C.S.G. Gica

Studentenkoor C.S.G. Gica is een studentenzangvereniging in de Nederlandse stad Groningen. De vereniging heeft in de regel twee concertreeksen per collegejaar. De concerten bevatten voornamelijk klassieke werken die al dan niet onder instrumentale begeleiding uitgevoerd worden. Het koor telt anno 2016 zo'n 55 leden.

De naam van de vereniging luidt voluit Chorus Studiosorum Groningae Gaudete In Cantando, ofwel Groninger Studentenkoor "Verheugt u in het zingen". Het koor zingt voornamelijk klassieke muziek, uit verschillende perioden. Van vele componisten worden er muziekstukken gezongen, onder meer van Mozart, Carl Orff, Händel en Beethoven, maar ook van bijvoorbeeld Daan Manneke, Edward Elgar, Gabriël Fauré.

GeschiedenisBewerken

De vereniging is oorspronkelijk ontstaan als ondervereniging van VERA, de Groningse tak van de gereformeerde studentenunie S.S.R.. Tijdens de ontgroeningsperiode, voorafgaand aan het toelaten van de nieuwe leden, dienden de nieuwe Groningse eerstejaars studenten (foeten) een voor een bij de piano een liedje te zingen. Het initiatief tot Gica werd in 1965 genomen door Ruurd Veldhuis. Veldhuis was dat jaar lid van de ontgroeningscommissie, omdat hij het jaar praeses was geweest van de vereniging. Nadat de nieuwe lichting studenten bij de piano had voorgezongen, bevond hij er 30 goed genoeg om in het groenkoor te komen zingen. Met het selecteren van deze leden was hij de oprichter van Gica, dat nog geboren moest worden. De daadwerkelijke oprichting vond plaats op 6 oktober 1965.

In hetzelfde jaar dat Ruurd Veldhuis begon met het eerstejaarskoor was er een grote toename van het aantal leden. Dit leidde op 5 oktober 1965 tot het ontstaan van Gica. Een jaar eerder, op 29 oktober 1964, was bij VERA ook al een orkest opgericht als ondervereniging; G.S.O. Mira.

In het studiejaar 1969/1970 koppelde GICA zich los van VERA, en werd zij een eigen vereniging. Het koor is ingedeeld in vier stemgroepen; sopranen, alten, tenoren en bassen, en staat onder professionele muzikale leiding van David van Roijen. Anno 2016 telt zij een vijfkoppig bestuur en verscheidene commissies. De locaties waar Gica concerteert zijn met name kerken, maar ook wordt er rond kerst gezongen in de binnenstad van Groningen.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken