Mijn naam is Lieven. Licentiaat natuurkunde Rijksuniversiteit Gent 1969. Mijn bijdragen zullen zich voornamelijk beperken tot het domein van de natuurkunde (fysica) en de wiskunde. Verder plan ik bijdragen over de halfgeleiderelektronica en de akoestiek. Op de overlegpagina lees ik graag uw opmerkingen over mijn bijdragen.

Gestarte artikelenBewerken

Adriaan van Roomen - Frans van Schooten - Henry Briggs - Boldriehoeksmeting - Antonio Cagnoli - Simon Lhuilier - Jérôme Lalande - Kettinglijn (wiskunde) - Bureau des longitudes - Jean-Baptiste Joseph Delambre - Jacopo Riccati - Differentiaalvergelijking van Bernoulli - Differentiaalvergelijking van Riccati - Vincenzo Riccati - Acta Eruditorum - Hoorn (Akoestiek) - Paul Wilbur Klipsch - Harry F. Olson - Leo Leroy Beranek - Gilbert Arthur Briggs - Paul Voigt - Robert H. Dennard - LOCOS - Covolume - Otto Lummer - Ernst Pringsheim - Ferdinand Kurlbaum - Stralingswet van Wien - Ernest Fox Nichols - Arend Joan Rutgers - Historisch overzicht van de stralingswetten - Schottky transistor - John Milton Miller - Millereffect - Karl Hermann Struve - Struve functie - Norman William McLachlan - Herschel-Quincke-Interferometer - Edwin Henry Barton - Karl Uno Ingard - Philip McCord Morse - Morse-potentiaal - Acoustical Society of America - Pound-Rebka-experiment - Mössbauer-rotor-experimenten - Hafele-Keating-experiment

Aanvullingen op artikelenBewerken

François Viète - John Napier - Gerard Bodifée - Concertzaal - Alexis Carrel - Wallace Clement Sabine - Harvard universiteit - Random Access Memory - Subrahmanyan Chandrasekhar - Verschuivingswet van Wien - Stralingsdruk - Andromedanevel - Transistor-transistor logica - TRS-80 - Soortelijke weerstand - Elektrisch veld - Wetten van Kirchhoff - Inductiewet van Faraday - Helmholtzresonator - Sterrenstelsel - Georg Hermann Quincke - Operationeel onderzoek - Elektrotechniek van A tot Z - Kegelslinger - Slinger (natuurkunde) - Brug van Wheatstone - Personal Computer - DRAM - Dopplereffect - Lijst van goniometrische gelijkheden