Kanaliseren

Kanaliseren is het rechttrekken en van een standaard dwarsprofiel voorzien (normaliseren) en tevens stuwen van een natuurlijke waterloop. De waterloop krijgt zo het karakter van een kanaal, met gereguleerd waterpeil.

Het kanaliseren is bedoeld om het water enerzijds sneller af te kunnen voeren, zodat de bovenstrooms gelegen landerijen minder wateroverlast hebben, maar het anderzijds te kunnen vasthouden op een gewenst peil met behulp van de stuwen. Rivieren zijn mede gekanaliseerd om de scheepvaart te gerieven, sommige werden er vele tientallen kilometers korter door.

BekenBewerken

Nu veel beken gekanaliseerd zijn blijkt dat de snelle waterafvoer op veel plaatsen tot problemen zoals verdroging leidt. Dit is ongunstig voor met name de natuurlijke gebieden in het landschap. Daarnaast leidt het snel afvoeren van water tot wateroverlast stroomafwaarts. Om deze problemen te ondervangen graaft de waterbeheerder sommige meanders opnieuw open, men noemt dit beekherstel.

Zie ookBewerken