Smeltwarmte

entalpie

De smeltwarmte is de hoeveelheid warmte die nodig is om een bepaalde hoeveelheid stof (meestal een mol) van een kristallijne vaste stof in een vloeistof te doen overgaan. In het algemeen wordt hiermee de molaire smeltenthalpie bedoeld. Deze grootheid wordt meestal uitgedrukt in joule per mol (J/mol).

Verdampings- en smeltenthalpie van verschillende stoffen in functie van het kookpunt of smeltpunt. Deze gegevens illustreren respectievelijk de regel van Trouton en de regel van Richards.

De smeltwarmte van water (ijs) is ongeveer 6 kJ/mol (334 kJ/kg).

Een goede manier om smeltwarmtes te meten is de differentiële scanningcalorimetrie (DSC).

Als men het smeltpunt van een stof kent, kan men met de regel van Richards een ruwe schatting maken van de smeltwarmte.

Zie ook bewerken