Hoofdmenu openen
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Het menselijk zenuwstelsel

Neurologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarnaast worden spierziekten ook vaak behandeld door een neuroloog.

Symptomen in de neurologieBewerken

Een neuroloog heeft te maken met uiteenlopende klachten, zoals hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen, (aanvallen van) bewustzijnsdaling, geheugen-, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen.

Behandelde ziekten in de neurologieBewerken

Ziekten die behandeld worden door een neuroloog zijn onder andere epilepsie, ziekte van Parkinson, dementie, multiple sclerose (M.S.), carpaletunnelsyndroom, nek- of rughernia (hernia nuclei pulposi), polyneuropathie, spierdystrofie en hersentumoren. In het ziekenhuis zorgt de neuroloog verder voor mensen met een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), meningitis (hersenvliesontsteking), coma, hersenschudding, hersenkneuzing of andere vormen van hersenletsel.

Verband met psychiatrieBewerken

Tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw vormden neurologie en psychiatrie samen een specialisme (uitgeoefend door de "zenuwarts"), maar vanwege de grote verschillen tussen beide specialismen zijn beide zelfstandig geworden. Toch heeft neurologie belangrijke raakvlakken met de psychiatrie.

ZenuwstelselBewerken

Hersenen, ruggenmerg en zenuwen vormen tezamen het zenuwstelsel. Dit is op meerdere manieren onder te verdelen:

De hersenen bestaan uit de grote hersenen, in medisch jargon cerebrum, de kleine hersenen cerebellum, de hersenstam en het ruggenmerg myelum.

Het autonoom zenuwstelsel dat alle onbewuste functies zoals bloeddrukregeling, zweetsecretie, beweging van de ingewanden enzovoort regelt, wordt onderverdeeld in:

Zie ookBewerken