Kaakchirurgie

medisch specialisme

Kaakchirurgie, stomatologie of mondheelkunde is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met heelkundige ingrepen op het kaakbeen en de omgevende weefsels. Artsen die kaakchirurgie beoefenen worden kaakchirurgen genoemd.

Kaakchirurgie omvat verschillende deelgebieden:

Nederland bewerken

In Nederland kan men kaakchirurg worden wanneer men de opleiding tot tandarts en de opleiding geneeskunde heeft afgerond. Hierna kan men zich specialiseren tot kaakchirurg door een vierjarige opleiding te volgen.

België bewerken

De titel "kaakchirurg" bestaat officieel niet in België. Wel is er de erkenning als arts-specialist in de stomatologie en een bijkomende erkenning in de mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde (MKA). Alvorens men deze specialisatie kan aanvatten dient men te beschikken over het diploma van arts en het diploma van tandarts. De verdere specialisatieduur is twee jaar tot stomatoloog en nog eens twee jaar extra tot MKA-arts. Nadien kan dan nog een bijkomende specialisatie in de oncologie van been en gezicht gevolgd worden. Dit is overigens de langste studie die men in België kan volgen.