Hoofdmenu openen

De jaren 1400-1409 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 15e eeuw.

Jan zonder Vrees
Hertog van Bourgondië

Belangrijke gebeurtenissenBewerken

Europa
 • Paus Benedictus XIII van Avignon onderneemt een trektocht tegen paus Gregorius XII van Rome en wil met zijn troepen Rome binnenrukken. Zover komt het niet, aangezien zijn voorraden op zijn als hij Genua heeft bereikt.
 • Vanwege de geestesziekte van koning Karel VI van Frankrijk rivaliseren Lodewijk I van Orléans en Jan zonder Vrees om de regeermacht. In 1404 is Lodewijk alleen regent, maar hij maakt zich wegens zijn spilzieke hofhouding, zijn onredelijke belastingen, het gebrek aan successen tegen Engeland en de bevoordeling van zijn gunstelingen, algemeen gehaat. Hij verbreekt zonder reden de in 1396 gesloten wapenstilstand met Engeland en wordt in 1407 in opdracht van Jan zonder Vrees in Parijs op straat vermoord. Daarna breekt er in Frankrijk een burgeroorlog uit.
 • De laatste gewapende anti-Engelse opstand in Wales vindt plaats tussen ongeveer 1400 en 1412 onder leiding van Owain Glyndŵr, de laatste Prins van Wales die inderdaad uit Wales afkomstig is.
 • Van 1402 tot 1407 woedt de Siegburger Krieg, een machtsstrijd om de voogdijrechten tussen de abt van Michaëlsberg en hertog Willem II van Berg. Deze laatste komt als overwinnaar uit de strijd, maar stad en abdij moeten grotendeels herbouwd worden.
Nederlanden
Azië
 • Timoer Lenk valt in 1400 het Ottomaanse Rijk binnen. Sultan Bayezid I is gedwongen om de blokkade van Constantinopel op te heffen. Timoer Lenk verslaat Bayezid in de slag bij Ankara. Bayezid wordt gevangengenomen en sterft in 1403
 • 1401 - Bagdad wordt geplunderd door Mongolen.
 • Na de slag bij Ankara vechten de vier zoons van Bayezid een burgeroorlog uit om wie sultan kan worden. Deze periode zonder sultan wordt het Ottomaans interregnum genoemd, en duurde tot 1413,
 • De kleinzoon en aangewezen opvolger van Timoer Lenk, Pir Mohammed, wordt na diens dood in 1405 niet door zijn familie gesteund. Hij weet de controle over Samarkand niet in handen te krijgen en wordt in 1407 door zijn vizier gedood. Timoers vierde zoon Shahrukh Mirza neemt alsnog het rijk over.
 • De Chinezen begeren en bevechten de heerschappij in Malakka (Maleisië).
Wetenschap en technologische vernieuwing
 • 1403 - Voltooiing van de bouw van de eerste papiermolen in de buurt van Hoey in de zuidelijke Nederlanden.
 • Als Rector Magnificus "nationaliseert" Jan Hus de Universiteit van Praag. Sinds de stichting in 1348 is deze onderverdeeld in de vier secties, de "Naties": de Beierse, Boheemse, Saxische en Poolse natie (een dwarsdoorsnede van het Duitse Rijk). Elke sectie heeft één stem in het bestuur, maar in 1409 weet Hus met steun van koning Wenceslaus de stemverhouding te kantelen: drie stemmen voor de Boheemse sectie, en één voor de rest. Het gevolg: de universiteit loopt leeg omdat de woedende Duitse professoren vertrekken. Zij stichten kort daarop de universiteiten van Leipzig en Erfurt.
Stad en lande
 • Om hun gebruiksrechten te beschermen én opdat alleen erfgooiers die uitoefenen, richten zij begin vijftiende eeuw een agrarische belangenorganisatie op: Stad en Lande van Gooiland. Die naam verwijst naar de stad Naarden en de dorpen Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen en Laren.