Hoofdmenu openen
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Intraveneuze injectie

Intraveneus betekent letterlijk in een ader en wordt meestal gebruikt in het kader van een toedieningsvorm van een geneesmiddel met behulp van een injectie direct in de ader: íntraveneuze injectie.

Omdat de effecten hierbij zeer snel optreden en er bij vergissingen meestal geen weg terug is, mogen intraveneuze injecties in de regel alleen door een arts of verpleegkundige worden toegediend en in zeer dringende omstandigheden als toediening langs een andere weg te lang zou duren om verantwoord te zijn (bijvoorbeeld bij acute benauwdheid, gevaarlijke hartritmestoornissen, zeer ernstige infecties).

De biologische beschikbaarheid van de toegediende geneesmiddelen is daarmee meteen maximaal.

Risico's: ernstige, soms fataal verlopende allergische reacties, overdosering, bloeding, spuiten in een arterie in plaats van een vene (wat tot vaatkramp en necrose kan leiden).

Ook het infuus is meestal een intraveneuze toedieningsvorm.