Superkoeling

Superkoeling of onderkoeling is het afkoelen van een vloeistof tot beneden haar kristallisatiepunt. Als aan een onderkoelde vloeistof plotseling een kristallisatiekern wordt toegevoegd, zal ze zeer snel bevriezen.

Een natriumacetaat-verwarmertje is een toepassing van dit verschijnsel.

Zie ookBewerken