Adjudant (rang)

rang
(Doorverwezen vanaf Adjudant-chef)

Een adjudant is iemand die in de militaire hiërarchie boven de sergeant en de sergeant-majoor staat. Het is de hoogste onderofficiersrang.

Bij de Nederlandse Koninklijke Landmacht is het rangonderscheidingsteken gelijk aan dat van de vaandrig, de aspirant-officiersrang; bij de cavalerie, de artillerie en de Koninklijke Marechaussee wordt deze rang echter aangeduid met 'kornet'. Bij de krijgsmacht wordt deze rang formeel aangeduid als 'adjudant-onderofficier' (Aoo).

Koninklijke Landmacht Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Marine Koninklijke Marechaussee
Adjudant-onderofficier Nl-landmacht-adjudant onderofficier.svg Adjudant-onderofficier Nl-luchtmacht-adjudant onderofficier.svg Adjudant-onderofficier Nl-marine-vloot-adjudant onderofficier.svg Adjudant-onderofficier Nl-marechaussee-adjudant onderofficier.svg

Nederlandse politieBewerken

Bij de Nederlandse politie was de rang van adjudant in gebruik tot de invoering van de regiopolitie in 1993. Ook hier was het de hoogste onderofficiersrang, tussen brigadier en inspecteur en dus net onder de laagste officiersrang. Toen de rang van adjudant verviel werden alle adjudanten automatisch bevorderd tot inspecteur.

TriviaBewerken

  • Informeel wordt bij de Koninklijke Landmacht de persoon met deze rang aangeduid als 'stip', naar het rangonderscheidingsteken.

Zie ookBewerken