Financiële dienstverlening

economische activiteit

Financiële dienstverlening is het leveren van diensten die betrekking hebben op financiële producten door bedrijven en instellingen. Financiële dienstverleners staan in Nederland onder toezicht van het Autoriteit Financiële Markten en dienen zich te conformeren aan de Wet op het financieel toezicht.

Voorbeelden van financiële dienstverleners zijn:


De term 'financiële dienstverlening' wordt vooral sinds de jaren 90 van de 20e eeuw gebruikt, toen banken en verzekeraars fuseerden. Voorbeelden hiervan zijn de ING Groep, Citigroup en JPMorgan Chase. Wat betreft omzet, winst en marktkapitalisatie behoort de financiële dienstverlening tot de grootste sector; in 2004 bevatte 20% van de S&P 500 financiële dienstverleners.