Unitas Studiosorum Groningana

Studentenvereniging in Groningen

Unitas Studiosorum Groningana (Latijn voor "Groninger eenheid der studenten", kortweg Unitas of Unitas S.G.) is een algemene studentenvereniging in de Nederlandse stad Groningen) die open staat voor alle universitaire en HBO-studenten. De vereniging is in 1996 heropgericht als voortzetting van de in 1969 opgeheven gelijknamige vereniging.

Sociëteit van Unitas Studiosorum Groningan: 't Filiaal, Schuitendiep 74-74a

Geschiedenis

bewerken

In 1940 werd de oorspronkelijke vereniging onder de naam De Groene Uil opgericht. In 1945 werd de naam gewijzigd in Unitas Studiosorum Groningana, waaronder de vereniging tot 1969 bestond.[1][2] De vereniging was opgericht als traditionele maar vooruitstrevende vereniging als alternatief voor de corpora. Destijds was er veel ophef over de ontgroeningen van de corpora, waarop meerdere verenigingen zoals Unitas S.G. ontstonden. De sociëteit was in de jaren '60 gevestigd aan de Noorderhaven 8[3] en verhuisde later naar de Coehoornsingel 26[4]. In die tijd had de vereniging circa 400 leden,[5] maar ze ging in 1969 toch ter ziele. Op 21 juni 1996 werd de vereniging heropgericht met behulp van de Delftsche Studenten Bond, waarna de vereniging uitgroeide tot een volwaardige studentenvereniging met ongeveer 250 leden.

Onderverenigingen

bewerken

In 1966 ging een team van Unitas-leden als 7e elftal spelen bij de voetbalclub Hellas VC. Na een jaar besloot men een eigen vereniging op te richten. Daarmee zag The Knickerbockers het levenslicht.[6]

In de jaren zestig kende Groningen verschillende roeiverenigingen. Aegir voor leden van Vindicat en De Hunze voor "burgers" en losse studenten. Ook bij de ACLO werd geroeid. Na een incident bij een wedstrijd tussen De Hunze en Aegir, toen de winnende acht van De Hunze allen Unitas-leden bleken te zijn, weigerde De Hunze nog langer studenten aan te nemen als lid. Gevolg hiervan was de oprichting van AGSR Gyas waar Unitas aanvankelijk een groot aandeel in had.[7]

Binnen Unitas werd ook volleybal gespeeld. In 1971 ging de verweesde volleybalclub van Unitas samen met Donar (volleybalvereniging van GSC Vindicat atque Polit). Daaruit kwam het nog steeds bestaande GSVV Donitas.

Sociëteit

bewerken
 
Middenbar Unitas S.G.
 
Bibliotheek op de eerste verdieping

Sinds 21 juni 2001 beschikt de Vereniging over een eigen sociëteit, 't Filiaal. Dit grachtenpand ligt aan het Schuitendiep, net buiten de Diepenring. In de 20 jaar dat Unitas S.G. het pand bewoont, is het uitgegroeid tot een sociëteit met vier bars, een bibliotheek, een dakterras en verschillende werkkamers voor de senaat en commissies. Onder leden wordt de sociëteit ook wel de kroeg genoemd.

Op de begane grond bevinden zich allereerst de voor- en middenbar. De ruimtes kenmerken zich door schilderingen van belangrijke gebeurtenissen of feesten. Ook hangen in deze ruimtes de dispuut- en jaarclubschilden op de muren. Verder zijn op de begane grond de keuken en de achterzaal gevestigd. In de achterzaal wordt vaak gedineerd of er vinden vergaderingen plaats.

Op de eerste verdieping bevindt zich aan de voorkant van het pand een bibliotheek met uitzicht over de gracht. Ook de bibliotheek heeft een eigen bar. Op de eerste verdieping bevindt zich verder de commissiekamer, een kamer met computer waar commissies kunnen werken en vergaderen. Aan de achterkant van het pand bevindt zich nog een dakterras waar de vrijdagmiddagborrel in de zomer plaatsvindt.

Tot slot is er nog de tweede verdieping. Op deze verdieping bevinden zich de kantoren van het dagelijks bestuur van de vereniging, de Senaat.

Verenigingskenmerken

bewerken

Unitas S.G. is een traditionele vereniging, wat betekent dat er veel waarde wordt gehecht aan de zogenaamde mores. Het traditionele karakter komt ook terug in de wapenspreuk van Unitas S.G., Mutando Conservamus (Door te veranderen, behouden wij). Dit weerspiegelt dat de vereniging waarde hecht aan haar tradities, maar tegelijkertijd groeiende is en open staat voor initiatieven van de leden.

Het traditionele karakter van Unitas vindt men ook terug in de structuur van de vereniging en de daarbij horende verbanden. Ondanks het feit dat dat Unitas S.G. een traditionele vereniging is, kent de introductietijd geen ontgroenend karakter en hebben alle leden gelijke rechten en plichten. Tijdens de eerste maanden van het lidmaatschap, de eerstejaarsperiode, worden er onder de begeleiding van de eerstejaarscommissie jaarclubs gevormd door de eerstejaars. Binnen Unitas worden jaarclubs gezien als het belangrijkste verband.

Naast jaarclubs kent Unitas ook disputen. Een dispuut bestaat uit leden uit meerdere jaren en is daarmee een zogeheten verticaal verband. Unitas kent drie vrouwendisputen en twee herendisputen. In het voorjaar gaan de disputen van Unitas altijd op zoek naar nieuwe leden om hun dispuut mee aan te vullen.

Tot slot kent Unitas een aantal genootschappen. Deze verbanden worden gevormd op basis van een gedeelde interesse of van leden die dezelfde studie volgen. Voorbeelden van genootschappen zijn FC Unitas (een zaalvoetbalgenootschap), Genootschap Terecht voor rechtenstudenten en de Band (muziekgenootschap).

Lidmaatschappen

bewerken

De vereniging is aangesloten bij de Contractus Groningen. De Contractus vormt het belangrijkste overlegplatform van de zeven erkende studentenverenigingen in Groningen. Wekelijks bespreken deze verenigingen gezamenlijk alle zaken die voor hen van gemeenschappelijk belang zijn. Denk hierbij aan bestuursbeurzen, de KEI-week, het beleid van Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, gemeentelijke of landelijke zaken die van belang zijn voor studenten.

Unitas S.G. maakt ook deel uit van de Federatie van Unitates en Bonden, waardoor Unitas S.G. zusterverenigingen in een aantal studentensteden heeft. Regelmatig brengen de verschillende verenigingen een bezoek aan elkaars sociëteit voor feesten. Ook in de LKvV is Unitas vertegenwoordigd.

bewerken