Koning Boudewijnstichting

Belgische organisatie

De Koning Boudewijnstichting (KBS) is een Belgische onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut.

Koning Boudewijnstichting
Koning Boudewijnstichting
Motto Samenwerken aan een betere samenleving
Doel stichting van openbaar nut
Opgericht 1976
Zetel Brussel
Personen
Voorzitter Thomas Leysen
Erevoorzitter Koningin Mathilde van België
Directeur Luc Tayart de Borms, afgevaardigd bestuurder
Website

DoelstellingenBewerken

De Koning Boudewijnstichting wil op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De stichting steunt burgers die betrokken zijn bij de samenleving en richt zich daarom op thema’s als armoede, democratie, erfgoed, filantropie, gezondheid en migratie.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie.

Integriteit en transparantie, bevorderen van solidariteit, respect voor diversiteit, pluralisme en onafhankelijkheid zijn haar belangrijkste waarden.

De stichting werd opgericht in 1976 toen koning Boudewijn 25 jaar koning was. De stichting had toen een miljard Belgische frank verzameld (25 miljoen euro) door fondsenwerving en de uitgifte van speciale muntstukken en postzegels. Het budget van de stichting groeide gestaag, eind 2019 beheerde de stichting 1 miljard euro[1].

Naast haar eigen kapitaal en de donatie van de Nationale Loterij, zijn er de Fondsen van personen, verenigingen en bedrijven. De Koning Boudewijnstichting ontvangt giften en legaten.

In 2018 gaven de Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert 44.8 miljoen euro aan steun aan 364 individuen en 1.986 organisaties voor projecten.

ActiedomeinenBewerken

De programma's zijn:

  • sociale rechtvaardigheid & armoede
  • gezondheid
  • erfgoed en cultuur
  • maatschappelijk engagement
  • Afrika, Latijns-Amerika, Azië
  • onderwijs en ontwikkeling van talenten
  • Europa
  • klimaat, milieu en biodiversiteit

Interne structuurBewerken

De Adviesraad en de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting tekenen de krachtlijnen voor het beleid uit.

De voorzitter van de Koning Boudewijnstichting is Thomas Leysen.

De afgevaardigd bestuurder is Luc Tayart de Borms.

Voor de realisatie doet ze een beroep op een honderdtal medewerkers.

De Koning Boudewijnstichting werkt vanuit Brussel en is actief op Belgisch, Europees en internationaal niveau. In België heeft de stichting lokale, regionale en federale projecten lopen.

InitiatievenBewerken

Externe linkBewerken