Trekboer

etnische groep
Europese geschiedenis in Zuid-AfrikaVan
VOC Tussenstation (1652)
tot en met de
Republiek Zuid-Afrika (heden)


Vlag van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie Vlag van Nederland Vlag van de Bataafse Republiek Vlag van Republiek Natalia Vlag van Oranje Vrijstaat Vlag van Transvaal
Vlag van Kaapkolonie Vlag van kolonie Oranjerivier Vlag van kolonie Transvaal Vlag van Zuid-Afrika 1912-1928
Vlag van Zuid-Afrika 1928=1994 Vlag van Zuid-Afrika
..Naar chronologie
  • Brits Zuid-Afrika (1806-1910)
  • Onafhankelijkheid (1931-heden)

Portaal  Portaalicoon  Zuid-Afrika
Portaal  Portaalicoon  Geschiedenis

Trekboeren waren blanke Zuid-Afrikaanse Boeren, die eind 17e eeuw wegtrokken uit de omgeving van Kaapstad naar het oostelijk deel van de kaap om zo onder het bewind van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) uit te komen.

Toen in 1652 de eerste blanke bewoners zich bij de Kaap de Goede Hoop vestigden was het primaire doel een verversingspost op te zetten voor de VOC. De Kaapkolonie breidde zich langzaam uit, waarbij plaatsen als Stellenbosch en Franschhoek ontstonden. De VOC hield echter een sterke controle over het gebied, waardoor de vrijheid van de boeren werd ingeperkt.

hartebeesthut

Eind 17e eeuw trokken steeds meer boeren oostwaarts om zo onder de invloed van de VOC uit te komen. Deze trekboeren kenmerken zich door hun trekkende bestaan. Elke paar jaar verplaatsten zij zich op zoek naar betere grond. Zij woonden in een hartebeesthut, een hut van hout en klei.

Eind 18e eeuw bewoonden deze trekboeren het gebied van de huidige Oost-Kaap provincie waar ze aan de Visrivier tegen de oprukkende Xhosa-invasie opbotsten. Toen begin 19e eeuw de boeren steeds meer onder druk kwamen te staan van de Britten, besloten veel Boeren naar het noorden en oosten te trekken. Deze boeren noemden zich Voortrekkers en tussen 1830 en 1850 vond de Grote Trek plaats.