Delftsche Studenten Bond

De Delftsche Studenten Bond (DSB) is een studentenvereniging in Delft, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De vereniging is opgericht op 30 oktober 1897.

Delftsche Studenten Bond
DSB
Delftsche Studenten Bond
Type Studentenvereniging
Plaats Delft
Locatie Oude Delft 123
Oprichting 30 oktober 1897
Aansluiting Federatie van Unitates en Bonden
Ledental 400
Website https://www.delftschestudentenbond.nl/
Sociëteit Tyche
Oprichting 1953
Bouwjaar 1735
Coördinaten 52° 1′ NB, 4° 21′ OL
Delftsche Studenten Bond (Centrum)
Delftsche Studenten Bond

De DSB is de op een na oudste studentenvereniging van Delft. De vereniging is lid van de Federatie van Unitates en Bonden en kent een beperkte ontgroening. Het grondbeginsel van de vereniging is de gelijkwaardigheid van de leden; een eerstejaars lid heeft dezelfde rechten en plichten als ieder ander lid. Samen met het ledenaantal van ongeveer 400 leden (2018) zorgt dit ervoor dat persoonlijke contacten makkelijk gelegd worden.

Het logo van de Delftsche Studenten Bond is de skyline van de stad Delft, met op de achtergrond de opkomende zon. De vereniging is aangesloten bij de Verenigingsraad Delft.

Oprichting bewerken

De DSB was de eerste studentenvereniging in Delft die werd opgericht als alternatief voor een lidmaatschap bij het Delftsch Studenten Corps (DSC). Een groep studenten besloot tot oprichting omdat ze zich bij het DSC niet kon vinden in de gang van zaken. Met name de ontgroening en de hoge kosten van het lidmaatschap waren een punt van kritiek. De groep zag echter wel het nut in van het principe van de vereniging, getuige het citaat "voor de ontwikkeling van geest en karakter, voor de menschwording der jongelui, die, pas schooljongens nog, in Delft komend zelfstandig moeten zijn, is samengaan noodzakelijk".

De oprichting van de DSB vond plaats in het stationskoffiehuis aan de Houttuinen, vlak bij Station Delft. Het oprichtingsdocument van de nieuwe vereniging telde 90 handtekeningen (in een tijd dat de toenmalige Polytechnische School te Delft, de huidige Technische Universiteit Delft, zo'n 450 studenten telde).

De oprichters zagen hun eigen vereniging overigens mogelijk slechts als een oplossing van tijdelijke aard, die opgeheven zou worden zodra het DSC zijn beleid op een aantal punten zou hebben aangepast. Een fragment uit een brief die dhr. Simon Visker, een van de oprichters, in 1917 aan de toenmalige voorzitter van de DSB schreef, vermeldt namelijk de tekst "... De Bond [droeg] van den aanfang af het karakter weer te moeten verdwijnen, zoodra het Corps de beletselen wegnam voor het verenigen van allen, die een georganiseerd studentenleven wenschten".

De reactie van de corpsleden was niet onverdroten positief. Door middel van pesterijtjes en negeren probeerden de leden van het DSC in de beginjaren te laten merken dat zij niet gelukkig waren met de nieuwe vereniging. Pas in 1920 besloot het Corps de DSB als vereniging te erkennen.

Structuur bewerken

De Delftsche Studenten Bond heeft een verticale structuur. Binnen de vereniging zijn bijna alle leden lid van zogenaamde colleges: vriendengroepen waar leden van alle jaargangen bij horen. Voordelen van deze structuur zijn bijvoorbeeld dat nieuwe leden snel geïntegreerd raken in de vereniging. Ook blijven ouderejaars hierdoor betrokken bij de vereniging en zijn vaak nog erg actief. Het is ook mogelijk om als eerstejaars een jaargroep op te richten, die later kan uitgroeien tot een nieuw college.

Sociëteit bewerken

 
Sociëteit "Tyche", Oude Delft 123

De vereniging is sinds 1953 gevestigd in Sociëteit "Tyche", vernoemd naar de Griekse godin van het lot. Tyche is een monumentaal pand in het centrum van Delft. Van maandag tot en met donderdag is de sociëteit geopend vanaf 17.00.

Het pand bevat vele ruimtes, waaronder een grote achterzaal voor borrels, een voorzaal (die in 1997 geluidsdicht is gemaakt) voor feesten of muziekrepetities, een kelderbar met speciaalbier en mogelijkheden voor kroegsporten zoals darten en poolen.

Op de eerste verdieping is 'open eettafel Tyche' gevestigd, waar op de dagen dat de sociëteit open is van 18.00 tot 19.30 een voordelige maaltijd te verkrijgen is. Per dag komen er ongeveer 80 eters, zowel leden als niet-leden.

Onderverenigingen bewerken

Naast colleges kent de DSB ook onderverenigingen, waarvan sommigen zelfs uniek zijn in Delft. Onderverenigingen bieden mogelijkheden tot sport en cultuur. Sommige onderverenigingen zijn wekelijks actief, anderen organiseren een paar keer per jaar een activiteit.

Voorbeelden van onderverenigingen zijn teamsporten, klimmen, zeilen, schieten, (kaart/bord)spelen, muziek (band, DJ etc.), toneel, tourfietsen, bierbrouwen, autopuzzelritten en debatteren.

Externe links bewerken