Kanaliseren

Kanaliseren of normaliseren is het rechttrekken van meanderende waterloop. De waterloop krijgt zo het karakter van een kanaal.

Het kanaliseren is bedoeld om het water sneller af te voeren, zodat de bovenstrooms gelegen landerijen minder wateroverlast hebben. Rivieren zijn mede gekanaliseerd om de scheepvaart te gerieven, sommige werden er vele tientallen kilometers korter door.

BekenBewerken

Nu veel beken gekanaliseerd zijn blijkt dat de snelle waterafvoer op veel plaatsen tot problemen zoals verdroging leidt. Dit is ongunstig voor met name de natuurlijke gebieden in het landschap. Daarnaast leidt het snel afvoeren van water tot wateroverlast stroomafwaarts. Om deze problemen te ondervangen graaft de waterbeheerder sommige meanders opnieuw open, men noemt dit beekherstel.

Zie ookBewerken