Superkoeling

afkoelen van een vloeistof of gas tot beneden haar kristallisatiepunt zonder dat het een vaste stof vormt

Superkoeling of onderkoeling is het afkoelen van een vloeistof of gas tot beneden de temperatuur waarbij men zou verwachten dat er een faseovergang tussen twee aggregatietoestanden plaatsvindt. Men zou verwachten dat er een vaste stof onder het vriespunt wordt waargenomen, maar de betreffende materie blijft in het geval van superkoeling nog in een vloeistof of gas. Deze toestand wordt in de thermodynamica een metastabiele fase genoemd, welke door een kleine trilling of toevoeging van een stof kan omslaan. Als aan een onderkoelde vloeistof plotseling een deeltje wordt toegevoegd, zal deze wel zeer snel bevriezen. Er kan ook bij het kookpunt een vergelijkbaar fenomeen optreden, waarbij een vloeistof boven het kookpunt niet kookt. Dat wordt kookvertraging genoemd.

Temperatuurverloop van een stof die wordt afgekoeld, waarbij superkoeling optreedt

VoorbeeldenBewerken