Regiokorps

regionale politieorganisatie in Nederland (1993-2012)

Vanaf de politiereorganisatie van 1993 tot de vorming van de nationale politie op 1 januari 2013 bestond de Nederlandse politie uit 25 regiokorpsen, die ieder een geografische regio bestreken, ondersteund door het (26e) Korps landelijke politiediensten (KLPD), dat de landelijke politietaken organiseerde. Elke regio was opgedeeld in districten. De burgemeester van een van de gemeenten binnen een regio (doorgaans de grootste gemeente) was de korpsbeheerder. Samen met de korpschef van het betreffende regiokorps en de hoofdofficier van justitie vormde hij of zij de regionale driehoek, of de beheersdriehoek, zoals in de Politiewet genoemd. Vanaf 2013 zijn de 25 regiokorpsen vervangen door 10 regionale eenheden.

Politieregio's, situatie voor 2013

De voormalige regiokorpsen

bewerken
 1. Politie Groningen
 2. Politie Fryslân
 3. Politie Drenthe
 4. Politie IJsselland
 5. Politie Twente
 6. Politie Noord- en Oost-Gelderland
 7. Politie Gelderland-Midden
 8. Politie Gelderland-Zuid
 9. Politie Utrecht
 10. Politie Noord-Holland-Noord
 
 1. Politie Zaanstreek-Waterland
 2. Politie Kennemerland
 3. Politie Amsterdam-Amstelland
 4. Politie Gooi en Vechtstreek
 5. Politie Haaglanden
 6. Politie Hollands Midden
 7. Politie Rotterdam-Rijnmond
 8. Politie Zuid-Holland-Zuid
 9. Politie Zeeland
 10. Politie Midden- en West-Brabant
 
 1. Politie Brabant-Noord
 2. Politie Brabant-Zuidoost
 3. Politie Limburg-Noord
 4. Politie Limburg-Zuid
 5. Politie Flevoland
 6. (Korps Landelijke Politiediensten)

Herindeling van politieregio's

bewerken
 
Politie-eenheden, door het kabinet vastgestelde indeling. De dunne grijze grenzen zijn districtsgrenzen.

Het kabinet-Rutte heeft in december 2010 besloten de indeling van de politieregio's gelijk te maken aan die van de nieuwe justitiële arrondissementen.[1] De definitieve nieuwe kaart is op 14 december 2010 bekendgemaakt. Officieel is er één politieregio (één korps) met 10 gebieden, zoals op de kaart aangegeven. Naast de 10 gebieden is er ook een ondersteunende landelijke eenheid, voorheen KLPD genaamd, waarin gespecialiseerde eenheden zijn ondergebracht zoals de politieluchtvaartdienst.

Beheer en gezag

bewerken

De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de Nederlandse politie als geheel.

Overzicht van de nieuwe regionale eenheden

bewerken

In de eerste kolom van de tabel staan alle nieuwe regionale eenheden,[2] in de tweede kolom staat welke regio's (de voormalige regiokorpsen) bij elkaar zijn gevoegd voor de nieuwe politieregio's.

Nieuwe politieregio Voormalige regio's samengevoegd
1. Noord-Nederland Groningen, Friesland en Drenthe
2. Oost-Nederland IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid
3. Midden-Nederland Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland
4. Noord-Holland Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland
5. Amsterdam Amsterdam-Amstelland
6. Den Haag Haaglanden en Hollands Midden
7. Rotterdam Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid
8. Zeeland - West-Brabant Zeeland en Midden- en West-Brabant
9. Oost-Brabant Brabant-Noord en Brabant-Zuid-Oost
10. Limburg Limburg-Noord en Limburg-Zuid

Zie ook

bewerken