Esculaap
Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Neurologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van neurologische aandoeningen: ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarnaast worden spierziekten ook vaak behandeld door een neuroloog.

Het menselijk zenuwstelsel

Symptomen in de neurologie

bewerken

Een neuroloog behandelt uiteenlopende klachten als hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen, (aanvallen van) bewustzijnsdaling, geheugen-, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte en verlammingsverschijnselen.

Behandelde ziekten in de neurologie

bewerken

Ziekten en aandoeningen die behandeld worden door een neuroloog zijn onder andere epilepsie, hyperventilatie, ziekte van Parkinson, dementie, multiple sclerose (M.S.), carpaletunnelsyndroom, nek- of rughernia (hernia nuclei pulposi), polyneuropathie, spierdystrofie en hersentumoren. In het ziekenhuis zorgt de neuroloog verder voor mensen met een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), meningitis (hersenvliesontsteking), coma, hersenschudding, hersenkneuzing of andere vormen van hersenletsel.

Verband met psychiatrie

bewerken

Voor 1980 vormden neurologie en psychiatrie samen één medisch specialisme, uitgeoefend door een "zenuwarts", maar toenemende kennis maakte het vakgebied te groot, en opsplitsing noodzakelijk. Beide disciplines blijven echter nauw verwant.

Zenuwstelsel

bewerken

Hersenen, ruggenmerg en zenuwen vormen samen het zenuwstelsel, dat wordt onderverdeeld in:

De hersenen bestaan uit de grote hersenen, in medisch jargon cerebrum, de kleine hersenen of cerebellum, de hersenstam, en het ruggenmerg of myelum.

Het autonoom zenuwstelsel, onderdeel van het perifeer zenuwstelsel, regelt alle onwillekeurige (onbewuste) functies als bloeddrukregeling, zweetsecretie, beweging van de ingewanden, en wordt onderverdeeld in:

Zie ook

bewerken