Eindhovens Studenten Corps

studentenvereniging

Het Eindhovens Studenten Corps (E.S.C) is een studentenvereniging in Eindhoven. Het E.S.C is opgericht op 3 september 1957 en is daarmee de oudste studentenvereniging van Eindhoven. Met een ledental van ongeveer 450, is het tevens de op een na grootste studentenvereniging van de stad.

Wapen van het Eindhovens Studenten Corps

Het wapen van het E.S.C bestaat uit een schild, dat aan de rechterzijde is opgebouwd uit drie posthoorns, die refereren aan het stadswapen van Eindhoven. De andere zijde van het schild bevat een retort, een tandwiel en een bliksemschicht. Deze drie objecten verwijzen naar de eerste drie opleidingen aan de Technische Hogeschool: respectievelijk scheikunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Onder het schild bevindt zich de Corpsspreuk "Elck syn waerom".

GeschiedenisBewerken

Op 15 juni 1956 wordt de Technische Hogeschool Eindhoven opgericht, waarmee het de tweede technische Hogeschool van Nederland wordt, na de Technische Hogeschool in Delft. In aanloop naar het eerste collegejaar wordt op dinsdag 3 september 1957 in café ‘The Old Dutch’ het Eindhovens Studenten Corps opgericht. Twee weken later, op 19 september, opent Koningin Juliana de Technische Hogeschool officieel, en beginnen de 155 geïnaugureerde leden van het studentencorps aan het eerste studiejaar. Omdat er nog geen ouderejaars zijn die de traditionele ontgroening kunnen verzorgen voor deze eerste lichting, wordt er toenadering gezocht bij andere Corpora, waaronder het Delftsch Studenten Corps, dat uiteindelijk zelfs meehelpt bij het opzetten van een eigen ontgroening.

Het E.S.C vestigt zich in een monumentale villa, aan de Parklaan 62, en de eerste senaat wordt geïnstalleerd. In de beginjaren kent de vereniging een grote groei, de eerste paar jaren wordt namelijk vrijwel elke nieuwe student aan de Technische Hogeschool ook lid van de vereniging, en zo telt het Corps al gauw meer dan 800 leden. Aangezien er binnen deze grote groep studenten ook behoefte ontstaat aan sportverenigingen en verenigingen met een godsdienstig karakter, groeit het aantal onderverenigingen snel. Deze groei gaat echter gepaard met het ontstaan van een kloof tussen leden die gaan voor het traditionele verenigingsleven van een studentencorps en leden die meer waarde hechten aan de specifieke aspecten van hun ondervereniging. Het duurt dan ook niet lang voordat de eerste onderverenigingen zich afscheiden van de vereniging. Zowel studentengezelligheidsverenigingen E.S.V. Demos en SSRE als sportverenigingen , waaronder Hajraa en Thêta, hebben hun wortels als onderdeel van het Corps. Ook de jaren 60 en 70 blijven er binnen het E.S.C onderverenigingen ontstaan, die uiteindelijk groeien en verzelfstandelijken. Net zoals de andere traditionele verenigingen in de rest van Nederland, heeft het E.S.C in deze periode te kampen met tegenvallende ledenaantallen. De houding en ideeën van de op dat moment sterk veranderende maatschappij passen minder bij het gedachtegoed en de tradities van een studentencorps, dat als elitair wordt ervaren. Dit leidt in 1969 tot het afschaffen van de ontgroening, die tot dan toe is gebaseerd op ongelijkheid.

Met het overwaaien van de overwegend socialistische en linkse jeugdcultuur van de decennia ervoor, breekt in de jaren 80 opnieuw een periode van groei aan voor de vereniging. Onderverenigingen en genootschappen worden (her)opgericht en de meerderheid van de op dit moment bestaande disputen wordt opgericht in deze periode, ook wordt de traditionele ontgroening heringevoerd. Waar sinds de oprichting van de vereniging sommige senaten toenadering hebben gezocht bij de Algemene Senaten Vergadering over een eventuele toetreding, verdwijnt deze ambitie eind jaren 80. Met als officiële Corpsgroet "Adelaars vliegen alleen, eenden in troepen", kiest de vereniging voor een zelfstandig pad. De daaropvolgende jaren kenmerken zich door een stabiliteit in ledenaantal, verhuisplannen en de transitie van een ontgroening naar een KMT, dat staat voor Kennismakingstijd.

In 2017 viert de vereniging haar 12e lustrum, met "Griffioen" als thema.

Begin 2018 komt de vereniging landelijk in opspraak. Naar aanleiding van #metoo plaatst het E.S.C-dispuut Aleph een uitnodiging voor een carnavalsfeest online met een seksistische tekst eindigend met "De wil van de vrouw doet er #nietoe!". Het College van Bestuur van de TU/e besluit de vereniging direct haar subsidie te ontnemen en onderneemt andere stappen tegen het dispuut en het gehele E.S.C.[1][2][3][4]

Sociëteit "Ilium"Bewerken

 
Parklaan 62, heropgebouwd na de brand van 1964

ParklaanBewerken

Het Eindhovens Studenten Corps is sinds de oprichting gehuisvest in besloten sociëteit ‘Ilium’. Deze sociëteit was in de beginjaren gevestigd in de monumentale villa aan de Parklaan 62. In 1964 breekt er brand uit en wordt het pand samen met de in de bijgebouwen gevestigde Mensa en Algemene Ontmoetingsruimte verwoest.

Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven biedt een pand aan de Dommelstraat ter beschikking. In de tussentijd worden de plannen ontwikkeld voor de Bunker, die na zijn voltooiing huisvesting zal bieden aan verschillende studentenvoorzieningen.

De BunkerBewerken

In 1970 neemt het E.S.C zijn intrede in de Bunker, samen met de andere studentenverenigingen en voorzieningen. Door wisselende ledenaantallen van het E.S.C en zijn aangrenzende verenigingen vinden er regelmatig aanpassingen plaats aan de indeling van de Bunker, waardoor de sociëteit in de loop der jaren verschillende delen van de Bunker in beslag neemt. In 1987 vindt een grote verbouwing plaats, en neemt de vereniging plaats in de Zuiderzaal van de Bunker. Het verenigingssymbool, een adelaar, doet zijn intrede in de sociëteit, en kijkt sindsdien neer op de sociëteitszaal. In de Bunker geniet de vereniging een grote vrijheid, gezien het gebouw afgelegen ligt en er weinig omwonenden zijn die overlast zouden ervaren. Toch leeft er binnen de vereniging de wens om een centraler gelegen eigen pand te bezitten, dat een meer representatieve uitstraling heeft dan de betonnen bunker.

 
Sociëiteit "Ilium", aan de Ten Hagestraat 13, tijdens de opening na de verhuizing

Ten HagestraatBewerken

In 2005 wordt middels een krantenartikel in het Eindhovens Dagblad naar buiten gebracht dat het College van Bestuur van de TU/e voornemens is de Bunker in 2009 te sluiten. Het E.S.C, dat al langer de wens had te verhuizen naar een locatie in de binnenstad, beslist dat dit het moment is definitief de Bunker de rug toe te keren, en de pijlen te richten op een nieuw sociëteitsgebouw. Hoewel de Technische Universiteit Eindhoven de sluitingsdatum van de Bunker meerdere malen verlegt, schaft de vereniging in 2009 het pand aan de Ten Hagestraat 13 aan. Na een renovatie en verbouwing verhuist het Corps in 2013 naar dit pand, waar naast sociëteit ‘Ilium’ ook studentenkroeg ‘De Ballenbak’ wordt gevestigd, die wordt uitgebaat door leden van de vereniging. Het E.S.C is hiermee de eerste studentengezelligheidsvereniging die een eigen pand betrekt, en de Bunker verlaat. Met de verhuizing naar dit pand, komt de lang gekoesterde wens uit om prominenter aanwezig te zijn in Eindhoven en een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de Eindhovense (studenten)gemeenschap.

StructuurBewerken

SenaatBewerken

Het dagelijks bestuur van de vereniging ligt in handen van de Senaat. Dit orgaan, dat elk collegejaar wisselt van bezetting, bestaat uit een zestal leden dat verantwoordelijk is voor de algemene leiding van de vereniging. Hiernaast kent de vereniging een twintigtal commissies, die allen verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van bepaalde verenigingstaken- of activiteiten, zoals bijvoorbeeld het uitbrengen van verenigingsblad 'Diskus' en een jaarlijkse almanak, of het organiseren van de jaarlijks Introductieweek van de TU/e, de Na Examen Dagen (NED) en de NaTentamenFeesten (NTF), die bekendheid genieten onder een groot deel van de Eindhovense studenten. Studentendiscotheek "De Ballenbak" heeft een eigen bestuur, dat verantwoordelijk is voor de exploitatie ervan.

OnderverenigingenBewerken

Het Eindhovens Studenten Corps kent een aantal onderverenigingen, die verschillen van aard. Enkele van deze onderverenigingen zijn:

 • E.S.T.V. Asjera – Toneelvereniging
 • E.S.F.V. Argus – Fotografievereniging
 • SEC – Zeilvereniging
 • E.S.H.G. – Hockeyvereniging
 • Encorps– Muziekvereniging
 • Discom ’86 – DJ-vereniging
 • E.S.V.V. De Raptors – Voetbalvereniging
 • E.S.Z.V.G. A.L.H. – Zaalvoetbalvereniging
 • E.S.S.V. – Squashvereniging
 • E.S.K.G. Plat du Jour – Kookvereniging
 • E.S.K.G. De Kroegsport – Kroegsport- en bargenootschap

VerbandenBewerken

Het E.S.C heeft een dispuut- en jaarclubstructuur, gecombineerd met een huizencultuur. Eerstejaars leden vormen in de eerste weken na hun inauguratie ongemengde jaarclubs, wat de basis vormt voor het lidmaatschap. Een grote meerderheid van de eerstejaars leden krijgt daarnaast de mogelijkheid om een kennismakerschap aan te gaan en uiteindelijk lid te worden bij een van de disputen. Elk dispuut beschikt over een dispuuthuis, dat centraal staat in het dispuutsleven, gezien de dispuutsactiviteiten die er plaatsvinden. Daarnaast kent de vereniging een groot aantal studentenhuizen dat gemengd wordt bewoond door leden van verschillende disputen en leden zonder dispuut, ook wel ongebonden leden genoemd.

Herendisputen:

 • Alcibiades (1972)
 • Aleph (1958)
 • Audumla (1968)
 • Jupiter (1957)
 • BALDR (1980)
 • Abiogenesis (1982)
 • Pael (1987)
 • Meteoor (1958)
 • Aqua Vitae (i.o.) (2010)
 • Helios (i.o.) (2017)

Damesdisputen:

 • We know you know (1979)
 • Iknoria (1981)
 • Briljant (1987)
 • Iphigeneia (2011)
 • Fiore (i.o.) (2020)

Corpshuizen:

 • Koningshuysch Montagne (1986)
 • Ourea (2016)

Externe linksBewerken

BronnenBewerken