Hoofdmenu openen

De jaren 1320-1329 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 14e eeuw.

Gebeurtenissen en trendsBewerken

Europa
  • Hertog Lodewijk van Beieren verslaat zijn rivaal voor de Duitse troon Frederik de Schone in 1322 in de Slag bij Mühldorf.
  • Koning Eduard II van Engeland heeft ruzie met zijn vrouw, zijn zoon en zijn baronnen, en laat het landsbestuur over aan zijn gunsteling Hugh Le Despenser. Omdat graaf Willem III van Holland en Henegouwen vreest voor burgeroorlog en chaos, stuurt hij zijn broer Jan van Beaumont met een expeditielegertje Het Kanaal over. Eduard wordt afgezet, waarna diens zoon Eduard III koning wordt.
  • Karel IV van Frankrijk is weliswaar driemaal getrouwd, maar heeft geen mannelijke erfgenamen. Er is nog hoop want in 1327 is zijn derde vrouw Johanna in verwachting. In afwachting van de geboorte eist koning Eduard III van Engeland, de zoon van Karels zuster Isabella, de Franse troon op. Als blijkt dat de nakomeling een dochter is, steunen de vazallen de kandidatuur van een andere neef Filips, de zoon van zijn oom Karel van Valois, die dan ook koning wordt. Op die manier komt er een einde aan het bewind van het huis Capet. Dit is echter niet naar de zin van Eduard III, die via zijn moeder zijn rechten op de Franse kroon verdedigt. Dit conflict rond de salische wet in het huis van Capet zal de Honderdjarige Oorlog veroorzaken.
  • Lodewijk van Beieren trekt in 1328 Rome binnen en laat zich door de invloed van zijn medestanders, de familie Colonna, tot keizer kronen.
Nederlanden
Godsdienst
  • Einde van de strijd tegen de Katharen.
  • Lodewijk dringt aan op het samenroepen van een algemeen concilie, met de bedoeling de paus aan te klagen wegens ketterij, omwille van diens houding tegenover het standpunt van de spiritualen, een stroming binnen de orde der Minderbroeders. Hij wordt hierbij onder meer gesteund door de dissidente Minderbroeders, maar ook door Marsilius van Padua († 1342), die eerder de opvatting heeft verdedigd dat een algemeen concilie boven de paus staat
Militair
Afrika