Kajafas

Hogepriester

Kajafas (of Kajefas; oorspronkelijk: Jozef Qajjafa) was hogepriester in de Joodse tempel in Jeruzalem van 18 tot 36 na Chr.

Jozef Kajafas
Hogepriester in de Herodiaanse periode uit de familie van Annas
Menorah
18 - 36 na Chr.
Voorganger Simon ben Kamithus
Opvolger Jonathan ben Ananus
Benoemd door Valerius Gratus
Lijst van hogepriesters van Israël

Familie en hogepriesterschapBewerken

Kajafas was getrouwd met een dochter van Annas die eerder hogepriester was geweest (en tot aan zijn dood nog als zodanig werd aangesproken). Ook vijf van zijn zwagers hebben dit ambt bekleed. Zowel het Nieuwe Testament als Flavius Josephus suggereren dat Annas' invloed op Kajafas bijzonder groot was.

 
Giotto di Bondone (1267-1337), Christus voor Kajafas

Kajafas onderhield nauwe banden met het Romeinse bestuur, vooral met Pontius Pilatus, die van 26 tot 36 procurator over Judea was. Vermoedelijk is het hieraan te danken dat Kajafas niet minder dan achttien jaar het ambt van hogepriester bezat, voor deze periode een uitzonderlijk lange tijd. De keerzijde was echter dat toen Pilatus wegens zijn gewelddadige optreden tegen de Samaritanen in ongenade viel, ook Kajafas' lot was bezegeld: de Syrische gouverneur Lucius Vitellius onthief hem uit zijn ambt in hetzelfde jaar dat Pilatus naar Rome werd teruggeroepen.

Kajafas is vooral bekend geworden omdat hij in het Nieuwe Testament als hogepriester het Sanhedrin voorzat tijdens de berechting van Jezus.

Graf van Kajafas gevonden?Bewerken

In 1990 werd er in Jeruzalem een familiegraf gevonden uit de 1e eeuw. In dit familiegraf werden twaalf beenderkistjes (ossuaria) aangetroffen, waarvan sommigen met Aramese inscripties. Een van de inscripties luidt volgens veel onderzoekers: "Jehosef bar Qajfa" de Aramese benaming voor "Jozef, zoon van Kajafas".[1] Sommigen betwisten deze interpretatie echter en menen dat de letters als een tweelettergrepige naam moeten worden opgevat.[2]

Het betreffende ossuarium wordt bewaard in het Israëlmuseum te Jeruzalem.

NotenBewerken

  1. Onder meer R. Reich, 'Ossuary Inscriptions from the 'Caiaphas' Tomb', Atiqot 21 (1992) 13-21.
  2. Onder meer E. Puech, 'A-t-on redécouvert le tombeau du grand-prêtre Caïphe?', Le monde de la Bible 80 (1993) 42-47.

Externe linksBewerken