Hoofdmenu openen

LevensloopBewerken

Ampe groeide op in Oostende. Ze liep school in het Koninklijk Atheneum 1 Centrum Oostende en sloot haar middelbare studies af in het Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum, waar ze enige tijd voorzitter was Jongsocialisten afdeling-Oostende. Ze studeerde burgerlijk ingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel met een aanvullende Master en Gestion Integrée aan de Université libre de Bruxelles, waarna ze ging wonen in Brussel.

In 2003 richtte Ampe een Brusselse afdeling op van Jong VLD en bij de gewestverkiezingen van 2004 werd ze de jongste verkozene van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, waarvan ze lid bleef tot in 2019. Ze ging zetelen in de commissie Leefmilieu en de commissie Ruimtelijke ordening en Stedenbouw. Ampe werd secretaris van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en lid van de commissie Welzijn van de VGC. In 2006 werd ze ook verkozen als gemeenteraadslid van Stad Brussel.

Bij de Brusselse gewestverkiezingen 2009 werd ze herverkozen met 1433 voorkeurstemmen, de op één na hoogste score van haar partij, na Brussels minister Guy Vanhengel.[bron?] Als fractievoorzitter ijverde ze voor meer burgerlijke rechten en vrijheden door een ordonnantie rond vrije keuze van rituelen bij de dood,[bron?] toegankelijkheid van publieke plaatsen voor assistentiehonden (van personen met een beperking), een resolutie 'stedelijke gedragscode' tegen discriminatie en voor eigendomsrechten. Inzake technologie en mobiliteit schaarde Ampe een meerderheid achter de invoering van de mobiele 4G-technologie en de integratie van de mobiliteitsplannen van de Brusselse gemeenten en het gewest. In 2007 werd Ampe ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond.

Bij de federale verkiezingen van 2010 was Ampe 9de opvolger en werd niet verkozen. In 2010 onderbrak ze op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap de toespraak van Vlaams Parlementvoorzitter Jan Peumans door te roepen: "Hou op, u besmeurt de reputatie van de Vlamingen met uw nationalisme."[2][3] Tot 2011 was ze kernlid van de denktank Liberales.[bron?]

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd Ampe met 1607 voorkeurstemmen de populairste Nederlandstalige politicus van Stad Brussel.[4] Vanuit een blauw-rode coalitie werd Ampe op 3 december 2012 ingezworen als schepen van Mobiliteit, Openbare Werken en Wagenpark. In die functie is ze belast met het mobiliteitsplan en de invoering van de centrale voetgangerszonde die Picnic The Streets had afgedwongen bij het vorige gemeentebestuur.[5]

Bij de Brusselse gewestverkiezingen 2014 werd Ampe voor de derde keer verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement met 2883 voorkeurstemmen, opnieuw de op één na hoogste score van haar partij. Hier zetelt ze in de commissies voor Territoriale Ontwikkeling en voor Leefmilieu en Energie. Ze werd lid van de raad van toezicht van de Erasmushogeschool Brussel en bleef dat tot 2016.

Als schepen van Stad Brussel liet Ampe mini speeltuinen installeren in de Nieuwstraat, de Oude Graanmarkt en de Leopoldstraat nabij het Muntplein.[6] Ter voorbereiding van de voetgangerszone liet Ampe verkeerstellingen uitvoeren om de impact op omliggende straten te meten. Op basis van de gewestelijke Musti- en Mesoverkeerssimulator werden rijrichtingen gewijzigd om transitverkeer te beperken en bestemmingsverkeer vlotter te laten lopen.[bron?] Op 29 juni 2015 werd de centrale voetgangerszone in 2015 uitgebreid van 28 ha tot 50 ha.[7] Deze voorlopige inrichting werd vervolgens stapsgewijs onder handen genomen. Het openbaar onderzoek rond de uiteindelijke herinrichting werd schijnparticipatie verweten. Ampe budgetteerde daarnaast de renovatie van de Antwerpsepoort, de Philippe de Champagnestraat, de Zwaluwenstraat en de omliggende straten van Sint-Goriks. Daarnaast waren er ook renovaties in de Vrijheidswijk (Onderrichtstraat, Staatsbladstraat, Parlementsstraat, Hertogstraat, Leuvenseweg, Drukpersstraat…).

Nadat Ans Persoons in juni 2017 opstapte als schepen voor Nederlandstalige Aangelegenheden uit onvrede met de reactie van burgemeester Yvan Mayeur op het schandaal rond Samusocial Brussels, nam Ampe haar bevoegdheden over. In oktober 2017 verscheen Ampes eerste roman ‘Aylans geheim’, een liefdesverhaal dat zich in Syrië, Rusland en België afspeelt dat ook bedoeld is als een aanklacht op het gebrek aan democratie in Europa.

Eind 2018 werd Open Vld in het gemeentebestuur vervangen door Groen en Ampe als schepen opgevolgd door Bart Dhondt.

Ampe bleef fractievoorzitter in het Brussels Parlement en volgens Cumuleo daarnaast onder meer ook ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond, voorzitter van de Lakense afdeling van het Willemsfonds, lid van het dagelijks bestuur van Open VLD Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondervoorzitter van Open VLD Brussel Stad.[8]

Bij de Vlaamse verkiezingen van 2019 was Ampe Open Vld-lijsttrekker in Brussel.[9] Ze werd verkozen in het Vlaams Parlement met 3.851 voorkeurstemmen. Ook werd ze door haar partij als deelstaatsenator afgevaardigd naar de Senaat.

Els Ampe woont in Laken en is moeder van vier kinderen.

Externe linkBewerken