Richtingscoëfficiënt

De richtingscoëfficiënt, soms afgekort tot rc of rico, van een rechte lijn in een vlak met een rechthoekig xy-assenstelsel is de tangens van de hoek die de rechte maakt met de positieve x-as. De richtingscoëfficiënt is een maat voor de helling van de lijn ten opzichte van de x-as.

De richtingscoëfficiënt is rc=Δy/Δx

Als de lijn gegeven wordt door de vergelijking:

,

is het getal de richtingscoëfficiënt. De richtingscoëfficiënt kan worden gevonden door het differentiequotiënt te nemen van twee punten op de lijn.

Beschouwen we de lijn als lineaire functie, dan is de afgeleide de constante functie met vergelijking

De richtingscoëfficiënt van de rechte lijn door de twee punten en wordt gegeven door:

Als deze bestaat is de richtingscoëfficiënt van een kromme in een bepaald punt de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de kromme in dat punt, dus de afgeleide van de kromme in dat punt.

Zie ookBewerken