Basisarts

gediplomeerd arts zonder aanvullende opleiding tot specialist

Basisarts is een medisch beroep.

Na afronding van een studie geneeskunde en na het behalen van alle coschappen krijgt iemand zijn bul en kan zich in het BIG-register laten registreren als basisarts. Een basisarts werkt in de patiëntenzorg meestal onder supervisie van een geneeskundig specialist (bijvoorbeeld een huisarts, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of ziekenhuisspecialist). Andere opties zijn werk als arts-onderzoeker of werk in het management en bedrijfsleven. Veel basisartsen zullen een vervolgopleiding tot geneeskundig specialist willen volgen. De in Nederland wettelijk erkende vervolgopleidingen tot geneeskundig specialist vallen uiteen in de volgende hoofdgroepen: medisch specialist, huisarts (inclusief specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten) en sociaal geneeskundige. Er zijn ook niet-wettelijk erkende vervolgopleidingen die opleiden tot bijvoorbeeld algemeen militair arts, tropenarts, kaakchirurg, enzovoort.

De Nederlandse opleiding tot basisarts bestaat uit een bachelorfase van drie jaar en een masterfase van drie jaar waarin coschappen worden gelopen, gevolgd door het afleggen van het artsexamen.