Hoofdmenu openen

De jaren 1300-1309 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 14e eeuw.

GebeurtenissenBewerken

Lage landen
  • Terwijl de graaf van Vlaanderen wordt vastgehouden aan het Franse hof, nemen de Fransen steeds meer Vlaamse grond in bezit. Tijdens de Brugse metten grijpen de ambachtslieden van deze stad de macht. Een goede maand later worden in de Guldensporenslag zo'n 500 officieren door de noorderlingen gedood.
  • Na de Guldensporenslag krijgen de gilden een zware stem in het totdantoe gesloten stadsbestuur van Gent (de XXXIX). Ook in andere steden in Vlaanderen en de rest van de Nederlanden groeit de macht van de gilden.
  • Mechelen krijgt een definitieve omwalling.
  • De Brusselse Opstand in 1303-1306 is een mislukte poging van de ambachten van Brussel om tot een machtsdeling met het patriciaat te komen.
  • Na de Guldensporenslag raakt Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen in conflict met Willem III van Holland over wie zich graaf van Zeeland mag noemen. Er volgt een Slag bij Zierikzee en heel Schouwen-Duiveland wordt ingenomen door het Vlaamse leger. Ze weten tot aan Haarlem te raken waar de bastaardzoon van Floris V van Holland, Witte van Haemstede bij de slag bij het Manpad ze terug weet te drijven, mede dankzij de hulp van Kennemer en Waterlandse boeren, die kort daarvoor het Beleg van Amsterdam (1303) succesvol beëindigd hebben.
  • Voorafgaande aan de belegering van Schoonhoven vinden er diverse veldslagen plaats op het Utrechtse achterland tussen de Hollandsgezinde partij onder Willem III van Holland en Witte van Haemstede enerzijds en de Vlaamsgezinde partij onder Jan van Renesse en Jan II van der Lede anderzijds. Beide Vlaamsgezinde heren moeten zich tactisch gezien terugtrekken, maar verdrinken door de chaos in de rivier de Lek.
  • Schoonhoven is de enige stad in Holland die de kant van de graaf van Vlaanderen heeft verkozen. Daarom trekt Willem III van Holland naar de stad toe, met in de gelederen Witte van Haemstede. In het Beleg van Schoonhoven dwingen de Hollanders het stadje tot overgave door een list.
Europa
Godsdienst