Overleg gebruiker:Kthoelen/Archief Februari 2011

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

Archieven:

VandalismebestrijdingsterBewerken

Heey Kthoelen, deze ster is je van harte gegund! Olivier Bommel 4 feb 2011 18:22 (CET)
Heel erg bedankt allemaal, ik waardeer het zeer   Kthoelen   (Overleg) 4 feb 2011 18:24 (CET)

PindakaasBewerken

Hoezo geklieder???? Je hebt die link niet eens gelezen. Het valt me tegen dat Wikipedia wordt gerund door 17-jarige schoolkinderen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.83.7.70 (overleg · bijdragen)

Op uw eigen overlegpagina heb ik aanvullende toelichting en tips gezet. Zomaar hier anoniem iemand onheus en denigrerend komen bejegenen is beslist niet de bedoeling.   MoiraMoira overleg 5 feb 2011 09:52 (CET)
Ik ga hier verder niet op reageren. Bedankt MoiraMoira! Kthoelen   (Overleg) 5 feb 2011 10:45 (CET)


SoedanBewerken

Ik heb eerlijk gezegd de indruk dat er teveel amateurs op Wikipedia rondlopen die te pas en te onpas wijzingen en aanvulingen van andere (deskundige) mensen zomaar zonder vooroverleg verwijderen en/of terugdraaien.

Mijn vraag is dus: niemand heeft hier op Wikipedia toch het alleenrecht wat wenselijk is of niet? Dat hele verhaal over Soedan bijv. kan ook wel wat bondiger en dus overzichtelijker ....

Het werkt erg demotiverend als ook jij zo handelt of dat een ander dan gelijk als "vandaal" wordt gebrandmerkt. Is dat de prijs die we voor Wikipedia betalen als ook amateurs het hoogste woord willen hebben en autoritair zomaar teksten weer verwijderen ...?

Ik heb inmiddels aan de centrale Wikipedia-redactie om opheldering gevraagd, of dit allemaal zo maar kan en mag. Zo ja, dan zal ik als academicus mijn bijdragen staken.

Vriendelijke groet, Pasq. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 86.82.238.18 (overleg · bijdragen) 7 feb 2011 12:57 (CET)

Beste Pasq, ik vermoed dat je frustratie gaat over het terugdraaien van deze bewerking. Het is zeer logisch dat ik dit terugdraaide omdat het gewoon niet waar is. Zuid-Soedan ís nog geen land (met de nadruk op nog, dat weet ik) en dus hoeft er nog niet in te staan: "... onafhankelijke staat medio 2011 zijn de landsgrenzen gewijzigd." Aangezien het land nog niet bestaat kunnen er toch nog geen wijzigingen van de grenzen in Soedan zelf zijn? Het is niet de bedoeling om dingen die in de toekomst gaan gebeuren nu al als gebeurd te beschouwen en op Wikipedia te zetten (we hebben al genoeg last van "real-time" veranderingen van bvb. sportevenementen).
Zo, dat was de reden waarom ik je bewerking heb teruggedraaid. Nu voor je opmerking:
Ten eerste: wat is je definitie van "amateur"? Als je op Wikipedia alleen mensen zou laten meewerken die een universitaire graad in een bepaald onderwerp hadden, zou niemand er iets aan hebben. De drijfkracht van Wikipedia is juist dat mensen die geïnteresseerd zijn in een onderwerp kunnen bijdragen tot een goed artikel. Natuurlijk (en dat is de grootste kritiek tegen Wikipedia) zitten daar ook vandalistische bewerkingen bij, of bewerkingen die betwist zijn. Gelukkig zijn er een heleboel mensen (waaronder ikzelf) die deze wijzigingen controleren (zie bijvoorbeeld hier). Hier op Wikipedia wordt (buiten in de daarvoor bestemde Kroegen) geen (weinig) waarde geschonken aan deskundigheid/diploma's/... aangezien dit niet te controleren valt; en zoals ik hierboven al zei is dit de kracht achter Wikipedia.
Ten tweede: ik begrijp volkomen dat je het artikel over Soedan wilde aanvullen/overzichtelijker maken en daar sta ik ook 200% achter. Het toevoegen van (op dit moment nog) foute informatie is echter iets wat ik niet vind kunnen (ik ben overigens niet de enige die je bewerkingen daar heeft teruggedraaid).
Ten derde: ik heb je NOOIT beschuldigd als vandaal, en voor zo'n bewerkingen doe ik dat ook niet. Dit geldt (in de meeste gevallen) alleen maar voor onzinnige bewerkingen als "hallo, dit is saaaaaaaaai" of "Jan is een aap" o.i.d.
Ten vierde: Is dat de prijs die we voor Wikipedia betalen als ook amateurs het hoogste woord willen hebben en autoritair zomaar teksten weer verwijderen ...? - Je kan zelf perfect je teksten terug toevoegen, met dan natuurlijk de kans om ze opnieuw teruggedraaid te zien door iemand anders. Daarvoor bestaat er zoiets als Overleg, zodat jij je mening kan zeggen, en anderen ook. Is er geen overleg, dan kan er een Bewerkingsoorlog ontstaan, en dat proberen we hier zo veel mogelijk te vermijden.
En dan ten laatste: zou je de link naar die vraag bij de "centrale Wikipedia-redactie" hier kunnen neerzetten; aangezien ik ook in het conflict de discussie deelneem.
Zo, ik hoop dat mijn standpunt een beetje duidelijker is geworden. Mvg, Kthoelen   (Overleg) 7 feb 2011 13:20 (CET)
Zulke "amateurs" kunnen we op Wikipedia niet genoeg hebben - en vergeet niet - de betekenis van amateur is liefhebber! Collegiale groet,   MoiraMoira overleg 7 feb 2011 13:24 (CET) (amateur honoris causa)
Bedankt voor je antwoord.... maar zou jij in een vliegtuig gaan zitten met een amateur in de cockpit of zou jij je door een amateurchirurg of amateurdokter laten opereren of onderzoeken? Of zou jij het goed vinden als er amateurs aan de Olympische Spelen deelmenen? Ik denk het niet.
Het is misschien niet zo gelukkig op hoge poten om het luidst te krijten over een onderwerp waar men, naar daardoor blijkt, niet eens wat vanaf weet.
Vooral ook je vraag (met maar meteen toegevoegd antwoord): "Of zou jij het goed vinden als er amateurs aan de Olympische Spelen deelmenen? Ik denk het niet." is nogal ontluisterend verhelderend. Ik neem maar aan dat je de Olympische Spelen niet zo mag. Daar kunnen een heleboel redenen toe bestaan; ook redenen die best hout snijden. Maar of alle aangevoerde redenen daarom even geldig zijn? Meer hierover kom je bijvoorbeeld te weten door wat, jawel, liefhebbers gezamenlijk hebben bijgedragen onder Olympische Spelen → Amateurs en beroepssporters. Toetsbare, harde feiten. (Je mag dit beschouwen als een dringende uitnodiging de koppeling hiervoor toch even aan te klikken.) Da's toch wat anders dan maar wat holle kreten met opgezette borst en menen te weten ook nog voor een ander toe te kunnen spreken.
Wat vliegen betreft kan het me niet zo boeien of de piloot beroepsvlieger is dan wel de kist louter uit liefhebberij bestuurt. Al voeg ik daar onmiddellijk aan toe dat het wel wat kan hebben als hij de nodige vaardigheden bezit. Misschien zit er wel net een beroepsvlieger aan de knopjes als ik om mij moverende redenen besluit de kist toch maar te verlaten - zelfs tijdens de vlucht.
Wat de artsen betreft, heb ik het liefst dat ze niet enkel door het geld gedreven zouden worden, maar blijk geven van een gedrevenheid... die men enkel bij de ware liefhebber zal aantreffen.
Op het Web in het algemeen zoals ook hier op WP geeft men niet zoveel om 'officiële' titeltjes en graden. Ieder kan zich ook hier het petje opzetten dat hij zelf verkiest. Maar dat betekent niet dat kwaliteit niet kan herkend worden. Zelfs wie zich allerhande 'officiële' titeltjes en graden zou aanmeten, wordt enkel ingeschat en beoordeeld naar de kwaliteit (of, helaas, gebrek daaraan) van zijn hier geleverde werk.
Hoe schokkend het sommigen ook moge voorkomen: schermen met allerhande al dan niet aangematigde bevoegdheden, titeltjes en graden wordt hier beschouwd als een zwaktebod, zo al niet potsierlijk. Tóón wat je kan, door je bijdragen. Zelfs wie heus ooit daar hard werken of op welke wijze ook een of meer ezelsvellen heeft bemachtigd, zal merken dat dat niet volstaat om hier voortaan op zijn lauweren te kunnen rusten. Hoe ontluisterend ook: zelfs zijn (vermeend) 'gezag' zal worden getart.
Bestaat daartegen dan geen enkele bescherming? Toch wel: wie in zijn bijdragen zorgvuldig werk van hoge kwaliteit afleveren, dwingen op den duur haast vanzelf erkenning, ontzag en bewondering af - en (pogingen tot) navolging, wat geldt als de hoogste eer.
Het kan hier niet zo heel erg boeien wie of wat er allemaal in je stamboom zitten, noch welke ezelsvellen je meent te kunnen aanvoeren. Het gaat hier uitsluitend om wat je bijdraagt, om wat je hier dóet. Daar kan je, vanwege sommigen (om de anderen hoef je mogelijk niet te malen) erkenning mee verdienen, mocht het je daarom te doen zijn.
Ooit was er bijvoorbeeld een (gedreven) student, een ware liefhebber, die wilde aantonen dat beroepslui, welke hun dure academische titels ook, niet eens in staat waren een degelijk besturingssysteem te bouwen; dat hij, een 'onervaren' amateur, dat beter kon... Trefwoord: Linux...
Er zijn nog een heleboel meer voorbeelden van amateurs (lees: gedreven liefhebbers) die door op volstrekt vrijwillige grondslag en in haast volkomen anarchie 'hun ding te doen' (dat is: op ongrijpbare wijze naar inspiratie en vermogen pogen hun steentje bij te dragen) tot ronduit verbijsterende resultaten komen waar ze beroepslui behoorlijk mee te kijk zetten. Misschien zou het niet mogen kunnen - zomaar wat 'knoeiers' die, van elk 'passend respect' gespeend, een bedreiging vormen voor de 'gevestigde' machten - maar wat doe je eraan? De enig passende oplossing lijkt me béter werk te leveren. (P.S.: Je mag dat ook hier bijdragen.)
Natuurlijk zijn uitschuivers (helaas) onvermijdelijk. Alsof beroepslui daarvan gevrijwaard zouden blijven. We zijn allemáál mensen. Wie zich daar niet toe rekent mag zijn vinger opsteken. Zelfs ondanks sommiger grootste zorgvuldigheidsbetrachting gaat het soms, vaak, soms al te vaak mis. Daarom pogen we elkaar te helpen en te schragen. Om ondanks alle fouten, gebreken en tekortkomingen waar wij - en WP - mee behept zijn, door welwillende onderlinge samenwerking WP als ons gezamenlijk kunstwerk verder uit te bouwen en steeds beter te maken. Er is nog een hele, lange weg te gaan, maar alle beetjes in de goede richting helpen. Acht je daarom van harte uitgenodigd daaraan mee te werken, tot ook hier met je vaardigheden te woekeren en naar inspiratie en vermogen mee een zetje (of zelfs een flink aantal stappen) in de goede richting te geven.
En wat als het ondanks alle goede voornemens toch (weer maar eens) mis gaat? Wat als ik een flinke uitschuiver maak? Dan mag wie hielp het euvel recht te zetten en zo (gelukkig maar) mijn uitschuiver ongedaan maakte, op (ook) mijn hartelijke dank rekenen. Want hij hielp ons aller en (dus) ook mijn hier doel weer een stapje naderbij. Als ik die rechtzetting van mijn stommiteit opmerk, komt het misschien zelfs uitdrukkelijk op betrokkenes OP terecht: Dank je wel!
Het streelt mijn ego - voor valse bescheidenheid hoef je niet bij mij terecht - het streelt mijn ego dat iemand zich de moeite getroost mijn fouten en tekortkomingen te verbeteren. Daar winnen we immers allemaal bij, inbegrepen WP zelf, en al wie ons (!) raadplegen.
Het lijkt alles misschien wel een Olympische gedachte, wat?
Envoi Kom toch uit die gordijnen, van dat paard af, van die hoge poten, rol je tenen op en help gewoon mee samen WP te verbeteren. Dóen!
De kleine lettertjes: WAARSCHUWING: Meewerken aan Wikipedia kan (heerlijk) verslavend werken.
1160bart (overleg) 16 feb 2011 01:49 (CET)
Mijn summiere ervaring is hier op Wikipedia dat veel amateurs, ook jij, voor eindredacteur willen spelen. Dat werkt dus niet goed. Over Soedan wil ik niet twisten, maar de vraag blijft wel WIE bepaalt hier nu wat wel of niet geplaatst wordt op Wikipedia, als jij ook niet het alleenrecht hebt?
Een encyclopedie samenstellen, beheersen en bewerken is ook een stuk vakwerk, dat missen veel amateurs hier als ze te pas en te onpas wijzingen en aanvullingen weer verwijderen.
Jij bent geen eindredacteur hier, mist daarvoor ook de kennis, dus je hebt niet het recht zonder vooroverleg zomaar wijzingen van anderen te verwijderen. Dat doe ik omgekeerd ook niet. Als ik mijn tekst toch wil doorzetten, word je hier als "vandaal" gebrandmerkt of neergezet. Ongepast, zo jaag je (deskundige) mensen alleen maar weg.
Vriendelijke groet,
Pasq. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 86.82.238.18 (overleg · bijdragen)
In die eerste regel zit het 'm: Wikipedia heeft namelijk GEEN ENKELE verantwoordelijkheid tegenover iemand/iets. Wikipedia verklaart ook niet dat het altijd juist is, dat zal je nergens vinden. En op de vraag WIE bepaalt wat er geplaatst wordt heeft zowel MoiraMoira als YoshidaSilva al geantwoord: iedereen en niemand. Een artikel staat niet stil, het wordt regelmatig veranderd; dus er kan niemand verantwoordelijkheid opnemen voor eindredactie.
Een encyclopedie samenstellen, beheersen en bewerken is ook een stuk vakwerk, dat missen veel amateurs hier als ze te pas en te onpas wijzingen en aanvullingen weer verwijderen. Jij bent geen eindredacteur hier, mist daarvoor ook de kennis, dus je hebt niet het recht zonder vooroverleg zomaar wijzingen van anderen te verwijderen. - Ik geef je gelijk voor het eerste deel: het is niet simpel een encyclopedie te onderhouden. Dan ga je de mist in: "dat missen veel amateurs..." 1. hoeveel is "veel"? 2. Voor hetzelfde geld is diegene die terugdraait ook een expert op het gebied (is mogelijk). Maar, vraag ik je dan, gebeurt identiek datzelfde dan ook niet bij de makers van grote (papieren) encyclopedieën? Brittanica, Encarta, Winkler Prins: daar is allemaal ontzettend veel overleg aan te pas gekomen, dat zou u als encyclopedist moeten weten. Het énige verschil is dat je hier op Wikipedia meteen het resultaat ziet, terwijl er daar juist 1 (juiste?) versie uitkomt. Hierbij verwijs ik nogmaals naar overleg, wat hier op Wikipedia belangrijk is.
Wat ik denk (en dat moet je als een mening/constructief commentaar opnemen) is dat je nog niet zo vertrouwd bent met de werking van Wikipedia, aangezien je maar blijft doordrammen over het feit van wel of niet een eindredacteur op Wikipedia. Dan kan je best dit eens rustig lezen. Zoals ik in mijn eerder antwoord ook al zei, heeft deskundigheid hier weinig tot geen waarde.
En dan als laatste: Als ik mijn tekst toch wil doorzetten, word je hier als "vandaal" gebrandmerkt of neergezet - Zeker en vast. Waarom? Omdat er geen overleg is gepleegd. In de loop der jaren zijn er al verschillende medewerkers vertrokken omdat ze hun gelijk niet kregen en midden in een bewerkingsoorlog zaten. Dit geldt toch ook in het echte leven? Hoe gaat dat gezegde weer: "De pen is machtiger dan het zwaard"? Met het doordrammen van je eigen bewerking zonder met andere mensen te overleggen lost hier op Wikipedia niets, maar dan ook niets op. Mvg, Kthoelen   (Overleg) 7 feb 2011 14:41 (CET)
Geachte heer Pasq,

Ik wou u graag even duidelijk maken, dat wij geen eindredacteur of centrale Wikipedia-redactie hebben. Dit is een vrije encyclopedie waar iedereen (ja, iedereen) mag bepalen wat erop komt en niet. Dus uw verhaal hierboven is niet correct. En trouwens, een Encyclopedist in uw termen, doet er helemaal niks aan toe in deze zaken!

Ik heb de bewerkingsgeschiedenis van Soedan gelezen, en uw bewerking klopte gewoon niet! Geen speld tussen te krijgen! U schreef: Deze grenzen zijn sinds midden 2011 aangepast (ongeveer). U schrijft dit alsof het al 2012 is! Als u neer had gezet: Deze grenzen worden in medio 2011 veranderd, was dit nooit gebeurd!

Wij Wikipedianen zijn er ook niet van gediend om als amateur uitgemaakt te worden. Met vriendelijke groet,   Erik009 (overleg) 7 feb 2011 18:05 (CET)

Alle gebruikers samen, de gemeenschap dus, hebben op Wikipedia wel enige afspraken gemaakt, gebruiken als uitgangspunt genomen en conventies geformuleerd om als leidraad te dienen voor wat wel en wat niet wenselijk is op Wikipedia. Iedereen kan dus de inhoud van een artikel bepalen, maar wel door de kaders die door de gemeenschap van gebruikers zijn vastgesteld/geformuleerd/etc. Groetjes - Romaine (overleg) 8 feb 2011 11:27 (CET)

HaukipudasBewerken

Hai, via de overleg van Landzaat zag ik je opmerkingen afgesloten met een Fins vlaggetje. Dat moet weer zo'n "gek" zijn. Ik zag dat je voorlopig in Haukipudas woont. Ik heb er goede herinneringen aan toen ik een fietstocht (2001) deed van Turku naar Kilpisjärvi/Skibotn. Die dag vertrokken uit Oulu kwamen wij (een Belg en ik) niet verder dan het vakantiepark (of zoiets) van Haukipudas. Een heerlijke dag in een huisje in de bossen, met af en toe een zeebriesje. De volgende dag probeerde ik daar weg te komen, maar kwam om een of andere reden steeds weer terug op het punt van vertrek. Pas rond 11.00 had ik de weg naar buiten gevonden en kwam zo in die dorpen met de typische finse namen Ii en Yli-Ii. Ook de zeer lekkere Chinees in Oulu staat me nog goed bij. In de rest van Finland (en Zweden) is de Chinees meestal flauw, dus ik dacht, dat kan wel even. Mis, die langs het spoor was juist extra pittig. Veel plezier daar.Ceescamel (overleg) 9 feb 2011 09:52 (CET)

Hehe, ja, die namen komen mij bekend voor :P Ik woon eigenlijk dichter bij Ii dan bij Haukipudas, hoewel ik daar naar school ga. Het vakantiepark waar je over praat kan ik mij toch niet meteen voorstellen, maar als dat meer ten zuiden ligt kom ik daar niet vaak... En die Chinees in Oulu zal ik dan precies toch eens moeten proberen ;-) Mvg, Kthoelen   (Overleg) 9 feb 2011 11:48 (CET)

Leuk joh. Het vakantiekamp ligt aan een stille weg; gelukkig zijn er daar niet zoveel van... De Chinees zit volgens mij bij het station met uitzicht daarop. En hoe noordelijker, hoe mooier. Ben zelf helemaal weggeweest van de weg Tornio-Kilpisjärvi; eenzaam en verlaten langs de Tornejoki. Kan me ook nog een kleine supermarkt langs de snelweg herinneren. Veel plezier daar. Ceescamel (overleg) 9 feb 2011 18:04 (CET)

HorzeBewerken

Dag Kthoelen,

Zou je nog eens willen kijken naar de pagina over Horze? Ik was in de veronderstelling dat de bewerking die ik direct na het beginnen van de pagina had gedaan, was toegevoegd, maar dit bleek niet zo te zijn. Hopelijk kun je je mening herzien, nu de pagina wel meer informatie bevat?--Nl84ov (overleg) 17 feb 2011 08:02 (CET)

Dag N184ov, nu klopt je reactie dus wel hé 😉. Ik spreek mij hier meestal niet uit over wel of niet E, en daarom zal ik mijn   Voor verwijderen naar   Opmerking veranderen, zodat die niet meegeteld wordt. Mvg, Kthoelen   (Overleg) 17 feb 2011 13:30 (CET)

VermeylenfondsBewerken

De huidige publicatie over het Vermeylenfonds is bijzonder tendentieus. Als lid van het Vermeylenfonds zou ik dit dan ook graag willen corrigeren. Het is voor ons geen issue om de tekst van de webstek over te nemen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Vermeylen (overleg · bijdragen)

Kan misschien wel zijn, maar op Wikipedia zijn geen auteursrechtelijk beschermde teksten toegestaan (zie ook Wikipedia:Auteursrechten) Mvg, Kthoelen   (Overleg) 22 feb 2011 16:24 (CET)
Heb rekening gehouden met je melding. Bij deze heb ik een tekst gepubliceerd die écht zegt waar het Vermeylenfonds voor staat en geen auteursrechten schaadt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Vermeylen (overleg · bijdragen)
De tekst is nogmaals afkomstig van een of meerdere andere websites, vandaar heb ik je wijziging nogmaals ongedaan gemaakt. De tekst is afkomstig van hier en hier. Met vriendelijke groet, ChrisN (overleg) 22 feb 2011 16:54 (CET)

OostzeeBewerken

Moet ik al eten sturen...Of kan je het met de auto in Skellefteå halen? .Ceescamel (overleg) 26 feb 2011 10:54 (CET)

Als je de hagelslag mist, rijdt dan maar naar Bornholm ik heb nog wel een lading staan hier ;)--Met vriendelijke groeten, Ro de Jong op   (Samråd) 27 feb 2011 05:00 (CET)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Kthoelen/Archief Februari 2011".