Bataafse Kaapkolonie

De Bataafse Kaapkolonie was een kolonie die in 1803 bij de vrede van Amiens aan het Bataafs Gemenebest werd toegewezen, waardoor de Britten de Kaapkolonie weer verlieten. In dit verdrag was bepaald dat de Kaap de Goede Hoop aan de Bataafse Republiek behoorde. Hiermee werd het Bataafse gezag in de Kaap hersteld.

Kaapkolonie
Bataafse kolonie:
 Britse Kaapkolonie 1803 – 1806 Britse Kaapkolonie 
Algemene gegevens
Hoofdstad Kaapstad
Talen Nederlands
Religie(s) Nederlandse Hervormde Kerk
Regering
Regeringsvorm kolonie
Europese geschiedenis in Zuid-AfrikaVan
VOC Tussenstation (1652)
tot en met de
Republiek Zuid-Afrika (heden)


Vlag van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie Vlag van Nederland Vlag van de Bataafse Republiek Vlag van Republiek Natalia Vlag van Oranje Vrijstaat Vlag van Transvaal
Vlag van Kaapkolonie Vlag van kolonie Oranjerivier Vlag van kolonie Transvaal Vlag van Zuid-Afrika 1912-1928
Vlag van Zuid-Afrika 1928=1994 Vlag van Zuid-Afrika
..Naar chronologie
  • Brits Zuid-Afrika (1806-1910)
  • Onafhankelijkheid (1931-heden)

Portaal  Portaalicoon  Zuid-Afrika
Portaal  Portaalicoon  Geschiedenis

In 1806 werd de Kaap door de Britten bezet en deze situatie werd in 1814 door het Verdrag van Parijs bevestigd.

Zie ook

bewerken