Heptadecaan

chemische verbinding

Heptadecaan is een verzadigde organische verbinding met als brutoformule C17H36. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof of als witte vaste stof, die door hydrofobe eigenschappen onoplosbaar is in water. Het is wel goed oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen, zoals benzeen, di-ethylether, ethanol, aceton en tolueen. De verbinding kent 24.894 structuurisomeren. Het meest compacte isomeer is tetra-tert-butylmethaan. Dit is echter een theoretische verbinding, omdat de sterische hindering te groot is om langdurig te bestaan.

Heptadecaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van heptadecaan
Algemeen
Molecuulformule C17H36
IUPAC-naam heptadecaan
Molmassa 240,46774 g/mol
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
CAS-nummer 629-78-7
EG-nummer 211-108-4
PubChem 12398
Wikidata Q150888
Beschrijving Kleurloze vloeistof of witte vaste stof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H304
EUH-zinnen geen
P-zinnen P301+P310 - P331
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos-wit
Dichtheid 0,777 g/cm³
Smeltpunt 21 °C
Kookpunt 302 °C
Vlampunt 148 °C
Dampdruk (bij 115°C) 133 Pa
Goed oplosbaar in organische oplosmiddelen
Onoplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Heptadecaan reageert met oxiderende verbindingen.

bewerken
  • (nl) MSDS van heptadecaan