1290-1299

decennium

De jaren 1290-1299 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 13e eeuw.

Gebeurtenissen en ontwikkelingen bewerken

Midden-Oosten bewerken

Mongoolse Rijk bewerken

Heilig Roomse Rijk bewerken

Engeland bewerken

Lage Landen bewerken

  • Door zijn expansiepolitiek, die succes oplevert in de Slag bij Woeringen, komt hertog Jan I van Brabant in geldnood. Weer vormen de steden een bond om de hertog verenigd tegemoet te treden. In ruil voor het goedkeuren van uitzonderlijke beden waarmee hij zijn schulden kan aanzuiveren, verleent de hertog een hele reeks charters met uitgebreide rechten. Dit gebeurt voor iedere stad afzonderlijk, maar in teksten die telkens zeer gelijkluidend zijn.
  • 1294 : Verdrag van Lier. Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, en Eduard I van Engeland komen overeen, dat Filippina van Vlaanderen, de dochter van de graaf, zal trouwen met de Engelse troonopvolger Eduard. De Franse koning Filips de Schone verhindert dit huwelijk door Gwijde en zijn dochter naar Frankrijk uit te nodigen en ze dan beiden gevangen te zetten. Gwijde wordt in 1295 na bemiddeling van onder meer paus Bonifatius VIII vrijgelaten, terwijl zijn dochter Filippina in het Louvre opgesloten blijft en er overlijdt in 1306.
  • 1296 : Jan I van Holland, zoon graaf Floris V van Holland, is verloofd met Elisabeth van Engeland, dochter van Eduard I. Als Eduard I de wolhandel verplaats van Dordrecht, naar Mechelen, loopt Floris over naar het kamp van Filips de Schone. Er wordt een samenzwering op touw gezet om graaf Floris te laten aftreden ten gunste van zijn aan het Engelse hof opgevoede zoon Jan. Floris wordt opgesloten in het Muiderslot. Als hij ontsnapt, wordt hij vermoord. De minderjarige zoon van Floris V wordt gedwongen de macht uit handen te geven aan Wolfert I van Borselen.
  • 1297 : Filips de Schone verklaart dat hij het graafschap Vlaanderen als onderdeel van zijn kroondomein beschouwt, dit is het begin van de Frans-Vlaamse Oorlog.
  • 1298 : Eduard I van Engeland trekt zijn hulptroepen uit Vlaanderen terug.