Rabobank

bedrijf uit Nederland

De Rabobank (handelsnaam van de Coöperatieve Rabobank U.A., tot 1 januari 2016 de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.) is een Nederlandse bank. De bank heeft sinds 2016 één bankvergunning van De Nederlandsche Bank. De Rabobank is onderdeel van de Rabobank Groep en naar eigen zeggen de grootste financiële dienstverlener in Nederland.

Rabobank
Rabobank Bestuurscentrum in Utrecht
Motto of slagzin
Growing a better world together[1]
Oprichting 1972
Oprichter(s) Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank
Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (fusie)
Werknemers 27.000 fte in Nederland
Producten Financiën
Verzekeringen
Vermogensbeheer
Beleggingen
Leases
Vastgoed
Industrie Financiën
Winst/jr 2,0 miljard (2013)
Website www.rabobank.nl
Portaal  Portaalicoon   Economie
Voorgevel hoofdkantoor Rabobank in Utrecht in 1996
Een Rabobankfiliaal in Mijnsheerenland in de jaren 70
Rabobankspaarpot uit de jaren 70 met het oude logo
Een Rabobankfiliaal aan de Nieuwmarkt in Amsterdam

In 2013 beheerden de 136 lokale Rabobanken 802 vestigingen en 2.735 geldautomaten. Het totale personeelsbestand van de lokale banken omvat ongeveer 27.200 formatieplaatsen. De lokale Rabo-coöperaties bedienen gezamenlijk ongeveer 7,5 miljoen klanten, waarvan bijna 6,8 miljoen particulieren. 1,9 miljoen (2013) klanten zijn ook lid van de Rabobank. Wereldwijd hebben de Rabobank en al haar dochterondernemingen 59.506 medewerkers.

GeschiedenisBewerken

De Rabobank Groep is ontstaan in 1972 door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank. De nieuwe bank gebruikte de naam Rabobank als handelsnaam, omdat ze Raiffeisen-Boerenleenbank te lang en te moeilijk om te onthouden vond. De naam is ontleend aan de beginletters van Raiffeisenbank-Boerenleenbank. Sinds 1980 wordt de bank nog slechts aangeduid als Rabobank. De Rabobank probeert zich te profileren als een bank die zich anders gedraagt dan andere banken. In reclamespotjes wordt daarom veel aandacht geschonken aan het 'coöperatieve' karakter. Dit houdt in dat de Rabobank uit 141 (2013) zelfstandige aangesloten banken bestaat, die samen een coöperatie vormen en over een eigen bestuur en raad van commissarissen beschikken. De centrale coöperatie Rabobank Nederland behartigt de belangen van de leden (de lokale banken), oefent een eigen bankbedrijf uit, is houdster van binnenlandse en buitenlandse deelnemingen, en oefent het toezicht op de lokale banken uit als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.

Lidmaatschap en bestuurBewerken

Lidmaatschap van de lokale coöperaties was van oudsher verplicht gesteld voor ondernemers die geld leenden, terwijl andere klanten geen lid konden worden. De Rabo-coöperaties kenden voor de leden een beperkte aansprakelijkheid van 5.000 gulden. Bij het honderdjarig bestaan van de Rabobank in 1998 werd besloten de coöperaties te moderniseren. Alle klanten kunnen sindsdien vrijwillig lid worden en de aansprakelijkheid verviel.

In 2001 begon de Rabobank met een ledenwerfcampagne. Het ledental steeg van ruim 500.000 in 2000 naar 1,9 miljoen tegen het einde van 2012. Het aantal lokale Rabo-coöperaties neemt juist door fusies drastisch af. Het aantal lokale Rabo-coöperaties daalde van 547 in 1996 naar 139 in 2012. De coöperaties worden dus zowel qua ledental als geografische omvang steeds groter.

Om de groter wordende coöperaties beter te kunnen besturen, bestaat sinds 2004 de mogelijkheid het zogeheten 'directiemodel' in te voeren. Hierbij wordt de coöperatie volledig bestuurd door professionals. De directe zeggenschap van de leden verdwijnt hierbij grotendeels door de instelling van een gekozen ledenraad van minimaal 30 en maximaal 50 leden. De ledenraad vervangt qua functie de algemene ledenvergadering (ALV) vrijwel geheel. De ALV mag dan alleen nog beslissen over opheffing of uittreding van de coöperatie uit Rabobank Nederland.

Ontwikkeling coöperaties en ledentalBewerken

Jaar Aantal
coöperaties
Gezamenlijk
ledental
Gemiddeld
ledental
1995 547 595.000 1.088
1996 510 585.000 1.147
1997 481 525.000 1.091
1998 445 515.000 1.157
1999 424 510.000 1.203
2000 397 550.000 1.385
2001 369 825.000 2.236
2002 349 1.108.000 3.178
2003 328 1.360.000 4.146
2004 288 1.456.000 5.056
2005 248 1.551.000 6.254
2006 188 1.641.000 8.729
2007 174 1.638.000 9.414
2008 153 1.707.000 11.157
2009 147 1.762.000 11.986
2010 141 1.801.000 12.773
2011 139 1.862.000 13.396
2012 136 1.918.000 14.103
2013 136 1.931.000 14.199

LedencertificatenBewerken

Sinds 5 juni 2000 kunnen leden van lokale Rabobanken beleggen in certificaten van aandelen van Rabobank Ledencertificaten N.V. Deze naamloze vennootschap leent haar gehele vermogen uit aan Rabobank Nederland in de vorm van een achtergestelde lening.[2] De certificaten worden uitgegeven door de "Stichting AK Rabobank Ledencertificaten" en kunnen maandelijks op een interne markt worden verhandeld. Volgens notulen van de vergadering op 23 april 2013 zijn er ongeveer 160.000 certificaathouders.[3] Het Financieele Dagblad berichtte op 6 juni 2013 dat er 277 miljoen certificaten van 25 euro waren geplaatst bij leden. De bank mocht een aantal daarvan tot een bedrag van 1,336 miljard euro zelf aankopen, om de verhandelbaarheid en de koers te ondersteunen. Op 29 maart 2020 maakte de bank bekend in 2020 de eerste drie uitbetalingen vanwege de covid-19 pandemie en gelet op de aanbevelingen van de ECB te annuleren.[4]

Sinds 2006 wordt door de Rabobanken het ledenblad Dichterbij uitgegeven. Het blad verschijnt ieder kwartaal.

DuurzaamheidBewerken

De Rabobank stelt te willen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin. Dit is onder meer verankerd in de gedragscode en in algemene externe en interne principes voor de dienstverlening. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een uitgangspunt in de kernactiviteiten van de Rabobank. Ook in de eigen bedrijfsvoering staat duurzaamheid voorop. Sinds september 2017 is de Rabobank begonnen met de zogenaamde 'Circulare Economie Challange'. In samenwerking met KPMG en MVO probeert de Rabobank op deze manier de Circulaire Economie te stimuleren.

In ontwikkelingslanden worden plattelandsbanken en spaar- en kredietcoöperaties gefinancierd.

LiborschandaalBewerken

De grote zakenbanken in Londen geven dagelijks de rente door op kortlopende leningen die ze elkaar in rekening brengen. Het betreft de kortlopende rentetermijnen van 1 dag oplopend tot 1 jaar. Toen naar buiten kwam dat sommige banken deze rente sinds 1991 al opzettelijk soms te hoog of te laag opgaven, was het Liborschandaal geboren. Omdat de Libor-rente ook in de Verenigde Staten wordt gebruikt om de prijs van derivaten te berekenen, kwamen ook de Amerikaanse toezichthouders in het geweer. Barclays en UBS waren de eerste twee deelnemers, die een schikking moesten treffen van respectievelijk 460 miljoen en 1500 miljoen dollar. RBS kreeg een boete van 612 miljoen dollar.[5]

Op 29 oktober 2013 werd bekendgemaakt dat de Rabobank tot overeenstemming was gekomen met De Nederlandsche Bank (DNB), het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM), de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk, de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in de Verenigde Staten, het Amerikaanse Openbaar Ministerie (Department of Justice; DOJ) en de Japanse Financial Services Authority (JFSA). Dit in verband met hun onderzoeken naar Rabobanks inzendingsprocedures met betrekking tot de London Interbank Offered Rate (Libor) en de Euro Interbank Offered Rate (Euribor) in het verleden. De Rabobank ging akkoord met het betalen van schikkingsbedragen aan OM, FCA, CFTC en DOJ van in totaal circa 774 miljoen euro.[6] Hiervan ging 70 miljoen euro naar het Nederlandse Openbaar Ministerie. In ruil daarvoor volgde er geen strafrechtelijk onderzoek. De Nederlandsche Bank nam ook maatregelen. Topman Piet Moerland stapte vervroegd op.[7][8][9][10]

Deskundige Marike Stellinga verbaasde zich bij Pauw & Witteman vooral over de lakse opstelling van de hoofddirectie sinds het vernemen van het schandaal in 2008. De juiste maatregelen werden domweg niet genomen.[11]

WitwasschandaalBewerken

De Rabobank trof in februari 2018 voor 298 miljoen euro een schikking met justitie in Amerika. De bank had de interne controles niet op orde waardoor voor honderden miljoenen dollars aan drugsgeld via de Amerikaanse Rabobank-dochter RNA in Californië werd witgewassen.[12]

SponsoringBewerken

De Rabobank besteedt een deel van de winst aan maatschappelijke en/of culturele activiteiten. Dit wordt door de bank het "coöperatief dividend" genoemd. Het overgrote deel van de coöperatie heeft hiervoor een coöperatiefonds ingesteld. In 2009 gaven de lokale Rabobanken hier gezamenlijk 24,5 miljoen euro aan uit.

De Rabobank heeft door de jaren heen onder andere de Nederlandse Bachvereniging, het Amsterdamse Van Gogh Museum en andere culturele instituten gesponsord. Ook was de Rabobank hoofdsponsor van de Nederlandse professionele herenwielerploeg Rabobank, maar op 31 december 2012 stopte men daarmee door aanhoudende dopingschandalen.

Per 2017 is de Rabobank onder andere partner van NOC*NSF, TeamNL, en per 2020 de hockeybond (KNHB), de volleybalbond (NEVOBO), de schaatsbond (KNSB) en partner in cultuur van Kunstbende/Lowlands.

DepositogarantiestelselBewerken

De afzonderlijke lokale Rabobanken vallen sinds 2016 niet meer elk apart onder het depositogarantiestelsel,[13] Rabo Groen Bank B.V. en Rabohypotheekbank N.V. wel. Een en ander is van belang voor de maximumdekking.

Roparco (een onderdeel van het Robeco-rekeningensysteem, maar niet verkocht aan Orix Corporation) is een handelsnaam van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) en valt dus samen met andere tegoeden bij de Rabobank onder het depositogarantiestelsel, niet apart.

ControversesBewerken

In een rapport van Eerlijke Geldwijzer dat in februari 2018 werd gepubliceerd werd de Rabobank bekritiseerd om het financieren van de vleesindustrie. Het rapport, dat tot stand kwam via een samenwerking tussen Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX, en World Animal Protection bleek Rabobank in de periode tussen 2012 en 2017 € 6,8 miljard geïnvesteerd te hebben in grootschalige vleesindustrie. Waaronder € 1,9 miljard in het Amerikaanse bedrijf Tyson Foods, dat herhaaldelijk in het nieuws kwam vanwege dierenmishandeling.[14][15][16]

Rabobank is meerdere malen in verlegenheid gebracht doordat ze voor de helft eigenaar was van het champignonbedrijf Prime Champ. In 2006 was de Rabobank voor 2 miljoen euro aansprakelijk gesteld voor een faillissement van (een voorloper van) het bedrijf. De Rabobank kwam in 2012 ook in opspraak, omdat personeelsleden van Prime Champ uitgebuit zouden worden.[17]. Prime Champ kwam daarna nog verder in het nieuws omdat deze dochteronderneming verschillende keren vervuild afvalwater op de Gekkengraaf had geloosd. Dat maakte Waterschap Peel en Maasvallei bekend. Na deze controverses verkocht de Rabobank het aandeel.

InternetbankierenBewerken

Op de website van de Rabobank wordt de mogelijkheid aangeboden om bankzaken zelf online te regelen. Gebruikers kunnen hun pasje en een speciale reader gebruiken om in te loggen, waarna zij onder andere hun rekeningsaldo kunnen inzien en geld op een andere rekening kunnen storten. FiNBOX was een digitaal betalingssysteem voor bijvoorbeeld facturen en acceptgiro's, maar de Rabobank is per 1 april 2017 gestopt met dit systeem.

Rabo MobielBewerken

Rabo Mobiel was een Nederlandse aanbieder van mobiele telefonie. Per november 2014 is Rabobank gestopt met Rabo Mobiel, naar eigen zeggen omdat de mobiele activiteiten steeds verder af kwamen te staan van de bancaire activiteiten. Rabo Mobiel richtte zich op het aanbieden van de combinatie bellen en mobielbankieren/mobielbetalen. Daarnaast richtte ze zich op innovaties rondom mobiel betalen via SMS, gebruik makend van NFC-technologie, nieuwe vormen van toegang, ticketing en informatie. Rabo Mobiel liet het mobiele verkeer van haar klanten via het netwerk van KPN verlopen.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

  Zie de categorie Rabobank van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.