Prefect (Rome)

(Doorverwezen vanaf Praefectus)
Het Romeinse leger

Rmn-military-header.png

..Wapens

Prefect (Latijn: praefectus, een participium perfectum van praeficere: vooruit maken, hier: aan het hoofd stellen van) was de benaming van verscheidene ambten in de Romeinse oudheid en de middeleeuwen in het Latijnse westen.

In ruimere zinBewerken

Prefect (eigenlijk hoofd, directeur(-generaal) of commandant) kon bij de Romeinen iedereen genoemd worden die belast was met de leiding over een bepaalde groep of instelling. Zelfs een slaaf die toezicht hield over medeslaven kon prefect worden genoemd. Het leger telde vele prefecten, zoals praefectus castrorum, praefectus cohortis of praefectus orae maritimae. Onder de Republiek werden ook gevolmachtigden van magistraten als praefectus aangeduid. In de Keizertijd stelde men, onder de titel prefect, diverse bijzondere hooggeplaatste keizerlijke functionarissen in, die door de keizer persoonlijk, vooral uit de equites, werden benoemd.

Prefecten in de oudheidBewerken

De bevoegdheid en het ambtsgebied van een prefect werd in de Romeinse oudheid een praefectura (prefectuur) genoemd. De prefecten kunnen in drie grote groepen worden opgedeeld: de militaire prefect, de prefect uit de ordo senatus (senatorenstand) en de prefect uit de ordo equester ("ruiterstand", soms ook "ridderstand" genoemd). Een prefect was meestal een door een andere ambtenaar aangewezen persoon die een deel van diens ambt op zich nam.

Militaire prefectenBewerken

Prefecten uit de ordo senatoriusBewerken

Prefecten uit de ordo equesterBewerken

Andere prefectenBewerken

Praefecti na de oudheidBewerken

In de middeleeuwen, renaissance en zelfs later in het ancien régime werd de term praefectus voor vele verscheidene ambten gebruikt, waaronder burggraaf en bepaalde hofambten.