Huisartsenpost

regionaal centrum waar meerdere huisartsen samenwerken buiten de normale praktijktijden

Een huisartsenpost (HAP) of dokterswacht is een regionaal centrum waar meerdere huisartsen samenwerken buiten de normale praktijktijden.

Huisartsenpost in Amsterdam-West

Sinds jaren negentig is er in Nederland crisis in de huisartsenwereld. De overbelasting van de frequente diensten buiten kantooruren werd door huisartsen niet meer geaccepteerd en men zocht naar een oplossing. Die werd gevonden door grootschalige huisartsenposten op te richten. De huisartsen hebben daar meer hulppersoneel en betere faciliteiten dan in de vroegere situatie, waarin dienst gedaan werd vanuit het woonhuis of de eigen praktijk.

De huisartsenpost is te consulteren bij een medisch probleem dat niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag. Belangrijk is dat eerst de huisartsenpost wordt gebeld. Een assistent(e) zal dan de hulpvraag beoordelen en een prioriteit toekennen. Deze triage heeft tot doel dat elke hulpvraag op tijd en op maat wordt afgehandeld. De assistent(e) kan onder supervisie van de huisarts zelf een advies geven, geruststellen of de hulpvraag doorgeven aan de huisarts voor een telefonisch advies, consult of visite.

Veel huisartsenposten zijn uitgerust met een speciale visite-auto, voorzien van ambulancestriping en met chauffeur. Deze dient om de arts te ondersteunen tijdens de (spoed)visites. Vaak zijn deze auto's uitgerust met apparatuur voor zuurstoftoediening, een automatische externe defibrillator en een set medicamenten en middelen waarmee eerste hulp kan worden verleend.

Vista-kmixdocked.png
Huisartsenpost (downloadยทinfo)