Hoofdinspecteur

Rang bij de Nederlandse politie

Hoofdinspecteur is een rang bij de Belgische en Nederlandse politie, deze rang zit tussen inspecteur en commissaris. Een hoofdinspecteur kan werkzaam zijn bij verschillende onderdelen van de politie en vervult vrijwel altijd een leidinggevende functie. Op de meeste basisteams bij de politie heeft de teamchef de rang van hoofdinspecteur. Ook de teamchefs bij de recherche zoals bij de Dienst Landelijke Recherche hebben de rang van hoofdinspecteur. In België hebben medewerkers op specialistische functies, bijvoorbeeld in beleidsfuncties of bij de Federale Gerechtelijke Politie, ook de rang van hoofdinspecteur zonder dat ze een leidinggevende rol hebben. Een hoofdinspecteur kan, net als een inspecteur, tevens hulpofficier van justitie zijn en heeft in dat geval naast de algemene opsporingsbevoegdheid ook enkele bevoegdheden meer dan medewerkers in lagere rangen.

Rangonderscheidingsteken van een Nederlandse hoofdinspecteur

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken