Hoofdmenu openen
De Slinger van Foucault beweegt door de draaiing van de aarde (het effect is in deze animatie sterk overdreven weergegeven).

Een slinger bestaat uit een massa opgehangen aan het uiteinde van een koord of een staaf die aan de bovenzijde vrij draaibaar is. Als de massa opzij getrokken wordt en daarna losgelaten, zal de massa heen en weer bewegen onder invloed van de zwaartekracht. De massa passeert daarbij telkens het centrale, laagste punt.

Er zijn ook slingers die niet van de zwaartekracht als terugdrijvende kracht gebruikmaken. Zo bestaat een torsieslinger uit een massa die aan een (fijne) draad, de torsiedraad, bevestigd is en door verdraaiing een torsiekracht in de draad veroorzaakt die als terugdrijvende kracht fungeert. Een torsieslinger werkt ook buiten een zwaartekrachtsveld. Een metronoom is een soort omgekeerde slinger – de massa zit hier aan de bovenkant van de staaf – die een veer gebruikt om de terugdrijvende kracht te leveren.

Galileo Galilei ontdekte dat een slinger een regelmatige periodieke beweging uitvoert, waarmee de tijd gemeten zou kunnen worden, als in een klok. Dit leidde tot de uitvinding van het slingeruurwerk door Christiaan Huygens. De grootte van de massa aan het uiteinde van de slinger is niet van invloed op de periode of de slingertijd, en ook niet op de amplitude.

Bij kleine verplaatsingen van de massa kan de beweging van een slinger wiskundig beschreven worden als een eenvoudige harmonische beweging. Dit komt doordat dan de uitwijking vrijwel evenredig is met "terugdrijvende" kracht, overeenkomstig de Wet van Hooke voor een veer. Werkelijke slingers hebben echter geen "oneindig kleine verplaatsingen" en zijn daardoor enigszins niet-lineair. Huygens toonde aan dat een "ideale" slinger niet volgens een cirkel moet bewegen, maar langs een cycloïde (zie Tautochrone kromme). Ook zullen niet-ideale slingers energie verliezen, zodat ze een gedempte trilling uitvoeren.

Inhoud

Mathematische slingerBewerken

De geïdealiseerde slinger bestaat uit een puntmassa   aan een massaloze staaf (of massaloos koord) met lengte  , de slingerlengte, die de puntmassa verbindt met het wrijvingsloze ophangpunt. De massa beschrijft een (stukje van) een cirkel. Bij deze cirkelbeweging wordt de positie bepaald m.b.v. de hoek   tussen de staaf en de verticaal. Op de massa werkt de zwaartekracht en de kracht van de ophangstaaf. De verandering van de hoek   wordt alleen beïnvloed door de krachten rakend aan de baan. Alleen de zwaartekracht heeft een component in deze richting: de component  , waarin   de zwaartekrachtsversnelling is. De versnelling langs de baan is de tangentiële versnelling. Dit is de hoekversnelling vermenigvuldigd met de lengte van de staaf. De bewegingsvergelijking wordt dan gegeven door de volgende differentiaalvergelijking[1]:

 

De massa   kan daarin worden weggedeeld. Als de amplitude klein is, geldt  , zodat:

 

De oplossing van deze differentiaalvergelijking is:

 ,

waarin   de hoek is die de slinger op tijdstip 0 maakt met de verticaal. Deze hoek is daarmee ook de maximale uitslag die de slinger kan hebben. De bewegingsvergelijking is de formule voor een eenvoudige harmonische beweging met periode (trillingstijd)

 

Dit is de Wet van Christiaan Huygens – tevens de oudste formule van de natuurkunde:

Hieruit blijkt dus dat de trillingstijd van een slinger op zeeniveau alleen afhangt van de lengte. Met een slinger kan men dus ook kleine afwijkingen van   bepalen. Hieruit blijkt ook dat een slinger met dezelfde lengte op de maan, waar de zwaartekracht kleiner is, langzamer zal slingeren dan op aarde.

Dit effect heeft F.A. Vening Meinesz gebruikt om de vorm van de aarde te meten tijdens zijn beroemde reizen met de marine.

Voor grotere hoeken kan de benadering niet meer worden toegepast. De algemene oplossing voor de mathematische slinger luidt dan[2]

 

met  ,

waarin de integraal   niet meer herleidbaar is tot elementaire functies. Hij wordt de complete elliptische integraal van de eerste soort genoemd. Er bestaan tabellen voor  .

Omdat   voor   krijgt men voor kleine hoeken opnieuw de benadering

 

Fysische slingerBewerken

Bij de fysische slinger wordt de slinger als een voorwerp beschouwd dat een rotatie uitvoert. De differentiaalvergelijking wordt dan:

 

Met:

  het traagheidsmoment van de slinger t.o.v.het ophangpunt
  de afstand van het massacentrum tot het ophangpunt

Met de klassieke benadering voor kleine hoeken waarbij men   stelt, krijgt men een eenvoudige differentiaalvergelijking, die een harmonische beweging voorstelt met

 

of met een periode

 

Voor grotere hoeken kan deze benadering niet gebruikt worden, de oplossing maakt dan opnieuw gebruik van de elliptische integralen..

SlingertijdBewerken

De slingertijd is de tijdsduur die verloopt tussen twee momenten waarop een punt (bijvoorbeeld de massa) van een slinger zich weer op hetzelfde uiteinde bevindt. De slingertijd wordt ook wel periode genoemd. Bij een slinger met niet te grote uitwijking is de slingertijd constant, bij een mathematische slinger onafhankelijk van de grootte van de uitwijking. De slingertijd   is het omgekeerde van de frequentie. De slingertijd van een verticale slinger laat zich berekenen met de formule van Christiaan Huygens:

 ,

met   de lengte van het touw (m),   als de valversnelling (m/s²),   is de tijd in seconde. Bij een slingerlengte van 1 m bedraagt de slingerperiode 2,0060 s. Tito Livio Burattini definieerde in zijn Misura Universale zo de Metro Cattolico. Als vuistregel kan men aanhouden dat de lengte van een slinger in meters een kwart is van de slingertijd in seconden in het kwadraat. De slinger waarvan de massa een cirkelvormige baan volgt wordt de kegelslinger genoemd en hiervoor is de formule iets langer, namelijk:

 ,

met   de straal van de cirkel (in meter). Deze formule is echter geen benadering maar is exact.

ToepassingBewerken

In stuwdammen bevinden zich slingers waarmee de beweging van de dam onder invloed van de waterdruk wordt vastgelegd. Dit betreft hangende slingers die aan de top van de dam vastzitten en het koord door een koker in de dam tot aan het fundament gaat, waar een gewicht in een bak olie hangt. Tevens bevinden zich in dammen omgekeerde slingers waarbij het koord juist in het fundament vastzit en het gewicht aan de bovenkant van de dam in een bak olie drijft. Inmiddels gebruikt men daartoe lasers in plaats van slingers.

Slingers vinden ook toepassing als tijdbepalend element in mechanische uurwerken. Om het energieverlies te compenseren krijgt de slinger bij elke doorgang een klein duwtje, zodat de slingerbeweging blijft voortduren. De energie hiervoor komt in de meeste gevallen van een veer of een gewicht.

Zie ookBewerken