Overleg gebruiker:Wimpus/Archief2020

Onderwerp toevoegen
Actieve overleggen

musculus coccygeusBewerken

De naam van de spier moet wel veranderd worden, er bestaat namelijk geen spier met de naam "coccygeus". De correcte naam is m. iliococcygeus, genoemd volgens de origo en de insertie. Het maakt ook niet samen met de levator ani de bekkenbodem. De levator ani is het geheel van een aantal spieren (waaronder de pubococcygeus: reden te meer om de naam te veranderen) en de iliococcygeus maakt hier een deel van uit. Het is dus geen aparte spier los van de levator. Aldus moet ook de titel gewijzigd worden.

Check eerst de bijdrage vooraleer het te annuleren aub – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1812:1609:6f00:ac0e:338f:ca9c:20ce (overleg · bijdragen)

Ik vrees dat u nu een en ander door elkaar haalt. De musculus coccygeus is de andere naam voor de musculus ischiococcygeus, niet voor de musculus iliococcygeus, zie ook hier. U had dat ook kunnen zien, door te kijken naar de andere talen, namelijk Duits: Musculus coccygeus, Frans: muscle coccygien of muscle ischio-coccygien, Portugees: músculo coccígeo of músculo isquiococcígeo, Spaans: músculo coxígeo of bijvoorbeeld Engels: coccygeus muscle of ischiococcygeus muscle. Bent u nog steeds van mening dat er geen spier bestaat met de naam "coccygeus"? Wimpus (overleg) 12 jan 2020 22:35 (CET)


Jazeker: https://en.wikipedia.org/wiki/Levator_ani Ondanks de meer voor de hand liggende benaming 'ischio' wordt het toch als 'ilio' aangeduid. Coccygeus is onvoldoende benoemd...beter de officiële benaming in de titel te steken en de meer informele naam als suggestie in plaats van andersom.

Ik denk dat u niet goed leest, zie namelijk in uw link: "The coccygeus muscle completes the pelvic floor which is also called the pelvic diaphragm." De musculus coccygeus is gewoon een synoniem volgens de Terminologia Anatomica. De musculus iliococcygeus is toch echt een andere spier, zie ook hier. Ik vrees dat u eerst met uw neus de boeken in moet, voordat u verder kan discussiëren. Wimpus (overleg) 13 jan 2020 08:30 (CET)

U heeft gelijk! Man man man...ik heb nu een goede link gevonden met een overzichtelijke foto: https://teachmeanatomy.info/pelvis/muscles/pelvic-floor/. Misschien kan deze gebruikt worden in het Wikipedia artikel? Ik heb het indertijd verkeerd in mijn geheugen gestoken. Ik dacht dat coccygeus synoniem stond voor de iliococcygeus (men spreekt soms eenvoudigheidshalve over de coccygeus spieren, waarbij men dus doelt op alle spieren die daar aanhechten). Verder zie ik ook vaak andere benoemingen die dan door de gebruiker verkeerdelijk aangewend worden. Ik ben blij dat het nu allemaal op zijn plaats gevallen is haha

Het is de vraag of die afbeelding rechtenvrij is. De afbeelding uit Gray's Anatomy (zie hier) die er nu staat laat ook de musculus coccygeus (zie links op de afbeelding) en de levator ani (zie midden-onder) als afzonderlijke delen zien, al is deze afbeelding grafisch niet helemaal duidelijk. De afbeelding uit Wikimedia Commons (zie hier)zou duidelijker kunnen zijn, maar dan moet wel de nomenclatuur in de afbeelding aangepast worden, naar de termen, zoals die gebruikt worden in het huidige lemma. Wimpus (overleg) 13 jan 2020 19:23 (CET)

Ik ga zeker akkoord dat de afbeelding ondermaats is, zeker voor iemand die de spieren nog niet kent. Ik zie dat ook deze afbeelding gepubliceerd is via WikiMedia (via OpenStax: https://openstax.org/license), dus de figuur zou mogen gebruikt worden volgens hun policy. Ik heb het nog even nagevraagd.

Bericht van RasbakBewerken

Hou toch op met die onzin en laat me met rust.Rasbak (overleg) 24 jun 2020 10:00 (CEST)

Ik geloof toch echt dat u zelf allerlei licenties heeft geschonden, computervertalingen op Wikipedia heeft gezet en informatie hebt neergezet die niet klopt. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Wimpus (overleg) 24 jun 2020 10:58 (CEST)

Waar?Bewerken

Hoi Wimpus, op de 'Edits bewaken'-pagina schreef je [1]

... Deze gebruiker lijkt regelmatig nieuwe pagina's aan te maken door middel van een vertaling van een anderstalige Wikipedia, maar dan niet op te geven dat het gaat om een vertaling, ... Ondanks dat ik de gebruiker duidelijk heb gemaakt dat dit niet de bedoeling is, gaat gebruiker door ...

Op de overlegpagina van Rasbak kan ik niets terugvinden van dat duidelijk maken. Je hebt heel wat interne links gegeven, en ik zal wellicht iets gemist hebben, maar juist de link naar je uitleg aan Rasbak ontbreekt. Kun je daar nog even een link van geven? - Robotje (overleg) 24 jun 2020 21:52 (CEST)

In het afgelopen overleg van het lemma Korrelcel en bij de uitleg op de nomineringspagina heb ik geschreven:
En er zijn op een andere nomineringspagina (zie hier) nog meer relevante uitspraken te vinden. Rasbak moet dus behoorlijk op de hoogte zijn geweest na deze "herhaaldelijke" opmerkingen. Wimpus (overleg) 24 jun 2020 22:03 (CEST)
Ik begrijp het al, je had dus veel geklaagd maar amper uitgelegd dat bij een vertaling even aangegeven hoort te worden dat het een vertaling betreft. Waarom heb je anders zoveel links nodig terwijl er maar één bij is waar ik om vroeg. Zo bezien lijkt het dus juist tijd om jouw edits beter te controleren in plaats van die van je collega. - Robotje (overleg) 24 jun 2020 23:08 (CEST)
Ik neem aan dat je dit: "Wat echter wel laakbaar is, is dat u tegen de richtlijnen in hebt verzuimd om aan te geven dat het ging om een vertaling (en het vertaalsjabloon achterwege hebt gelaten) en allerlei bronnen opvoert die u helemaal niet heeft geraadpleegd." over het hoofd ziet. Er staat "tegen de richtlijnen in", "vertaling", "vertaalsjabloon achterwege hebt gelaten". Voor de meeste mensen moet dan het kwartje wel vallen. Voor Rasbak en voor jou kennelijk niet. Ik denk toch, (persoonlijke aanval verwijderd) Wimpus (overleg) 24 jun 2020 23:21 (CEST)
Overigens was dit een reactie op "zonder dat er ook maar één bij is waar ik om vroeg."

IchtyaëtusBewerken

De naam is gebaseerd op een tekst uit "Skizzirte Entwickelungs-Geschichte und natürliches System der europäischen Thierwelt : Erster Theil welcher die Vogelsäugethiere und Vögel nebst Andeutung der Entstehung der letzteren aus Amphibien enthält" van Johann Jakob Kaup uit 1829 en die is hier op pagina 102. te vinden. Maar het blijft mij duister.

En wat betreft witbuikbaardvogel. Het gaat hier niet om het Latijn dat de naamgever bezigde (veel natuuronderzoekers waren niet grondig klassiek geschoold), maar om het feit dat er een baardvogel (genus Lybius) is met een witte buik (leucogaster) die geen aparte soort meer is, maar een witbuikige vorm van de moedersoort die een in elk geval een witte kop heeft (Lybius leucocephalus)

Groeten, HWN (overleg) 8 jul 2020 17:49 (CEST)

Bedankt voor de link naar het oorspronkelijke document. Oudgrieks ἀετός is arend/adelaar met ἁλιάετος als "zeearend", μελανάετος als "zwarte arend" en χρυσάετος als "steenarend" (Engels: golden eagle). Je zou dan denken dat Ichthyaëtus "visarend" zou betekenen (Het trema op de e in de oorspronkelijke publicatie in -aëtus" geeft aan dat het geen tweeklank is, net zoals αε- in ἀετός geen tweeklank is, terwijl in Latijn bij aetas (=leeftijd) die "ae-" wel een tweeklank is en dan nooit een trema op de -e- zou krijgen). Hij zegt: "sind aber mehr räuberischer (roofzuchtiger) Natur". Ik kan mij alleen maar voorstellen dat hij daarom een vergelijking maakt met een arend (=ἀετός), maar dat is allemaal speculeren (daar hebben we een bron voor nodig). Maar hij had net zo goed een samenstelling kunnen maken met κόραξ (=raaf), vanwege de Duitse naam Rabenmöve. Maar waar had u dan vandaan dat het afgeleid zou zijn van ἰχθῦς en het voor mij onbekende Latijnse woord aetus?
In het geval van 'Lybius leucocephalus leucogaster zou het dan toch moeten gaan om een "witbuikwitkopbaardvogel"? Als je iets tussen " " zet achter zo'n moeilijke ingewikkelde naam, dan denk je toch snel aan dat het een soort van letterlijke vertaling is, maar dat is het dan niet helemaal. Anderzijds kan je denken dat het een Nederlandse naam is, maar die komt vervolgens niet buiten Wikipedia voor. Vandaar dat ik het niet kon plaatsen. Groeten, Wimpus (overleg) 8 jul 2020 19:00 (CEST)
Wat betreft de capriolen van Kaup, laat ik de interpretatie geheel aan jou over. Wat betreft de witbuikbaardvogel, heb ik toch wat moeite met het volledig schrappen. Inderdaad bestaat deze naam niet in officiële checklijsten, omdat het een ondersoort van en buiten-Europese vogelsoort is. Maar een omschrijving in het Nederlands, desnoods "witbuikige ondersoort van de witkopbaardvogel", moet toch kunnen in de beschrijving. HWN (overleg) 9 jul 2020 09:03 (CEST)
Die laatste omschrijving is vrijblijvender en impliceert veel minder dat het om een een-op-eenvertaling of om een echt Nederlands synoniem zou gaan. Daar zou ik dus ook veel minder moeite mee hebben. Ik ga niet speculeren op grond van wat Kaup heeft geschreven. Daar zijn toch echt ook andere bronnen voor nodig. Wimpus (overleg) 9 jul 2020 10:59 (CEST)

PyrrhotietBewerken

Zo te zien komt het wel degelijk van een Grieks woord Πυρρός[1] dat vlamkleurig betekende. Πυῥῥότης - roodheid wordt ook genoemd. Ik ben niet zeker van die aspers. pyr heeft dacht ik geen asper, maar het tweede deel, komt dat van rheo - vloeien? Jcwf (overleg) 9 aug 2020 16:21 (CEST)

Beste Jcwf, bedankt voor de eerste link met: "Named in 1847 by Ours-Pierre-Armand Petit-Dufrénoy from Greek πνρρός "pyrrhos", flame-colored." Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat dat pyrr(h)otiet iets te maken heeft met πυρρός (er staat overigens op die pagina πνρρός = pnrrhos [met een nu], niet purrhos [met een upsilon]). Of het is afgeleid is van πυρρότης moet een bron uitwijzen.
Ik had zelf eerder "De naam van het mineraal pyrrhotiet is afgeleid van het Griekse woord pyrrhotos, dat "roodheid" betekent." vervangen door "De naam van het mineraal pyrrhotiet is afgeleid van het Oudgriekse woord πυρρότης, purrhotēs, dat "roodheid" betekent.", aangezien ik dacht dat het ging om een spelfout. Maar een vorm als πυρρότης blijft zonder bron wel een beetje problematisch. De stam van Oudgrieks πυρρότης is namelijk πυρροτητ-. Als er namelijk een achtervoegsel -ιτης wordt geplaatst (bij meerdere steen- en mineraalnamen wordt een achtervoegsel -iet gebruikt [Dikke Van Dale: "-iet … ach­ter­voeg­sel waar­mee van stof­na­men zelf­stan­di­ge naam­woor­den wor­den ge­vormd die be­te­ke­nen: fos­siel, mi­ne­raal, che­mi­sche ver­bin­ding met de door het grond­woord be­doel­de stof als be­lang­rijk be­stand­deel], dat teruggaat op -ιτης , dat naast dat het een suffix voor een mannelijk nomen agentis ook een achtervoegsel is dat adjectivisch wordt gebruikt, zoals in πυρίτης λίθος of zelfstandig wordt gebruikt zoals ἀνθρακίτης (zie ook hier)), dan zou je eerder iets krijgen als *πυρροτητίτης met als Nederlandse vorm pyrr(h)otetiet. Er zijn natuurlijk nog mogelijkheden om toch nog bij een vorm als pyrr(h)otiet uit te komen, zoals het verschijnsel van haplologie (bij twee opeenvolgende lettergrepen die hetzelfde zijn, kan er een wegvallen, e.g. ἀμφορεύς < ἀμφιφορεύς), of wellicht vervalt die laatste -t- wel (zie het verschijnsel in Latijn dat die tweede -t- weg kan vallen bij het equivalente achtervoegsel -tas, stam -tat, zoals in heriditarius < heriditat- + -arius, proprietarius < proprietat- + -arius), maar dat is natuurlijk allemaal speculatie. Aangezien oorspronkelijk "pyrrhotos, dat "roodheid" betekent." stond, dat niet klopt en je toch wel wat bijzondere stappen bij πυρρότης moet maken eer je bij pyrr(h)otiet uitkomt, leek het mij toch beter om de bronloze informatie te verwijderen.
Beekes en Van Beek in hun Etymological Dictionary of Greek (2010) geven wel wat (eigen en andere) verklaring(en) voor πυρρός (zoals πῦρ met een kleurachtervoegsel of van πυρσός), maar ik zie aldaar geen koppeling met ῥέω. Anderzijds, samenstellingen met πῦρ bevatten niet altijd een verbindingsmedeklinker, zoals πυρκαϊά. Het zou dus ook goed kunnen dat pyrr(h)otiet een samenstelling is van πῦρ met een ander woord dat met een -ρ- begint, maar of dat met ῥέω is, zou een bron moeten uitwijzen. Heel veel gespeculeer dus, dat ik niet zonder een bron kan plaatsen.
Overigens is de spelling pyrrhotiet vreemd. In het Nederlands wordt -ρρ- weergegeven als -rr-, zoals in hemorragisch (niet hemorragisch), diarree (niet diarrhee) en pyrrusoverwinning (niet pyrrhusoverwinning). Je zou dus eerder pyrrotiet verwachten. Wimpus (overleg) 9 aug 2020 20:28 (CEST)
Oh, het is ongetwijfeld potjeslatijn, of liever potjesgrieks, maar dat is nauwelijks een verrassing wat wetenschappelijke termen betreft. Die staan bol van die bijzondere stappen. En dat de Taalunie al in 1954 "rh" in "r" veranderd heeft ontgaat ook velen, ook aan wetenschappers. En de Taalunie is te bevooroordeeld (of onkundig?) wat wetenschappelijke termen betreft om zelfs maar een poging te doen ze in de woordenlijst op te nemen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Torero ongelijk had over de bedoeling van de naamgevers. Jouw spijkers op laag water niettegenstaande. Jcwf (overleg) 11 aug 2020 08:54 (CEST)
Het zou kunnen dat de naamgevers ook daadwerkelijk hebben vermeld dat het afgeleid is van pyrrhotos en dat zij daarbij ook vermeldden dat dit roodheid betekent. Je ziet ook in wetenschappelijke artikelen de grootst mogelijke etymologische onzin voorbij komen. Maar nu blijft het zonder bron maar speculeren. Ik kom overigens wel de "juiste" spelling in hier tegen. Maar is dit ook daadwerkelijk een lemma uit de Oosthoek encyclopedie? Wimpus (overleg) 11 aug 2020 09:13 (CEST)
@Jcwf: Onderstaande bron had het toch wel op meerdere punten mis (naamgever is iemand anders). Overigens gebruikte Breithaupt de spelling Pyrrotin zonder -h-. Als ik daarop zoek, dan kom ik in ieder geval al in werk uit 1839 van Breithaupt de term Pyrrotin tegen. Of de weergave van Chester (1896) dan klopt, is natuurlijk maar te hopen. Wimpus (overleg) 11 aug 2020 11:57 (CEST)

Terugdraaiing Missing white woman syndromeBewerken

Beste Wimpus. Net zag ik dat je mijn bewerking op de pagina Missing white woman syndrome had teruggedraaid. Deze bewerking had als doel het archaïsche 'blank' door 'wit' te vervangen. Dit is in het Nederlandse taalgebied gemeengoed geworden, zie bijvoorbeeld de NOS. De opmerking bij je terugdraaiing ("Gaat niet over vrouwen met bloedarmoede die er witjes uitzien.") vind ik bovendien niet van inhoudelijkheid, goede wil en neutraliteit getuigen die ik op Wikipedia verwacht. Ik hoor graag van je. Eventueel kunnen we deze discussie openen op de overlegpagina van het bewuste artikel. Eprillios #Talk 28 aug 2020 21:57 (CEST)

Ik vind het weinig van neutraliteit getuigen om 'blank' als archaïsch te bestempelen. De Dikke Van Dale geeft dat label immers niet. De wijziging van 'blank' naar 'wit' was dan ook onnodig. Wimpus (overleg) 28 aug 2020 22:51 (CEST)
Dank voor je snelle reactie. Ik moet toegeven dat taalgebruik sneller verandert dan een descriptief naslagwerk als de Dikke Van Dale mogelijk kan inhalen. Echter, een snelle zoekopdracht in LexisNexis wijst uit (via o.m. NRC, De Persgroep, de Volkskrant, De Groene Amsterdammer, Trouw en Knack) dat het gebruik van 'wit' als omschrijving van personen in de Nederlandse taal geen misvatting is. De associatie met bloedarmoede lijkt me hieruit dus niet volgen. Verschillende redacties hebben om hen moverende redenen gekozen voor een bepaalde conventie. Een vergelijkbare ontwikkeling heeft ook plaatsgevonden met Myanmar, waarna de Nederlandstalige Wikipedia volgde. Eprillios #Talk 29 aug 2020 00:42 (CEST)
Ik meen nog steeds dat het geen neutrale bewerking is om "blank" door "wit" te vervangen. U weet natuurlijk ook wel dat zo een bewerking omstreden is. En u snapt natuurlijk ook wel dat ik zo een bewerking niet als een serieuze neutrale bewerking beschouw. Vandaar ook mijn bewerkingssamenvatting (waar overigens een kern van waarheid in zit; in bepaalde gevallen in het Nederlands is er een duidelijk onderscheid tussen 'blank' en 'wit'). Dat bepaalde media ook 'wit' gebruiken (waarbij de onderbouwing van de NOS alleen maar het weergeven van meningen is en enige wetenschappelijke of taalkundige onderbouwing ontbreekt), wil natuurlijk niet zeggen dat 'blank' archaïsch zou zijn. Die stelling zou u toch moeten ondersteunen met echte wetenschappelijke bronnen. Hier op Wikipedia is er geen consensus over dat het vervangen van "blank" door "wit" een verbetering zou zijn. Dan blijft het gewoon "Bij twijfel niet inhalen". Wimpus (overleg) 29 aug 2020 01:14 (CEST)
Ik zou u willen vragen een gematigdere en respectvollere toon aan te slaan. Ik handelde in de overtuiging dat ik Wikipedia zou verbeteren, niet met de gedachte iets omstredens te doen. Als ik naar uw bewerkingsgeschiedenis kijk, zie ik dat u meerdere bijdragen van verschillende Wikipedianen eenzijdig heeft teruggedraaid naar 'blank'. Uw advies om bij twijfel niet in te halen en neutraal te zijn, lijkt me evengoed voor u gelden. Bovendien is het niet aan Wikipedia als neutrale site om te oordelen over de geldigheid van beslissingen over terminologie van betrouwbare bronnen. Wikipedia volgt namelijk het gewicht dat terminologie krijgt in die betrouwbare bronnen. LexisNexis is een databank voor wetenschappelijk bronnenonderzoek. Ik zou u willen vragen hard te maken dat het hier een patstelling betreft in de brede Nederlandstalige Wikipedia-gemeenschap. Tevens lijkt het me van belang voor de discussie om actuele, relevante en betrouwbare bronnen aan te voeren die aantonen dat 'blank' nog eenzelfde gewicht geniet in bronmateriaal. Eprillios #Talk 29 aug 2020 14:48 (CEST)
U dient aan te tonen dat er sprake is van een verbetering. Dat kunt u kennelijk niet. Dan houdt het wat mij betreft op. Als u zoekt zijn er tal van discussies over geweest. Lees die eerst maar eens door. Wimpus (overleg) 29 aug 2020 15:28 (CEST)

Sozialistischer Deutscher StudentenbundBewerken

beste wimpus, ook hier zie ik weer dat u de 'dikke van dale' als 'bijbel' hanteert om te beoordelen of een woord al dan niet correct wordt gehanteerd. ik zou u graag wat meer flexibiliteit en een wat minder dogmatische bevelstructuur willen toewensen. groet, jan (overleg) 22 sep 2020 21:45 (CEST)

Ik hoor geen inhoudelijk argument van u. Wimpus (overleg) 22 sep 2020 21:52 (CEST)
beste wimpus, ik zie enkel een niet al te flexibele collega die niet naar (alle) anderen wil luisteren. jan (overleg) 23 sep 2020 23:49 (CEST)
Ik zie nog steeds geen bron. Wimpus (overleg) 23 sep 2020 23:50 (CEST)

Controleer uw e-mailBewerken

Hallo, Wimpus/Archief2020: Controleer uw e-mail! Onderwerp: "The Community Insights survey is coming!" Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar surveys@wikimedia.org.

(Please check your email! Subject: "The Community Insights survey is coming!" If you have questions, email surveys@wikimedia.org.)

Samuel (WMF) (overleg) 24 sep 2020 15:41 (CEST)

Proszę sprawdzić emailBewerken

Witaj, Wimpus/Archief2020: Proszę sprawdzić email! Temat: "The Community Insights survey is coming!" Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail na adres surveys@wikimedia.org.

(English: Please check your email and spam! Subject is "The Community Insights survey is coming!" If you have questions, email surveys@wikimedia.org.)

Sorry for the inconvenience, you can read my explanation here.

MediaWiki message delivery (overleg) 25 sep 2020 18:24 (CEST)

EvidentieBewerken

Volgens mij is evidentie ook veel gebruikt in Vlaanderen, en dan mag het wellicht een anglicisme zijn, maar daar hebben we zoveel woorden van tegenwoordig. Edoderoo (overleg) 14 nov 2020 19:02 (CET)

Ik zie Van Dale deze uitleg geven voor 'evidentie': "gro­te waar­schijn­lijk­heid, niet-be­re­de­neer­de ze­ker­heid". Dat lijkt mij niet hetzelfde als "bewijs". Het voorbeeld "daar is (geen) evi­den­tie voor" met als uitleg: "daar be­staan (geen) aan­wij­zin­gen voor" is wat ambigu. Wimpus (overleg) 14 nov 2020 19:09 (CET)
  1. mindat
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Wimpus/Archief2020".