaarvogel voor een bepaalde soort neushoornvogel met deze naam.

Een jaarvogel is een vogel die het gehele jaar in het land kan worden aangetroffen. Tot de jaarvogels behoren twee groepen:

 1. Standvogels
  Voorbeeld: koolmees
  Hun jongen vestigen zich op korte afstand van de geboorteplaats. Verder komen ze niet.
  Andere voorbeelden: havik, fazant, bosuil, grote bonte specht, boomklever, boomkruiper, gaai, zwarte kraai, ekster en huismus,
 2. Soorten waarvan de broedpopulatie (geheel of gedeeltelijk) trekt en vervangen wordt door noordelijke populaties.
  Voorbeeld: de spreeuw is heel het jaar in Nederland aanwezig.
  80% van de Nederlandse broedvogels overwintert in Noordwest-Frankrijk en Zuid-Engeland. De 20 % blijvers, worden 's winters aangevuld met overwinteraars uit noordelijke populaties.
  Andere voorbeelden: kuifeend, wilde eend, watersnip, roodborst en zanglijster.
Koolmees
Spreeuw
jaarvogel = het hele jaar aanwezige broedvogel
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterende broedvogel
jaargast = het hele jaar aanwezige niet-broedvogel
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezige niet-broedvogel
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezige niet-broedvogel
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezige niet-broedvogel
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont


LiteratuurBewerken

 • Bijlsma, R.G., Hustings, F., Camphuysen, C.J. Avifauna van Nederland - 2 - algemene en schaarse vogels van Nederland. KNNV Uitgeverij Utrecht & GMB Uitgeverij, Haarlem
Zoek jaarvogel op in het WikiWoordenboek.