n-heptaan

chemische verbinding

n-heptaan, meestal kortweg heptaan genoemd, is een alkaan met als brutoformule C7H16. Het prefix hept- duidt aan dat het molecuul zeven koolstofatomen bevat, terwijl het achtervoegsel -aan weergeeft dat de koolstofketen enkel uit enkelvoudige bindingen bestaat.

n-heptaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van n-heptaan
Algemeen
Molecuulformule C7H16
IUPAC-naam n-heptaan
Molmassa 100,21 g/mol
SMILES
CCCCCCC
CAS-nummer 142-82-5
EG-nummer 205-563-8
Wikidata Q310957
Beschrijving Vluchtige, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H304 - H315 - H336 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P273 - P301+P310 - P331 - P501
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,68376 g/cm³
Smeltpunt -90,61 °C
Kookpunt 98,42 °C
Vlampunt -4 °C
Onoplosbaar in Water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

n-heptaan is een ongewenste stof in benzine, vanwege de manier waarop de stof verbrandt. De motor krijgt door deze stof in de brandstof sterk de neiging tot kloppen.

De verbinding wordt gewonnen uit aardolie. Het is bij kamertemperatuur een kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur.

n-heptaan is een goed apolair oplosmiddel dat veel minder schadelijk is dan xyleen en hexaan.

Isomeren en enantiomeren

bewerken

n-heptaan heeft negen isomeren, of elf, als de enantiomeren (van 3-methylhexaan en 2,3-dimethylpentaan) worden meegerekend:

bewerken
Zie de categorie Heptane van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.