Navigators Studentenverenigingen

Navigators Studentenverenigingen (NSV) is het geheel van een aantal Nederlandse christelijke studentenverenigingen met een sterke missie tot verspreiding van het christelijke geloof. Deze missie luidt: Christus kennen en Hem bekendmaken. De leden zijn niet verbonden aan een bepaalde kerk, partij of stroming. Bijeenkomsten, zoals discussieavonden, hebben vaak een open karakter en zijn ook toegankelijk voor niet-leden en niet-gelovigen. In 2023 waren er landelijk zo’n 3000 studenten lid van NSV.

Logo Navigators Studentenverenigingen (NSV)

Herkomst en organisatie bewerken

De studentenvereniging is onderdeel van de internationale Navigatorsbeweging, die onder meer bestaat uit jongerenwerk LEF (voorheen CaptainsClub), studentenwerk (NSV) en afgestudeerden (LifeNet). De Navigatorsbeweging is niet-kerkgebonden en heeft haar wortels in het Amerika rond 1930. In tegenstelling tot de meeste andere christelijke studentenverenigingen in Nederland zijn de Navigatorsverenigingen niet aangesloten bij IFES-Nederland. Ze werken op landelijk en lokaal vlak wel vaak samen, zoals in Student Alpha en Veritas.

Hoewel de meeste verenigingen onafhankelijk van elkaar activiteiten organiseren, zien leden elkaar op open feesten zoals een galadatingfeest, een Dies Natalis-feest of tijdens verenigingsgala's. Hierbij worden leden verwacht een date van een andere vereniging mee te nemen. Daarnaast wordt jaarlijks het NSV Songfestival georganiseerd[1]. Dit is een evenement waarbij een groot deel van de leden van NSV samenkomen. Net als op het Eurovisie Songfestival wordt op de avond van elke vereniging één band afgevaardigd om die vereniging te vertegenwoordigen. De winnaar van het jaarlijkse evenement is het volgende jaar verantwoordelijk voor de organisatie.

Overzicht van Navigatorsverenigingen bewerken

vereniging Stad Opgericht Status Instituut Koepelorganisatie Ledenaantal Foto
NSA Amsterdam 29 augustus 1990 Actief Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam NSV, AKvV Minder dan N.S.U.
NS-Delft Delft 3 maart 1993 Opgegaan in C.S.R.-Delft Technische Universiteit Delft, Haagse Hogeschool NSV
NSDH Den Haag 26 juni 2003 Actief Haagse Hogeschool, Universiteit Leiden, Hogeschool Inholland NSV Minder dan N.S.U.
NSEde Ede 2006 Actief Christelijke Hogeschool Ede NSV Minder dan N.S.U.
NSE Enschede 1971 Actief Universiteit Twente, Saxion, ArtEZ Conservatorium NSV, ChOOSE Minder dan N.S.U.
NSG Groningen 29 november 1994 Actief Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen NSV, PKvV Contractus, O.C.S.G. Minder dan N.S.U.
 
Sociëteit der Navigators Studentenvereniging Groningen, Hardewikerstraat 7
NSLeeuwarden Leeuwarden 2005 Actief Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool NSV Minder dan N.S.U.
NSL Leiden 1991 Actief Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden NSV, PKvV Leiden Minder dan N.S.U.
NSMaastricht Maastricht 25 maart 1998 Opgegaan in Lux ad Mosam met Ichthus Maastricht Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool IFES, OZON
NSN Nijmegen 2 november 1989 Actief Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen NSV, CSN Minder dan N.S.U.
 
Sociëteit der Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators, Van Schaeck Mathonsingel 10
NSR Rotterdam 1973 Actief Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam NSV, RKvV Minder dan N.S.U.
N.S.T. Tilburg 16 april 2008 Actief Tilburg University, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool NSV Minder dan N.S.U.
N.S.U. Utrecht 4 april 1992 Actief Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht NSV, BOCS 500

 

NSW Wageningen 1973 Actief Wageningen University & Research centre NSV Minder dan N.S.U.
NSZ Zwolle 14 januari 1993 Actief Saxion, Windesheim, Viaa NSV Minder dan N.S.U.

Navigators Studenten Netwerk bewerken

Naast de studentikoze verenigingen van Navigators, bestaat er ook Navigators Studenten Netwerk. Deze zijn actief in verschillende steden.

  • Navigators Studenten Netwerk Amersfoort
  • Navigators Studenten Netwerk Amsterdam
  • Navigators Studenten Netwerk Ede
  • Navigators Studenten Netwerk Eindhoven
  • Navigators Studenten Netwerk Nijmegen
  • Navigators Studenten Netwerk Rotterdam
  • Navigators Studenten Netwerk Utrecht
  • Navigators Studenten Netwerk Zeeland (Middelburg/Vlissingen)
  • Navigators Studenten Netwerk Zwolle
  • Navigators Studenten Netwerk Leiden

Signatuur bewerken

De Navigatorsverenigingen kunnen per plaats sterk verschillen van karakter. Zo hebben een aantal verenigingen een eigen pand en studentikoze gebruiken, terwijl andere verenigingen in zijn geheel niet studentikoos zijn. De kernactiviteit van de vereniging is overal wel hetzelfde, namelijk de Bijbelkring. Deze zijn doorgaans georganiseerd in kringhuizen of disputen. Een activiteit die ook vrijwel alle verenigingen ontplooien, is de zogeheten happening (theaterstuk, lezing en borrel).

Sinds het einde van de 20e eeuw heeft de vereniging in de meeste steden een enorme groei doorgemaakt. In 1999 waren er totaal 600 studenten lid. In 2010 was dit aantal gegroeid naar 2500 en in 2023 groeide dit aantal naar ongeveer 3000 leden. Daarnaast zijn er nog zo'n 500 studenten betrokken in Alpha- en Beta-groepen en hebben de meeste verenigingen actief betrokken reünisten dan wel sociëteitsleden.

Externe link bewerken