Atmosfeer (eenheid)

eenheid van druk (1atm=101325 Pa)
Grotere en kleinere eenheden van pascal en bar
fac­tor naam pascal sym­bool   fac­tor naam bar sym­bool
1 pascal Pa 10−5
102 hectopascal hPa 10−3 millibar mbar
103 kilopascal kPa 10−2
105 ± atmosfeer atm 1 bar bar
106 megapascal MPa 10
109 gigapascal GPa 104

De atmosfeer is een verouderde eenheid van druk, overeenkomend met de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau.

1 atmosfeer is ongeveer gelijk aan 1013,25 hPa, 1,01325 bar en 760 mmHg. Het eenheidssymbool is atm.

Vroeger werd ook het begrip technische atmosfeer gebruikt (at): 1 at = 1 kgf/cm2 = 0,9678 atm. De ato was het symbool voor (technische) atmosfeer overdruk.

In de luchtvaart en meteorologie gaf men voorheen de luchtdruk aan in millibar en thans in hectopascal (hPa).

In water neemt de druk toe met ongeveer 1 atmosfeer voor elke 10 meter diepte.

Zie ook bewerken