Hoofdmenu openen

Elektrische ladingen kunnen op twee manieren krachten op elkaar uitoefenen: elektrisch en magnetisch. Het elektrisch veld beschrijft naar grootte en richting elektrische krachten in de ruimte bij een gegeven ruimtelijke ladingsverdeling.

Elektromagnetisme
Lightning strike jan 2007.jpg
elektriciteit · magnetisme
Wetenschappers
De veldlijnen van het elektrisch veld geproduceerd door twee puntladingen. Ladingen met hetzelfde teken (links) stoten elkaar af, met verschillend teken trekken ze elkaar aan.

Elektrische ladingen oefenen altijd een kracht op alle andere ladingen in het universum uit. Met toenemende onderlinge afstand nadert die kracht tot nul. De kracht waarmee twee ladingen elkaar aantrekken kan worden berekend volgens de Wet van Coulomb. De kracht die een eenheidslading, dat wil zeggen een puntlading met de ladingseenheid als lading, in een punt ondervindt noemt men de elektrische veldsterkte in dat punt.

Inhoud

DefinitieBewerken

Het elektrische veld   in een punt van de ruimte wordt gegeven door:

 ,

waarin   een (kleine) proeflading in het gegeven punt is en   de (vectoriële) kracht op de proeflading.

Elektrische krachtBewerken

Bij een gegeven elektrisch veld   wordt de elektrische kracht   op een lading   in een punt van de ruimte gezien de bovenstaande definitie uiteraard gegeven door:

 

VoorkomenBewerken

Bij een gegeven ladingsdichtheid   kan het elektrische veld in het punt   worden bepaald aan de hand van de integraal:

 

Een elektrisch veld bestaat ook bij een verandering van een magnetisch veld, volgens de wetten van Maxwell.

PuntladingBewerken

Volgens de Wet van Coulomb is het elektrische veld van een puntlading   in de oorsprong in het punt met plaatsvector   gelijk aan:

 .

Daarin is   de lengte van de plaatsvector en   de elektrische veldconstante.

Voor ladingsverdelingen over een eindige ruimte moet de kracht geïntegreerd worden over die ruimte. De schaalfactor 4π hangt samen met de definitie van de elektrische verplaatsing  , die in vacuüm gelijk is aan  .

Het elektrische veld is een vectorgrootheid die ook kan worden uitgedrukt als de gradiënt van de scalaire elektrische potentiaal. Het is de gewoonte om deze gradiënt een minteken te geven, zodat het elektrische veld wijst in de richting van de afnemende potentiaal:

 .

Het scalaire elektrische potentiaalveld rondom een puntlading   is dus gelijk aan minus de integraal van   over  :

 .

Ook deze uitdrukking is lineair in  . De potentiaalvelden van verschillende ladingen kunnen dus opgeteld worden.

Omdat   en   voor een bepaalde ladingsverdeling enkel van de plaats afhangen is het elektrisch veld in de afwezigheid van magnetische velden een conservatieve kracht. Dit houdt in dat de volgende equivalente uitdrukkingen ook geldig zijn

  (langs een gesloten pad)
 

De kringintegraal over een willekeurige gesloten kromme en de rotatie in elk punt van het elektrische veld zijn dus gelijk aan nul. Deze laatste betrekking volgt ook uit de algemener geldende Maxwell-vergelijkingen van de elektrodynamica als daarin alle afgeleiden naar de tijd nul gesteld worden. Een lading zal in tijdafhankelijke situaties niet alleen elektrische veldsterkte ondervinden, maar ook magnetische.

Zie ookBewerken

BibliografieBewerken

  • David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, derde editie, ISBN 0-13-805326-X.
  • R. Kronig, Leerboek der Natuurkunde, zesde druk 1962, Scheltema & Holkema N.V., Amsterdam.