Nederlandse Waterschapsbank

Nederlandse bank voornamelijk gericht op de publieke sector

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een financiële instelling, National Promotional Bank (NPB), die zich richt op de Nederlandse publieke sector met de financiering van decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies), instellingen onder garantie van (decentrale) overheden en Publiek-Private-Samenwerking (PPS). De bank werkt sinds 2009 onder de handelsnaam NWB Bank.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Eigendom waterschappen, provincies en de Nederlandse staat
Doel financiering voor Nederlandse publieke sector, met name de publieke watersector
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Oprichting 1954
Oprichter(s) Unie van Waterschappen (v/h Unie van Waterschapsbonden)
Sleutelfiguren Lidwin van Velden (Bestuursvoorzitter), Joanne Kellermann (Voorzitter RvC)
Hoofdkantoor Vlag van Nederland Den Haag
Werknemers 71,7 fte's (2020)
Producten kredietverlening
Industrie financiële dienstverlening
Winst/jaar Gestegen € 81 miljoen (2020)
Website NWB Bank.com
Portaal  Portaalicoon   Economie

Geschiedenis bewerken

Begin jaren ’50 verleende de Unie van Waterschappen (voorheen: Unie van Waterschapsbonden) geldleningen aan de waterschappen. Deze unie was echter niet voldoende toegerust voor deze bancaire taak waardoor het bestuur van de unie op 19 december 1952 besloot een aparte waterschapsbank op te richten. Deze bank zou dienen tot risicoloze kapitaalverstrekking aan waterschappen en eventueel aan andere aan de overheid gerelateerde instellingen. Primair was het doel om de waterschappen tegen zo gunstig mogelijke tarieven van geld te voorzien; winstbejag was van secundair belang. De watersnoodsramp in februari 1953 bracht de oprichting in een stroomversnelling en op 5 mei 1954 werd de bank opgericht als naamloze vennootschap door destijds 143 waterschappen.

De bank is volledig in handen van diverse Nederlandse overheden. Uitsluitend de Staat der Nederlanden en andere publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aandeelhouder van de NWB Bank zijn. Van de uitstaande aandelen is 81% in handen van de waterschappen, 17% van de Nederlandse Staat en 2% van provincies.

Activiteiten bewerken

De NWB Bank verzorgt kredieten voor gemeenten, provincies, waterschappen en publieke instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en duurzaamheid, en PPS.

De financiering van de bank vindt plaats op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een sterke vermogenspositie en hoge credit ratings. De NWB Bank heeft een Aaa/AAA-rating bij zowel Moody's als Standard & Poor's (oktober 2016). De bank neemt een hoge (6e) plaats in op de 'World's 50 Safest Banks'-ranglijst van de Global Finance.[1]

Per eind 2020 had de bank een balanstotaal van € 107 miljard waar een eigen vermogen van € 1,7 miljard tegenover stond. De kredietverlening was in 2020 als volgt verdeeld: woningbouw 55%, waterschappen 12%, gemeenten 11%, groene "pass-through NHG RMBS" duurzame energie 6%, leningen met overheidsgarantie 3%, drinkwaterbedrijven 2%, zorg 1% en overig 3%.[2] De bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar heeft als doel maatschappelijke toegevoegde waarde te creëren door de financiering tegen een zo laag mogelijke rente aan te bieden.

Externe link bewerken