Conservatrix

corporatie

Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix" N.V. is een levensverzekeringsmaatschappij, gevestigd te Utrecht. Het woord 'conservatrix' is Latijn en betekent 'beschermster'. Conservatrix is sinds 1872 op de Nederlandse markt actief.

GeschiedenisBewerken

Het bedrijf werd als “Algemeene Maatschappij van Geldelijke Uitkeering N.V.“ opgericht in 1869 in Hotel Leijgraaff aan het Westplein in Rotterdam, in aanwezigheid van de burgemeester van Voorburg, een geneesheer te Overschie en een assuradeur en koopman uit Alphen aan den Rijn die met het bedrijf begon.

Drie jaar later, op 5 december 1872, wordt het Koninklijk Besluit getekend, dat destijds vereist was om een levensverzekeringbedrijf uit te oefenen. Als vestigingsplaats wordt Schiedam gekozen. Vanuit Schiedam verhuist Conservatrix via Rotterdam (Jufferstraat en Crooswijcksekade) naar Amsterdam (1882) waar men panden betrekt in onder meer de Van Baerlestraat en aan de Keizersgracht.

In de eerste jaren van het bedrijf vinden er diverse naamswijzigingen plaats, die ten slotte in 1884 de naam oplevert die de onderneming ook in de eenentwintigste eeuw nog draagt: Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix" N.V. Als verkorte naam, zij het niet officieel geregistreerd als handelsnaam, wordt ook wel Conservatrix Levensverzekeringen gebruikt, of alleen Conservatrix.

Sinds 2015 sluit Conservatrix geen polissen meer af met nieuwe klanten – een te geringe solvabiliteit noopte het bedrijf om zich te concentreren op de bestaande klanten.[1]

In 2017 besloot De Nederlandsche Bank (DNB) na enige jaren steggelen met de eigenaren[2][3] tot het zware middel van een overdrachtsplan, waarbij Conservatrix gedwongen een andere eigenaar kreeg omdat er volgens DNB sprake was van een 'gevaarlijke ontwikkeling van de solvabiliteit'. Met goedkeuring van de rechter[4] en van de minister mocht het bedrijf Trier Holding (op haar beurt eigendom van Eli Global) Conservatrix kopen voor één euro. In ruil daarvoor beloofde Trier om de kapitaalbuffers van Conservatrix te versterken met 88 miljoen euro. De familie Henny werd daarmee aan de kant gezet.[5]

De familie Henny is in beroep gegaan tegen de maatregel van DNB, eerst bij de rechtbank en vervolgens in hoger beroep. In mei 2019 verwierp de Hoge Raad alle bezwaren van de familie, de gedwongen overdracht van de aandelen op last van DNB is daarmee rechtmatig gebeurd.[6]

Tussen 1920 en 2017 was Conservatrix gevestigd in 'Huize Canton' in Baarn. Onder de voormalige directeuren van het bedrijf bevinden zich leden van de familie Henny. Na de overname door Trier verhuisde het bedrijf naar Utrecht.

Naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad op 7 mei 2020, werd duidelijk dat de verzekeringsmaatschappij zowel een negatief eigen vermogen als negatieve solvabiliteit heeft[7]

EigendomsstructuurBewerken

Moederbedrijf van Conservatrix Levensverzekeringen was – tot de ingreep van DNB – de Conservatrix Groep (oorspronkelijk Conservatrix Groep B.V., sinds ongeveer 2015 het in Luxemburg gevestigde Conservatrix Groep S.à.r.l.). Deze holding was en is ook eigenaar (enig aandeelhouder) van:

Alle aandelen van Conservatrix Groep S.à.r.l. zijn op hun beurt in het bezit van Stichting Administratiekantoor Aandelen Conservatrix Exploitatiemaatschappij, statutair gevestigd te Baarn.

Externe linkBewerken