Overleg gebruiker:Wimpus/Archief2018

Onderwerp toevoegen
Actieve overleggen

CarpaletunnelreleaseBewerken

@Wimpus: Dank voorje bijdragen/verbeteringen in het artikel (om ook te wijzen op (dezelfde) fouten in andere artikelen voert wellicht inderdaad te ver. M.b.t. de kapitalisatie in "Horizontal Mattress Stitches" (verbeterd naar "horizontal Mattress Stitches") dient dáár dan wel consequent verbeterd te worden naar alleen kleine letters, nergens hoofdletters (tenzij het donorprincipe ons noopt de laatste twee wel met hoofdletters te schrijven? Er lijkt helaas geen Nederlandse naam voor te bestaan (nagevraagd bij de chirurg), en letterlijk vertalen is WP:OO? Ik ben er echter op tegen om de quote uit de literatuur "Carp[a]al[e] Tunnel Release" uit de inleiding te ontdoen van hoofdletters; het gaat hier immers om een quote die letterlijk inclusief die gebruikte kapitalisatie in één of meer van de aangehaalde bronnen te vinden is? Het is immers (toch al of juist) een illustratie dat zelfs in vakliteratuur en patiënteninformatie foutief spatiegebruik (Engelse ziekte?) maar ook foutief hoofdlettergebruik gebezigd wordt, dat kort verklaard wordt aan de hand van de spellingsregels (en mogelijk ook Pinkhof; mijn versie van Pinkhof noemt geloof ik nog niet carpaletunnelrelease, maar alleen nog carpaletunnelsyndroom. (Voor release zou een vertaling ontlasting opleveren, maar ik verwacht dat de aan het Engels ontleende term gehandhaafd zal blijven in Pinkhof). Met vriendelijke groet - martix (overleg) 3 mrt 2018 00:55 (CET)

Was een stomme fout van mij om de overige hoofdletters bij "Horizontal Mattress Stitches" te laten staan. Op een andere plaats in het lemma kwam ik de schrijfwijze "Horizontal mattress stitches" voor. Ik had ten onrechte geconcludeerd dat er alleen een beginhoofdletter stond. Term komt ook in het Engels voor met kleine letters (naast meerdere keren met onnodig hoofdlettergebruik). Ik zag niet een specifieke bron staan bij "Carpaal Tunnel Release", terwijl je ook de spelling met kleine letters ziet. Dat binnen medische kringen niet altijd op spelling wordt gelet, is natuurlijk algemeen bekend. Ook het ene artikel dat genoemd wordt op de overlegpagina zitten nog wel wat schrijf- en spatiefouten in (flexor digitorum superficialis spierbuik -> flexor-digitorum-superficialis-spierbuik; caput humero-ulnare -> caput humeroulnare; processus coronoideus ulna -> processus coronoideus ulnae; m lumbricalis -> m. lumbricalis; ‘brevis’ type -> ‘brevis’-type), ondanks dat carpaletunnelsyndroom en carpalatunnelrelease wel juist worden geschreven. Pinkhof (2012) kent de term carpaletunnelrelease niet. Wimpus (overleg) 3 mrt 2018 01:23 (CET)
Nou dan ben je wel erg streng voor jezelf om het een "stomme fout" te noemen, gewoon overheen gelezen zal waarschijnlijker zijn; zelf weet ik ook niet waarom ik destijds (alle drie de woorden) met een hoofdletter heb geschreven, daar is/was op zich geen aanleiding voor, maar ik herinner me wél dat ik erg veel moeite heb gestoken in het vinden van een Nederlandse benaming (die ik tot mijn frustratie nog niet gevonden heb, en wat me er daarom ook nog steeds weerhoudt om een NLWP-artikel te schrijven over deze variant van hechten (alsook de vertical mattress stitches die waarschijnlijk wel samen kunnen in één artikel mattress stitches).  
Mijn (elektronische) Pinkhof is de uitgave van 2007 dus nog minder behulpzaam. Volgens mij staat "Carpaletunnelrelease" overigens ook (nog) niet in de Nederlandse woordenlijst[.org], zodat ik me soms nog steeds afvraag en twijfel of we dan – ondanks het bestaan van "carpaletunnelsyndroom" – tóch niet het donorprincipe dienen te hanteren?
Wat betreft de (onbrekende) bron(nen) in de inleiding: naast de [Noot 1] die er nu wel staat, daar missen inderdaad enkele (referenties naar) (al gedefiniëerde) bronnen; het was de bedoeling om de gehele inleiding (die eerder nog uit twee of drie zinnen bestond, nu prachtig teruggebracht naar één zin – extra winst, persoonlijk ik het 't fraaist als de inleiding één zin en niet meer dan dat is – af te sluiten met referenties naar meerdere van de van toepassing zijnde bronnen (zoals o.m. de patiënteninformatiefolder(s), alsook de Engelstalige bron uit de doi.org-library voor de Engelstalige naam; deze heeft wel als nadeel dat gewone stervelingen alleen de inleiding kunnen lenzen, een abonnement (van de school,universiteit, werkgever of op persoonlijke titel) is nodig om het gehele artikel in te zien)[A]. Ik weet niet of die referenties er tijdens één van de edits uit zijn gevallen of dat ik het domweg vergeten ben. Ik zal later (niet midden in de nacht) proberen uit te zoeken of er referenties zijn weggevallen tijdens een edit, en anders welke aan het einde van de zin aangehaald kunnen (of ten minste dienen te) worden.
[A] Ik ga er gemakshalve even van uit dat jij toegang hebt tot het volledige artikel waaraan in (thans ref #6) gerefereerd wordt, desgewenst beschik ik hier over een offline exemplaar dat ik kan mailen of waar ik even een linkje naar beschikbaar kan stellen.
Met vriendelijke groet en nogmaals dank voor de correcties/bijdragen tot dusver, - martix (overleg) 3 mrt 2018 02:26 (CET)
Even een korte reactie; zie voor de spelling van de Woordenlijst [hier]. Op de rest kom ik later op de dag nog even op terug. Groet, Wimpus (overleg) 3 mrt 2018 09:39 (CET)
Zo te zien is mattress stitches ook gewoon een term uit de handwerkhoek. Daar verwacht je dan wel een Nederlandse term voor. Of die term vervolgens weer in de heelkunde wordt gebruikt, weet ik dan niet.Wimpus (overleg) 4 mrt 2018 21:59 (CET)

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquêteBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

IsotachoforeseBewerken

Beste Wimpus

  • Een bewerking ongedaanmaken van iemand die welwillend en met spoed heeft proberen te voldoen aan een bronverzoek werkt ontmoedigend. Wees dus terughoudender met het gebruik van dit middel, en treedt liever in overleg
  • Dit ongedaanmaken is des te ongewenster aangezien je ook daarmee ook nieuw toegevoegde info verwijderde
  • De leestekens worden in de bron (pagina 3, voetnoot) helaas niet vermeld, mocht je deze vanuit je eigen expertise kunnen toevoegen dan laat ik je daarin graag vrij.
  • Nergens wordt beweerd dat er sprake zou zijn van woorden. Ga uit van woorddelen.
  • Tenslotte is het de intentie niet om een etymologie te geven, maar om het werkingsprincipe uit te leggen. Een uitgebreide etymologische verantwoording leidt af, dus daar zou ik graag van af willen zien. Dit in navolging van de literatuur over het onderwerp.
  • Inline bronvermelding is geen verplichting en eventueel iets voor later wanneer de literatuurvermelding uitgebreider wordt dan de 3 gegeven bronnen - die overigens elk in hun geheel bestudering verdienen.

Vriendelijke groet, Josq (overleg) 9 apr 2018 19:26 (CEST)

Beste Josq, ik had ook al gereageerd op jouw overlegpagina. Zoals het er nu staat is het onjuist en verwarrend. Als je uit zou moeten gaan van woorddelen klopt je manier van noteren niet. Wimpus (overleg) 9 apr 2018 19:32 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:33 (CEST)

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 02:42 (CEST)

MercatorprojectieBewerken

Ik ga er van uit dat het klopt dat een samengesteld woord zoals mercatorprojectie met een kleine letter geschreven wordt ondanks dat Mercator een eigennaam is en dus los wel met hoofdletter geschreven wordt. Toch heb ik twee opmerkingen bij je verbetering hiervan in verscheidene artikelen. Ten eerste is moet je dan niet ook consequent zijn en niet alleen de hoofdletter van mercatorprojectie aanpassen maar ook de hoofdletters van andere naar een persoon vernoemde projecties in hetzelfde atrikel zoals de lambertprojectie met een kleine letter schrijven? Ten tweede vraag ik me af of in een officiële afkorting zoals Universele Transversale Mercatorprojectie (UTM) de hoofdletters misschien toch wel wenselijk zijn als verduidelijking van de afkorting? Gollem (overleg) 10 jun 2018 20:44 (CEST) Gollem (overleg) 10 jun 2018 20:44 (CEST)

De regel volgens de Taalunie is: "Samenstellingen met de naam van een uitvinder of ontdekker krijgen een kleine letter." (onder regel 16.D). De Woordenlijst (evenals de Van Dale (2015)) schrijft "mercatorprojectie" met een kleine letter. Volgens de regel 16.D zouden we dan ook lambertprojectie moeten schrijven. Ik ben nu alleen uitgegaan van de werkelijke voorbeelden die ik tegenkwam in de Van Dale (2015), waar naast "mercatorprojectie" alleen "petersprojectie" als eponiem eindigend op "-projectie" voorkomt. Ik ben het eens met uw opmerking dat het niet consequent is om wel "mercatorprojectie" te schrijven, maar niet "lambertprojectie". Maar om te voorkomen dat er andere gebruikers zouden vragen waar dan "lambertprojectie" met een kleine letter zou voorkomen en ik dan het antwoord schuldig zou moeten blijven, heb ik dat dus niet gedaan. In 2017 is de titel "universele transversale mercatorprojectie" met kleine letters ingevoerd. Ik heb die spelling vervolgens gehanteerd (ook omdat die consistent is met regel 16.D). In een richtlijn van de Taalunie kom ik ook meerdere afkortingen tegen, die met hoofdletters worden geschreven in de afkorting, maar voluit niet, zoal ADSL (asymmetric digital subscriber line), RAM (random access memory), KB (koninklijk besluit), VUT (vervroegde uittreding), BSE (boviene spongiforme encefalopathie), ME (myalgische encefalomyelitis). Het lijkt mij geen regel dat afkortingen met een hoofdletter ook altijd voluit met een hoofdletter geschreven moeten worden. Maar als dat anders is, dan hoor ik dat graag. Wimpus (overleg) 10 jun 2018 21:10 (CEST)

Dank voor de uitgebreide reactie. UTM dus zonder hoofdletters als het voluitgeschreven wordt. Wat betreft andere projecties kunnen niet verwachten dat de spellingsvoorschriften voor de honderden verschillende kaartprojecties die er zijn allemaal expliciet vermelden wat de correcte schrijfwijze is. Het lijkt me dat we dus op basis van de regels en voorbeelden zelf moeten deduceren hoe de andere geschreven moeten worden. Lambertprojectie met kleine letter lijkt me prima verdedigbaar als iemand dat ter discussie zou stellen. Gollem (overleg) 10 jun 2018 22:22 (CEST)

Wat betreft het gebruik van kleine letters bij eponiemen, zou ik toch nog een keer de vraag willen stellen in relevante café's voordat die gevallen die niet in de Woordenlijst/Van Dale staan ook veranderd worden, want het gaat in bepaalde vakgebieden om heel veel gevallen. Gebruiker:ErikvanB kan dan wellicht ook deelnemen aan de discussie, omdat hij ook meerdere wijzingen op het gebied van eponiemen heeft doorgevoerd. Wat betreft "universele transversale mercatorprojectie"; het zou kunnen dat deze schrijfwijze met kleine letters niet klopt, maar dan zou in dat geval ook de eerdere hernoeming van het lemma teruggedraaid moeten worden. Wimpus (overleg) 11 jun 2018 08:40 (CEST)
Wimpus geeft het al keurig aan: 'mercatorprojectie' is met een kleine letter op basis van de regel over samenstellingen met de naam van een uitvinder of ontdekker. 'Universele Transversale Mercatorprojectie' is een ander geval: als 'Mercatorprojectie' daarin met een hoofdletter geschreven wordt, is dat niet 'fout', maar heeft men ervoor gekozen de drie woorden met hoofdletters te spellen als een belangrijk, officieel begrip, een beetje op dezelfde manier zoals je ervoor kan kiezen 'Richtlijn voor Moderatoren' te schrijven of (uit respect) 'de Koning'. De tendens bij ons is echter kleine letters te gebruiken (Universal Mobile Telecommunications System zou dan 'universal mobile telecommunications system' worden), maar het nadeel van 'universele transversale mercatorprojectie' is naar mijn mening dat je daaraan niet meer kunt zien of het een vast begrip is of een voor de gelegenheid door de auteur bedachte omschrijving. ErikvanB (overleg) 11 jun 2018 16:28 (CEST)
Hallo ErikvanB, ik snap je overwegingen. Het is echter ook weer zo dat de Taalunie in haar Leidraad ADSL (asymmetric digital subscriber line), RAM (random access memory), KB (koninklijk besluit), VUT (vervroegde uittreding), BSE (boviene spongiforme encefalopathie), ME (myalgische encefalomyelitis) schrijft zonder hoofdletters te gebruiken als de afkortingen volledig worden uitgeschreven. Als we jouw achterliggende gedachte zouden volgen om te laten zien dat het "een vast begrip is" en niet "een voor de gelegenheid door de auteur bedachte omschrijving", dan zouden we net zo goed deze voorbeelden met hoofdletters kunnen schrijven. Er zijn wel afkortingen waarbij er hoofletters worden gebruikt in de uitgeschreven versie (zoals NAP = Normaal Amsterdams Peil), maar ik zou eerst duidelijk willen krijgen wanneer je kleine letters en wanneer je hoofdletters gebruikt (om een wildgroei aan hoofdletters te voorkomen). Heb jij een idee wat de achterliggende regel is?
Dit specifieke geval is echter op Wikipedia nog lastiger. Zouden we dan alleen "universele transversale mercatorprojectie" met hoofdletters schrijven, of hoort dan "transversale mercatorprojectie" ook met hoofdletters te worden geschreven? Op Wikipedia hebben we Transversale Mercatorprojectie met hoofdletters in de lemmanaam, terwijl op de eerste regel er kleine letters staan. Vervolgens is er nog transversale mercatorprojectie met kleine letters, die doorverwijst naar hoekgetrouwe cilinderprojectie, die weer "transversale mercatorprojectie" als naam (met kleine letters) in de infobox heeft staan. Ik heb te weinig inhoudelijk verstand over deze mercatorprojectietypen, maar als ik zo kijk naar deze verwarrende situatie, dan klopt er iets niet. Wimpus (overleg) 11 jun 2018 22:30 (CEST)
Ik heb het een en ander aangepast. Gollem (overleg) 12 jun 2018 18:08 (CEST)
Pff, is dit alweer vijf dagen geleden? Ja, daar heb je allemaal gelijk in, Wimpus. Ik zou niet zo gauw weten of er een achterliggende regel is; best mogelijk dat zo'n scherpe regel er niet is. Mvg, ErikvanB (overleg) 16 jun 2018 21:28 (CEST)
Als er geen officiële taalregel voor zou zijn, dan kan een Wikipedia-richtlijn voor meer eenduidigheid zorgen. Het lijkt mij een goed idee het in een taalcafe of zo voor te leggen. Gollem (overleg) 17 jun 2018 08:27 (CEST)

dubieuze terugdraaiing op Syndroom van SheehanBewerken

HELLP-syndroomBewerken

Wat primeert: de schrijfwijze in een medisch woordenboek of de schrijfwijze in het Groene Boekje (http://woordenlijst.org/#/?q=Hellp-syndroom) én in de Dikke Van Dale Online? Heureka (overleg) 21 sep 2018 15:24 (CEST)

Achter de schrijfwijze "HELLP-syndroom" stond een bron voor desbetreffende schrijfwijze. De schrijfwijze wijzigen, maar de bron laten staan lijkt mij dan sowieso niet juist. Op deze Wikipedia heeft men kennelijk besloten dat deze peiling kennelijk voorafgaat, als het gaat om medische nomenclatuur, aan de regel dat de Woordenlijst of de Van Dale wordt aangehouden in spellingskwesties. In deze peiling wordt namelijk de voorkeur gegeven aan Pinkhof Geneeskundig woordenboek boven deze eerdere genoemde werken. Overigens is de schrijfwijze "Hellp-syndroom" bijzonder te noemen, gegeven dat het eerste woord van het acroniem wel met een hoofdletter wordt geschreven, terwijl de rest met kleine letters wordt geschreven. Zou er bij de Van Dale niet gewoon iets mis zijn gegaan? Wimpus (overleg) 21 sep 2018 15:44 (CEST)

Associatie van wintergroen en kruipwilgBewerken

Hey Wimpus,

Ik was vandaag wat van mijn oude werk na aan het kijken of er geen werk meer tussenzit dat anno 2018 eigenlijk niet meer kan en toen viel me op dat ik het volgende geschreven heb: De wetenschappelijke naam is afgeleid van de eigenschappen van de plantengemeenschap en de lokale kensoort klein wintergroen Pyrola minor. Salicetum is een struweel van wilgen. Nu is het geen geheim dat mijn kennis van het Latijn slecht is en in de bron die ik toen bij het artikel genoemd heb kan ik het niet terugvinden. Ongetwijfeld heb ik deze informatie wel ergens vandaan maar ik zou niet meer weten waar. Wat ik wel weet is dat je de nodige flutbronnen hebt die wetenschappelijk "Latijnse" namen verklaren. Heb jij enig idee of wat ik hier geschreven heb enigszins aannemelijk is of dat ik beter de snoeischaar kan pakken om deze zin te schrappen? Natuur12 (overleg) 9 sep 2018 21:38 (CEST)

Beste Natuur12, ik zal beginnen met salicetum:
Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (huidige onlineversie) geeft aan dat salicetum "modern Latijn" is en vertaalt het met "wilgenbos". Ik neem aan dat je met "struweel van wilgen" hetzelfde bedoeld hebt als "wilgenbos". In het klassiek Latijn komt alleen de vorm "salictum" (Latijnsch woordenboek: Van Wageningen & Muller, 1932; A Latin dictionary: Lewis & Short, 1879; Oxford Latin Dictionary: Lee, 1968; Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages: De Vaan, 2008) voor (al geeft Lee (1968) ook de vorm salictetum weer met een vraagteken). Salictum wordt vertaald met: "wilgenbosch", "a plantation or thicket of willows", "a collection of willows (growing naturally or planted), osier-bed". Lewis & Short (1879) zien "salictum" als een samentrekking van "salicetum". De vorm salicetum" zou dus een oudere niet-samengetrokken vorm kunnen zijn (naast dat het nu een moderne Latijnse vorm is), die niet overgeleverd is. De naam salicetum laat zich dan ontleden als "salix" (stam: salic-) (=wilg) met het achtervoegsel -etum. Dït komt overeen met andere woorden op -etum in het klassiek Latijn als "aesculetum" (=bos van wintereiken, aesculus = wintereik), "arboretum" (=bomentuin, arbor = boom), "cornetum" (=bos van kornoeljebomen, cornus = kornoelje), lauretum (=laurierbosje, laurus = larierboom), pinetum (=woud van pijnbomen, pinus = pijnboom), "rosetum""(=rozenbed).
Tegenwoordig kan het achtervoegsel "-etum" in sommige gevallen ook een specifieke functie hebben om associaties aan te duiden. Zo zegt Stearn (1983, Botanical Latin, p. 306): "-etum (n. II): indicates collective place of growth, hence plant association ..." en zie ook overeenkomstig onze eigen Wikipedia. Het achtervoegsel -etum hoort in dit geval dan niet alleen bij Salix, maar ook bij Pyrola. Hier wordt deze naam in het Nederlands weergegeven met "associatie van wintergroen en kruipwilg" terwijl in de Duitse naam "Wintergrün-Sanddorn-Gebüsch" het onderdeel "associatie" ontbreekt, terwijl daar wel weer het element "struweel/struikgewas" (=Gebüsch) in zit.
Het gaat hier om de associatie van "klein wintergroen" (Pyrola minor) en "kruipwilg" (Salix repens). De Nederlandse naam "associatie van wintergroen en kruipwilg" noemt de geslachtsnaam wintergroen en de soortnaam kruipwilg. De Latijnse naam Pyrolo-Salicetum maakt weer een combinatie van twee geslachtsnamen. In het artikel staat: "De wetenschappelijke naam is afgeleid van de eigenschappen van de plantengemeenschap en de lokale kensoort klein wintergroen Pyrola minor." Ik zie echter in die zin Salix niet genoemd worden. Daarnaast bestaat de naam Pyrolo-Salicetum alleen uit de geslachtsnamen en niet uit de soortnamen.
Bij het synoniem Pyrolo-Salicetum repentis lijkt wel de volledige soortnaam Salix repens in de naam te zijn verwerkt, al wordt "minor" van Pyrola minor wel weer weggelaten. Waarom dat zo is, weet ik niet. Ook vind ik het opmerkelijk dat hier een tweede naamval "repentis" wordt gebruikt. De naam Salix repens betekent letterlijk: "kruipende (=repens = tegenwoordig deelwoord van werkwoord repere = kruipen) wilg (=salix)". "Repentis" betekent echter "van het kruipende". Waarom men er voor kiest alleen het deel uit de soortnaam van Salix repens te gebruiken en dan ook nog in een tweede naamval, weet ik dus niet.
Daarnaast snap ik niet helemaal wat je bedoeld met "afgeleid van de eigenschappen".
Het lijkt erop dat de naam Pyrolo-Salicetum een samenstelling is van de geslachtsnamen Pyrola en Salix, waartoe klein wintergroen (Pyrola minor) en kruipwilg (Salix repens) behoren. Het achtervoegsel -etum wordt in de huidige botanische nomenclatuur gebruikt om een associatie aan te duiden, maar werd eerder ook gebruikt om een verzameling aan te geven van de boom/struik uit het eerste deel van de naam, zoals in cornetum (=bos van kornoeljebomen), pinetum (=woud van pijnbomen) en lauretum (laurierbosje).
Geen enkele bron die ik heb aangedragen zegt overigens letterlijk dat Pyrolo-Salicetum een samenstelling is van de geslachtsnamen Pyrola en Salix. Daarvoor zou je eigenlijk een andere specialistische bron moeten gebruiken (al ligt die afleiding wel erg voor de hand ...). Groet, Wimpus (overleg) 10 sep 2018 00:08 (CEST)
Beste Wimpus,
Hartelijk dank voor het uitgebreide en interessante antwoord op mijn vraag! Ik zal de zinnen over de herkomst van de wetenschappelijke naam schrappen. Dat Pyrolo-Salicetum een voor de hand liggende samenstelling is van de geslachtsnamen Pyrola en Salix neem ik zonder meer van je aan maar durf ik niet in het artikel te verwerken. Mijn standpunt is namelijk dat ook voor de hand liggende zaken beter letterlijk uit een gezaghebbende bron kunnen komen. Mvg. Natuur12 (overleg) 10 sep 2018 22:36 (CEST)
Het is ook een optie, om te zoeken naar de naamgever van Pyrolo-Salicetum. Ik zie meerdere keren dat er wordt verwezen naar "Meltzer (1941)" (zie o.a. hier, hier en hier). Ik heb alleen nog niet desbetreffende publicatie uit 1941 gevonden (alleen deze uit 1941). De auteur kan in sommige gevallen de etymologische afleiding geven. Overigens worden daar soms fouten in gemaakt (en wordt Latijn en Oudgrieks verward of worden er woorden opgenomen met een verkeerde uitgang), dus een controle aan de hand van een klassiek woordenboek is soms wel noodzakelijk. Mocht je het artikel vinden en er vragen over hebben, dan weet je mij te vinden. Wimpus (overleg) 10 sep 2018 23:04 (CEST)

etymologieBewerken

Dag Wimpus,

de term stylopodium komt ongetwijfeld uit het Grieks maar ik weet niet de exacte oorsprong. Zie jij kans om de etymologische oorsprong in de openingsregel toe te voegen? Dank alvast,  Erik Wannee (overleg) 11 sep 2018 10:57 (CEST)

Hallo Erik, ik kijk er vanavond even naar. Het lastige is, of het gaat om 1. een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord op -ιος/-ιον (bijvoeglijk naamwoord: παραπόδιος/ιον, περιπόδιος/ιον, τριπόδιος) (het bijvoeglijk naamwoord zou je in het Nederlands met -voetig vertalen, e.g. τριπόδιος = drievoetig), 2. een samengesteld zelfstandig naamwoord met als toegevoegd achtervoegsel -ιον (waarvan geen vorm op -ιος bestaat, zoals γυμνοπόδιον = sandaal [letter: naaktvoet]), 3. een samenstelling met πόδιον [=voetje, in Oudgrieks: voet van een vaas], verkleiningsvorm van πούς [=voet]. Botanical Latin (Stearn, 1983) behandelt Griekse woordelementen en vertaald πόδιον met voet van een vaas. Daarmee ben ik er nog niet, aangezien ik een bron nodig heb die het hele woord stylopodium verklaard. Ik kijk er vanavond even naar. Groet, Wimpus (overleg) 11 sep 2018 11:28 (CEST)
En het eerste deel is eigenlijk niet helemaal "zuiver" Oudgrieks. In Botanical Latin (Stearn, 1983) geeft men aan dat stijl (Eng: style) overeenkomt met het Latijnse woord stilus en niet zozeer met de oorspronkelijke betekenis van het Oudgriekse woord στῦλος. Echter (en die uitleg kom je ook tegen in boeken over anatomie als styloideus wordt uitgelegd) de betekenis van Latijnse woord stilus is in het Grieks "geleend" doordat στῦλος ook de nog de betekenis van stilus kreeg (Lewis & Short (1879): "stile for writing on waxed tablets; wrongly used in this sense by Greek speakers at Alexandria and in the East acc. to Herophil. ap. Gal.Anat.Ad xiv"). In botanisch Latijn is men de "Griekse" orthografie blijven gebruiken (aldus Stearn). Maar vanavond meer. Groet, Wimpus (overleg) 11 sep 2018 11:49 (CEST)

Dan is het nog complexer dan ik vermoedde. Ik ben benieuwd. Ik vond trouwens nog deze pagina waarin de herkomst uiteengezet wordt, maar nogal eens blijkt dat soort pagina's niet te deugen.  Erik Wannee (overleg) 11 sep 2018 12:49 (CEST)

De bron die je aanhaalt, gaat er vanuit dat de herkomst στῦλος is en dan ook nog in de betekenis "zuil" (en niet in de betekenis van schrijfstift). Dat komt dus niet overeen met het betoog van Stearn (1983). In Oxford Latin dictionary (1968) vermeldt men overigens ook nog de vorm "stylus" voor Latijn "stilus" (om het nog ingewikkelder te maken), met de opmerking "by erron. assoc w. Gk. στῦλος). Dus het komt er op neer dat de Grieken o.i.v. van de Romeinen στῦλος ook in de betekenis van stilus (als schrijfstift) zijn gaan gebruiken en dat de Romeinen o.i.v. στῦλος, stilus ook als stylus schreven. Ik heb twee vrij oude bronnen die wel een directe ontleding maken van stylopodium. Allebei koppelen ze dat aan στῦλος, waarbij de ene (Kraus, 1844) het vertaalt met "der Stiel, Griffel", terwijl de andere (Foster, 1893) het weer vertaalt met "a pillar" en dus niet de betekenis van schrijfpen meeneemt. Gegeven dat je in het Duits ook de term "Griffel" hanteert voor stijl, ligt het (overeenkomstig Stearn) voor de hand om stijl eerder met schrijfstift, dan met zuil te vertalen. Deze twee bronnen verschillen ook qua uitleg van het tweede gedeelte. Kraus (1844) koppelt het aan πόδιον, terwijl Foster (1893) het weer koppelt aan πούς. Ik stop jou met te vermoeien met al deze details. Het is gewoon om aan te geven, dat ik daadwerkelijk aan het zoeken ben naar een etymologische verklaring. Ik heb alleen wat recentere bronnen nodig, die stylopodium ontleden, die ook rekening houden met stilus/στῦλος-verwarring en die adequaat verklaren of het gaat om πόδιον of πούς. Bronnen die daar niet rekening meehouden, zijn denk ik ook minder bruikbaar. Morgen ga ik weer verder. Groet, Wimpus (overleg) 11 sep 2018 21:53 (CEST)

Bedankt voor alle uitzoekwerk. En nu is het nog wachten op iemand die het inhoudelijk gehalte van het artikel weet te verhogen. Want het artikel zegt nu niets over de functie van dit ding, en bv. ook niet wat het met nectar te maken heeft. Dat is de reden waarom ik er het 'beginnetje' op laat staan.  Erik Wannee (overleg) 12 sep 2018 10:10 (CEST)

Inhoudelijk kan ik weinig toevoegen. Ik had nu heb nu de uitleg over de precieze herkomst van stylus even laten zitten. Overigens noemt Hoffmann dus het Duitse woord "Griffelfuss", waarbij een "Griffel" (naast dat het natuurlijk het Duitse woord voor stijl is) de schrijfstift van de Romeinen is. De bronnen die deze stylus (bij de ontleding van stylopodium) koppelen aan een zuil, lijken mij dan ook onjuist. Stearn (1983) noemt nog wat bronnen uit de tijd van voor Linnaeus die het als stilus schreven. Die wil ik later nog een keer raadplegen. Maar dat zou eerder voor een aanvulling moeten zorgen bij het lemma [[Stijl (plant)|stijl]. Bedenk wel dat er een lange tijd (middeleeuwen en er na) er verwarring was tussen -i- en -y- (net zoals tussen -ae-, -oe-, -e-) omdat het dezelfde klank was. Zo zie je ook regelmatig (16e, 17e en 18e eeuw) menynx in plaats van meninx, terwijl Oudgrieks μῆνιγξ eigenlijk geen aanleiding geeft tot het schrijven van y. Wimpus (overleg) 12 sep 2018 11:47 (CEST)

Ik ben me er terdege van bewust dat er veel onzin wordt verkocht als het om naamgeving gaat. Overigens kan de fout natuurlijk ook gelegen zijn bij degene die een dergelijke term ooit heeft geïntroduceerd. Als die niet goed op de hoogte is van vreemde talen en toch zo vermetel is om er termen aan te ontlenen dan ontstaan er ook rare dingen, die met de beste wil niet meer goed uit te leggen zijn. Voorts zijn er uiteraard verschillen tussen klassiek Latijn/Grieks en b.v. Middeleeuwse versies daarvan. En laten we wel wezen: potjeslatijn is helemáál een apart taaltje  . Ik zou het qua etymologie maar bij de huidige verklaring laten en het niet nog verder uitspitten, want daar is het niet het artikel naar. Dit moet primair een artikel zijn dat antwoorden geeft op botanische vragen; niet op etymologische.  Erik Wannee (overleg) 12 sep 2018 16:08 (CEST)

?Bewerken

Geachte collega Wimpus,

Wat heeft u hier veranderd? 'k Zie geen verschil derhalve is er mogelijk sprake van bij twijfel niet inhalen tenzij u kunt bewijzen dat dit niet geval is.
Collegiale groeten uit Osdorp, Klaas `Z4␟` V:  9 okt 2018 08:55 (CEST)
Beste KlaasZ4usV, ik heb een koppelteken geplaatst tussen binary en coded (aangezien het een samengesteld bijvoeglijk naamwoord is). De schrijfwijze met het koppelteken komt voor in het Woordenboek ICT (Biemond, 2002) en tevens op de Engelstalige Wikipedia. Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 9 okt 2018 09:26 (CEST)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018Bewerken

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Wimpus/Archief2018".