Uniek factorisatiedomein

In de abstracte algebra, een onderdeel van de wiskunde, is een uniek factorisatiedomein, UFD, een commutatieve ring, waarin elk element dat geen nul is en geen eenheid op een unieke manier kan worden geschreven als een product van irreducibele of priemelementen, op dezelfde manier dat de gehele getallen in priemgetallen kunnen worden ontbonden.

Merk op dat een uniek factorisatiedomein voorkomt in de onderstaande hiërarchie:

eindige lichamen/veldenlichamen/veldenEuclidische domeinenhoofdideaaldomeinen ⊂ unieke factorisatiedomeinen ⊂ integriteitsdomeinencommutatieve ringenringen.

Ieder hoofdideaaldomein is een uniek factorisatiedomein, maar het omgekeerde is niet waar.

Definitie

bewerken

Een uniek factorisatiedomein is een integriteitsdomein   waarin ieder element   dat niet gelijk is aan 0, geschreven kan worden als een product van irreducibele ementen   van   en een eenheid   en dat deze schrijfwijze op de volgorde na uniek is, in de zin dat als

 

waarin de   ook irreducibele elementen van   zijn en   een eenheid is, dan is

  en de   zijn een permutatie van de