Supergroep (biologie)

taxonomische rang
Verschillende niveaus van het wetenschappelijk classificatiesysteem.LevenDomein (biologie)Rijk (biologie)Stam (biologie)Klasse (biologie)Orde (biologie)Familie (biologie)Geslacht (biologie)Soort

Magnify-clip.png
De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.

Een supergroep is de een na hoogste taxonomische rang, boven dat van een rijk en onder dat van een domein.

Tot voor enkele jaren was het nog niet goed mogelijk de verwantschappen te bestuderen tussen de hogere taxa (domeinen, rijken en stammen). Op grond van nieuwe kennis van het DNA vindt er ook een herschikking plaats van deze taxa. Tussen het niveau van de rijken en domeinen wordt voorlopig een nieuwe rang gedefinieerd: dat van de supergroep. Er lijkt langzamerhand overeenstemming te komen over de te gebruiken term; in moderne studieboeken wordt de term 'Supergroup' gebruikt.[1]

Hoewel het duidelijk is dat oude indelingen verlaten zijn, is er nog geen overeenstemming over de huidige. Zo worden de hier als rijk opgevoerde taxa door anderen veelal nog als stam opgevat.

Indeling met domeinen en supergroepenBewerken

Een moderne indeling van het leven is te vinden onder anderen bij J.R. Holt & C.A. Iudica (2013)[2]. De ontwikkelingen van het laatste decennium zijn hierin verwerkt. Binnen de Eukarya worden vier supergroepen (met de Rhizaria soms als vijfde supergroep, maar anders opgenomen in de Chromalveolata) onderscheiden:

Fylogenetische stamboom van het leven
Domeinen en supergroepen
 • (→ behoort tot de ...) wordt ook gerekend tot een polyfyletische groep

  De protozoa en de protisten worden niet meer erkend als groep maar zijn verdeeld over alle supergroepen.

  Linnaeus
  (1735)
  2 rijken
  Haeckel
  (1894)
  3 rijken
  Whittaker
  (1969)
  5 rijken
  Woese
  (1977)
  6 rijken
  Woese
  (1990)[3]
  3 domeinen
  Cavalier-Smith (1998)
  2 domeinen en
  6 rijken
  Keeling (2004)
  3 domeinen en
  5 supergroepen
  Animalia Animalia Animalia Animalia Eucarya Eukaryota Animalia Eukaryota Unikonta
  Vegetabilia Plantae Fungi Fungi Fungi Excavata
  Plantae Plantae Plantae Archaeplastida
  Protista Protista Chromista Chromalveolata
  niet
  behandeld
  Protista Protozoa Rhizaria
  Monera Archaebacteria Archaea Prokaryota Bacteria Archaea
  Eubacteria Bacteria Bacteria

  Samengevat tot de niveaus stam, rijk, supergroep en domein ziet de stamboom van het leven er als volgt uit:

  Fylogenetische stamboom van het cellulaire leven
 • LUCA
 • een polyfyletische groep
  (→ behoort tot de ...) wordt ook gerekend tot een polyfyletische groep

  Domein VirussenBewerken

  Van het "domein" Virussen[4] worden hier de tegenwoordig erkende orden opgesomd. De virussen worden niet tot het 'leven' gerekend, maar vertonen wel evolutie.

  Subvirale agentia

  Alternatieve stamboomBewerken

  Er zijn voor de eukaryoten ook alternatieve indelingen. Een daarvan wordt hier verkort weergegeven, vanwege de namen van de clades (zie onder andere Bikonta, Cabozoa en Corticata). De plaats van de Apusozoa is veranderd, en daarmee de indeling van de clades van hoger niveau. Doordat de Unikonta gesplitst zijn in twee supergroepen, worden hier in het totaal zes supergroepen onderscheiden.

  Zie ookBewerken