Paramedicus

verzamelnaam voor beroepen in de zorg buiten die van (tand)arts

Een paramedicus is iemand die in het kader van zijn/haar beroep paramedische behandelingen uitvoert. De paramedicus voert gezondheidsbevorderende taken uit naast een geneeskundige (medicus) en meestal onder diens toezicht. De term paramedicus houdt op zichzelf geen erkende bevoegdheid in.

België bewerken

In België worden de paramedische beroepen via het Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de paramedische bepaald en vallen deze beroepen onder een beschermde beroepsberoepen titel.[1]

Nederland bewerken

Opleidingen voor een paramedisch beroep zijn er op verschillende niveaus vanaf hbo-niveau. Voor bepaalde paramedici zijn er aan universiteiten opleidingen op masterniveau.

Een aantal paramedische beroepen valt onder artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en is privaatrechtelijk geregistreerd door de stichting Kwaliteitsregister Paramedici.

Overzicht van paramedische beroepen in Nederland bewerken