Elektrische flux

oppervlakte-integraal van de elektrische fluxdichtheid, gemeten in coulomb

De elektrische flux over een oppervlak is de oppervlakte-integraal van de elektrische veldsterkte over dat oppervlak. De elektrische flux wordt uitgedrukt in Vm of Nm²/C en kan gezien worden als een maat voor het aantal veldlijnen door een oppervlak. Als symbool voor elektrische flux wordt doorgaans de Griekse hoofdletter (Phi) gebruikt.

Elektromagnetisme
Lightning strike jan 2007.jpg
elektriciteit · magnetisme
Wetenschappers

Daarin is:

  • elektrische veldsterkte in V/m
  • het integratie-oppervlak
  • het oppervlakte-element, een normaalvector op het oppervlak ter plaatse, in m²

Zie ookBewerken