Legende (numismatiek)

numismatiek

De legende is in de numismatiek de tekst die rond de buitenzijde van de voorzijde of de keerzijde van een munt loopt (dit is dus niet het randschrift).