WelkomBewerken

Beste Bartvs,

Van harte welkom op Wikipedia en bedankt voor je inzet tot nu toe! Mijn naam op Wikipedia is Ninane en ik wil je graag een aantal tips geven omdat nieuwe gebruikers vaak niet vertrouwd zijn met wat er wel (en niet) kan op Wikipedia. Wanneer je zelf nog niet zo bekend bent met Wikipedia, dan heb je misschien iets aan dit bericht. In onderstaand bericht, en in het zie-ook-kader, kun je op de blauwe woorden/zinsdelen klikken om meer over een onderwerp te weten te komen.

Allereerst: de pagina die je nu ziet, is je overlegpagina. Hier kunnen andere gebruikers van Wikipedia met jou in contact treden, bijvoorbeeld wanneer ze je hulp willen vragen bij het maken van een artikel of wanneer ze zich afvragen waarom je een bepaalde bewerking doet. (Het is trouwens ongewenst om teksten van deze pagina te verwijderen.)

Twee zaken zijn van groot belang voor Wikipedia-artikelen: ze moeten encyclopedisch zijn en ze moeten fatsoenlijk zijn geschreven en opgemaakt. In het artikel Wikipedia:conventies lees je meer over hoe een Wikipedia-artikel opgebouwd moet zijn, maar je kunt natuurlijk ook rondkijken hoe andere artikels eruit zien. Het belangrijkste idee achter Wikipedia, is dat iedereen die wil artikelen kan aanmaken en bewerken. Houd er dus rekening mee dat niet alleen jij andermans artikelen mag bewerken, maar dat anderen ook 'jouw' artikelen mogen aanpassen. Als je, wellicht vanuit een bepaalde interesse, een bewerking op Wikipedia wilt doen, dan luidt voor iedereen de Wikipedia-slogan: voel je vrij en ga je gang. Bekijk ook eens gewenste artikelen. Wanneer je wilt experimenteren, dan kan dat in de Wikipedia-zandbak.

Elk artikel heeft een overlegpagina (die vind je door boven een artikel op 'overleg' te klikken). Als je denkt dat iets in het artikel niet juist is, bekijk dan eerst de overlegpagina om te zien of er in het verleden al overleg over is geweest. Deze pagina kun je ook gebruiken om de mening van andere gebruikers te peilen wanneer je een ingrijpende of controversiële wijziging wil doorvoeren. Bijdragen op overlegpagina's onderteken je met vier tilde's, dus zo: ~~~~. Dit zorgt ervoor dat automatisch de afzender en het tijdstip van plaatsing geplaatst worden. Bijdragen in de artikels zelf mogen in tegenstelling tot die op overlegpagina's niet ondertekend worden.

Waar duizenden mensen aan een 'project' werken, komen natuurlijk nogal eens meningsverschillen voor. Als men echter in ieder geval correct, netjes en beleefd blijft, en de wikipedia-etiquette volgt, dan kunnen we met zijn allen Wikipedia verder helpen.

Als je na het lezen van deze tips toch nog vragen mocht hebben: schroom niet om mij of een andere gebruiker iets te vragen, de helpdocumentatie te lezen of een vraag te stellen bij onze helpdesk. Ik wens je veel plezier op Wikipedia!

Vriendelijke groeten,

Ninane (overleg) 6 mei 2007 00:38 (CEST)

Verwijderingsnominatie André DemedtsprijsBewerken

Beste Bartvs, één of meerdere pagina's die u hebt gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat iemand het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om André Demedtsprijs. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20081023 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. Als u vragen hebt, kun u die stellen op Help:Helpdesk. --E85Bot 24 okt 2008 02:01 (CEST)

Geen beginnetjeBewerken

Hallo Bartvs,

Ik zag, dat je op Bus Éireann het sjabloon {beg} (beginnetje) hebt geplakt. Volgens de afgeproken regels is dit echter ten onrechte. Het artikel was te uitgebreid en bevatte al meer dan 3 feiten, zodat het geen beginnetje meer was. We willen graag zo weinig mogelijk beginnetjes in de lijst hebben, vandaar ook, dat we oneigenlijke beginnetjes zoveel mogelijk verwijderen. Meer informatie over beginnetjes kun je vinden op Wikipedia:Beginnetje. Als je bedoelt, dat het artikel nog niet af is, en dat je er nog mee bezig bent, gebruik dan het {wiu2}-sjabloon. Of, als je vindt, dat het artikel nog niet goed genoeg is, dan kun je het artikel toevoegen aan de lijst op Wikipedia:Dit kan beter. Ik heb het beg-sjabloon alvast weer verwijderd. brimz 31 okt 2008 10:55 (CET)

doorverwijspagina ASSBewerken

Beste Bartvs, ik zag dat je mijn bewerking op deze pagina ongedaan hebt gemaakt. Ik heb dit weer terug gedraaid. Dit omdat het ongewenst is een doorverwijzing naar een redirect te hebben. De link die ik heb toegvoegd leidt direct naar het artikel in kwestie. Indien je het na deze uitleg nog steeds niet mee eens bent met mijn wijziging, verwoord je redenering dan ff op mijn overleg. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 16 dec 2008 17:04 (CET)

Beste Taketa,
Dank voor uw berichtje.
Ik had niet eens gemerkt dat iemand - u, zo blijkt - mijn bewerking van ASS (toevoeging Acta Sanctae Sedis), al haast onmiddellijk had nabewerkt. Toen ik dan ook aan het eind van de reeks samenhangende bewerkingen in verband met de AAS (zie mijn bijdragen 16 dec 2008 13:32-13:58) toetste of alles naar wens verlopen was, leek het me dat ik even niet helemaal goed had opgelet en zette het foutje recht. Blijkt nu dat ik inderdaad niet goed had opgelet: zelf had ik op de doorverwijspagina wel degelijk een koppeling naar Acta Sanctae Sedis aangebracht - een nieuwe bladzijde in zeg dezelfde slag door mij aangemaakt, die inderdaad op zijn beurt rechtstreeks doorverbindt naar Acta Apostolicae Sedis. Zo wilde ik het. Omdat dat er bij alles nog eens toetsen niet bleek te staan, verbeterde ik dacht ik mijn eigen werk. Niet dus. Ik draaide onbewust een anders - uw - bewerking terug. En toch had ik het, nog steeds, liever zoals ik het oorspronkelijk dacht.
Hierom:
Op dit ogenblik koppelt Acta Sanctae Sedis (ASS) (nog) rechtstreeks door naar Acta Apostolicae Sedis (AAS). Dat laatste, de huidige titel van de uitgave, is de opvolger van het eerste, waarvoor inderdaad (vooralsnog) geen eigen (inhoudelijke) bladzijde bestaat - maar die zou er wel kunnen komen. De doorkoppelaar is dan een zeg maar voorlopige oplossing.
Zo ook inderdaad de wetens en willens door mij aangebrachte dubbele doorkoppeling. Bij mijn bewerking van 16 dec 2008 13:57 schreef ik dan ook als verklaring: "(kopp naar doorverwijzer)". Al had ik dan niet door dat ik daarmee uw nabewerking van mijn eerdere bewerking ongedaan maakte, besefte ik dus wel wat ik met mijn aldus 'rechtzetting' deed.
Ik heb nog een aantal doorkoppelbladzijden aangemaakt, en daarbij dan (doorgaans) in de bladzijden die daarnaar verwezen de koppelingen aangepast zodat die (weer) rechtstreeks naar de uiteindelijke doelbladzijde koppelen. Bij naamsverbeteringen enzovoorts, ook bij het naar één bladzijde doen verwijzen van verschillende schrijfwijzen van hetzelfde, lijkt me dat zeer aanbevolen en ik poog daar dan ook (mee) voor te zorgen.
Maar ingevallen als hier ligt het, lijkt me, anders. ASS en AAS zijn niet hetzelfde. Het zijn twee verschillende titels - weliswaar innig verbonden: de laatste is de opvolger van de eerste - maar ze kunnen (zeker in theorie) uiteindelijk twee afzonderlijke wiki-bladzijden-met-inhoud gaan uitmaken.
Dat is anders bij bijvoorbeeld Pauselijk Bijbel Instituut en Pauselijk Bijbelinstituut. Die eerste naam is gewoon verkeerd. Er is niks op tegen de bladzijde aan te houden als doorkoppelaar, zodat ook wie de verkeerde naam intikt tóch op de juiste bladzijde terecht komt - dat verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van nlwiki -, maar het is inderdaad wel volstrekt uit den boze ernaar te koppelen, zelfs al komt de gebruiker dan uiteindelijk toch nog op de juiste bladzijde terecht. Dát soort dubbele doorkoppelingen wordt inderdaad maar beter weggepoetst. Ik meende dat de koppeling die ik had aangebracht van een andere aard was. Technisch lijkt het hetzelfde, maar inhoudelijk is er een verschil - meen(de) ik.
Ten overvloede: wie nu op de keuzebladzijde ASS kiest voor de (eerste) mogelijkheid Acta Sanctae Sedis, zal weliswaar, door de doorkoppeling op Acta Sanctae Sedis, (tóch) de bladzijde Acta Apostolicae Sedis voorgeschoteld krijgen, maar dan wel onder te titel voorzien van de (in dezen nuttige en verhelderende) aanwijzing: "(Doorverwezen vanaf Acta Sanctae Sedis)". Dat lijkt me een meerwaarde, die bij 'wegpoetsen' van de dubbele koppeling zoals ik ze had aangebracht en inderdaad bedoelde, (helaas) vervalt.
Ik hoop hierboven te hebben duidelijk gemaakt wat mijn bedoeling was, welk onderscheid ik maak, maakte en waarom, en waarom ik dan ook de ('mijn') koppeling 'verbeterde'. U hoeft vanzelf en ondanks mijn poging tot onderbouwing als hierboven mijn mening niet te delen.
Geeft u in dat laatste geval toch ook zelf wat meer uitleg? Alvast bedankt.
P.S.: Heb net ook een doorverwijzer ASS (Acta Sanctae Sedis) aangemaakt, die rechtstreeks doorverwijst naar Acta Apostolicae Sedis (AAS). Eigenlijk zo het me gelukkiger lijken dat (ook) die (in eerste instantie) doorverwees naar Acta Sanctae Sedis. Tja. Snapt u wat ik bedoel?
Mvg, -- bart 16 dec 2008 20:02 (CET)
Beste Bart, bedankt voor uw antwoord, ik snap dat u de terugdraaiing van mijn edit niet zo bedoeld had.
O, heus toch wel. Alleen had ik toen inderdaad niet door dat ik daarmee al een anders nabewerking van de mijne, uw bewerking dus, ongedaan maakte.
Mocht ik dat wel gemerkt hebben, zou ik u daar zeker al meteen een bevragend berichtje over gestuurd hebben. Krachtmetingen in bewerkingsoorlogen leveren enkel maar verliezers op en de ander schofferen heeft ook al geen zin: alles verspilling van moeite die veel beter kan aangewend worden - bijvoorbeeld om Wikipedia beter te maken en verder uit te bouwen.
Let wel: uitleggen waarom men een bepaalde keuze maakt en bij bevreemdend ervaren keuzen van een ander die uitnodigen hetzelfde te doen, lijkt me geen verspilde moeite. Integendeel: het verdiept inzicht - bij alle betrokkenen. (*) Dat is dubbel gewonnen.
(*) Immers: Docendo discimus. (**)
(**) Omdat die ingang in nl-wiki (nog) niet blijkt te bestaan, verdwaalde ik met het oog op het aanmaken daarvan, om i.v.m. betrokkenen de koppelingen dáárvoor weer te toetsen, zowaar tussen de Romeinse gentes - waar ik dan ook maar meteen een en ander (hoop ik maar) beter op orde bracht. Tja. (Ook) dát snapt u vast helemaal. ;-)
Ik zie verder uw punt, het is inderdaad duidelijker als hier een dubbele doorverwijzing gebruikt zou worden. Het kan verwarrend zijn als er niet bijstaat dat men is doorverwezen vanaf Acta Sanctae Sedis.
Uw andere argument, dat het twee aparte artikels zijn kan ik me echter niet volledig in vinden. Ondanks dat het twee aparte termen zijn, is er momenteel slechts een enkel artikel voor beide onderwerpen. Of er wel of niet aparte artikels aangemaakt zullen worden is een kwestie voor in de toekomst.
Inderdaad. Maar de kans is wel geredelijk. In sommige andere talen is het al zover. En mogelijk zal (ook) ikzelf me er in nl-wiki mee bemoeien.
Een dubbele doorverwijzing is echter ten alle tijden ongewenst. Ik denk daarom dat de huidige versie van ASS nog steeds de te adviseren variant is. Misschien kan op de doorverwijspagina ASS een melding gemaakt worden van de term Acta Apostolicae Sedis, ter verduidelijking.
Uw: "het is inderdaad duidelijker als hier een dubbele doorverwijzing gebruikt zou worden" (sic, zie hoger) leek me bij vluchtige lezing maar moeilijk te rijmen met uw: "Een dubbele doorverwijzing is echter ten alle tijden ongewenst." (resic, hier net boven; mijn nadruk)
De oplossing zit 'm natuurlijk in de wiki-regel bóven de (overige) wiki-regels: "Bestreef het goede en gebruik uw gezond verstand", waardoor een en ander niet eens tegengesteld hoeft te zijn.
Anders zou het navolgende natuurlijk nergens op slaan:
Ik laat het aan u te beslissen wat u hiermee wilt doen en berust me in uw beredeneerde keuze eender welke kant u hiermee op wilt gaan. Met vriendelijk groet, Taketa (overleg) 16 dec 2008 20:31 (CET)
Mogelijk zie ik het voorlopig nog wel even aan, maar ik hou ook een eigen artikel voor Acta Sanctae Sedis in de mast.
Ik dank u voor uw vriendelijke en nuttige antwoord.
Toemaatje: Ik weet niet of u het navolgende al kende/las. Het is wel lang (haast 6650 woorden!), maar misschien kan ook u het toch wel boeien:
(en) Katherine Mangu-Ward, "Wikipedia and Beyond : Jimmy Wales' sprawling vision", in Reason Magazine (reasononline), June 2007.
Vriendelijke wedergroet,
-- bart 18 dec 2008 01:56 (CET)

Baltasar GraciánBewerken

Beste Bartvs, Ik zag dat je een toevoeging had gedaan op Baltasar Gracián. De toevoeging lijkt me helemaal correct, maar ik heb een vraag. Zelf voeg ik nooit ISBN's en EAN's toe. Mijn reden daarvoor is dat het een geweldig onderhoud geeft om bij elke nieuwe gewijzigde druk weer de meest recente gegevens toe te voegen. Een Wikipedia-administratie opzetten om de drukgeschiedenis van elke publicatie bij te houden is ondoenlijk. Ik besef ten volle dat wat je gedaan hebt, veelvoorkomende praktijk is, maar ik twijfel sterk aan het nut. Ik beperk me altijd tot auteur(s), volledige titel, jaar van eerste uitgave, eerste uitgever en plaats van eerste uitgave. Is hier staand Wikipedia-beleid van kracht, voor zover jij weet? (Ik vind zo gauw niks.) Met waardering en hartelijke groet, Theobald Tiger 8 jan 2009 13:56 (CET)

Beste Theobald Tiger,
Dank voor uw overweging.
Er valt zeker wat te zeggen voor wat u aanvoert. Dat veeg ik helemaal niet onder de mat.
Anderzijds:
automagisch anker
Ook u zal gemerkt hebben dat Wikipedia bij ISBN's vanzelf een anker toevoegt. Een ISBN in de vorm "ISBN 1-23-456789-0" — dat is: de aanduiding "ISBN", gevolgd door een spatie en dan het ISBN — wordt door Wikipedia automagisch omgezet in een koppeling.
Dat vind ik eigenlijk niet eens zo heel gek. Het ISBN levert immers (als het goed is) een volstrekt eenduidige aanduiding van (een bepaalde uitgave van) een bepaald boek. Dat biedt nogal wat voordelen en opent een heleboel mogelijkheden. Zelfs voor andere uitgaven van hetzelfde werk [1] biedt een (geldig) ISBN - van om het even welke uitgave ervan - nog altijd een nuttige toegangssleutel om onmiddellijk het juiste werk aan te wijzen. Dat lijkt me, meegenomen uw bedenkingen, toch nogal een voordeel te kunnen bieden.
eerste uitgave
"Ik beperk me altijd tot auteur(s), volledige titel, jaar van eerste uitgave, eerste uitgever en plaats van eerste uitgave."
Abstractie gemaakt van verschillende uitvoeringen (vb: ing./geb.) die mogelijk zelfs tegelijkertijd worden/werden aangeboden [2], valt alle door u voornoemde samen te ballen in een ISBN.
wereld open
Ik pleit er niet voor om die hele resem ISBN's in (een noot van) het artikel te gaan opsommen. Dat wordt eindeloos en valt (hier) inderdaad buiten het bestek. Zoals u terecht opmerkt, valt dat (hier) ook niet bij te houden. Zoals u eveneens terecht stelt: met de gegevens m.b.t. de eerste uitgave kan veelal volstaan. U kan het ISBN dan ook zien als een (eenduidige) andere vorm om hetzelfde weer te geven.
Wie meer over het boek wil weten, kan gewoon op het ISBN klikken - en er gaat meteen een wereld aan mogelijkheden voor 'm open. Dat lijkt me toch wel reuze handig. Wat u?
ISBN-10 vs. EAN (ISBN-13).
Na uw opmerking, waarvoor dank, heb ik het alles natuurlijk nog eens wat grondiger bekeken. Blijkt nu dat (bijv.) de KB (Den Haag) het ISBN-10 "ISBN 90-253-6331-8" niet herkent. Het ISBN in EAN-vorm, dat is ISBN-13, met "Boekland"-code "978" (later ook "979") [3] herkent ze wel, maar de sleutel "EAN" zorgt er dan weer (nog) niet voor dat Wikipedia er automatisch een anker aan toekent. Daartoe blijft de sleutel "ISBN" nodig. [4]
Het lijkt me dan ook zinvol daarom de aanduiding/sleutel "EAN" bij het ISBN-13 (EAN) te vervangen door de aanduiding/sleutel "ISBN", waardoor Wikipedia (ook) daarvan weer vanzelf een anker zal maken. [5]
Omdat niet alle bronnen zomaar het ISBN in beide vormen - ISBN-10 en ISBN-13 - (her)kennen of waar dat kan meteen ook de andere vorm toetsen, blijft het - voor gebruiksvriendelijk- en zo groot mogelijke toegankelijkheid -- zinvol de beide vormen aan te bieden. [6] Voor uitgaven vanaf 2007 zou ik dan wel het ISBN-13 voorop zetten; voor oudere/vroegere uitgaven het ISBN-10 voorop, met - tussen haakjes - het ISBN-13 toegevoegd.
Besluit.
Uw overweging is zinvol en snijdt zeker (deels) hout. Het lijkt me dat, alles afgewogen (en uw opmerkingen meegenomen), andere overwegingen - zie hierboven - de doorslag kunnen geven om toch een ISBN erbij te vermelden; met dien verstande dat (doorgaans) met het ISBN van de zeg moederuitgave zal kunnen worden volstaan. Dat is: als een uitgever en een jaartal worden vermeld - bedoeld: een bepaalde uitgave - (zeker) dan liever ook maar meteen een/het ISBN erbij. De gebruiksvriendelijkheid en -mogelijkheden nemen daardoor met een sprong toe. Mogelijke tegenwerpingen zinken zo, lijkt me, in het niet bij de voordelen.
Ten overvloede: Wikipedia zelf heeft uitdrukkelijk in die mogelijkheid (en haar voordelen) voorzien, want maakt van een ISBN zelfs automatisch een anker.
Uw overweging heeft me doen inzien dat het, hoewel het een EAN is, niet zinvol is een EAN-ISBN (ISBN-13) van de sleutel "EAN" te voorzien. Dat moet vervangen door "ISBN", waardoor het meteen alle door Wikipedia geboden voordelen bij ISBN's geniet.
---
[1] -- Merk op dat verschillende oplagen en opeenvolgende drukken geen nieuw/verschillend ISBN hoeven te krijgen. Andere uitvoeringen natuurlijk wel.
[2] -- In het Engelse taalgebied is het niet ongebruikelijk dat een boek eerst in gebonden uitgave verschijnt. Pas wanneer die blijkt aan te slaan, zullen er dan later verschillende goedkopere uitgaven van verschijnen: eerst een gewone paperback en vervolgens een zgn. mass market paperback (wat wij doorgaans pocket noemen).
[3] -- ISBN-13 (EAN) uit Boekland-code 978 kan (automagisch) worden omgezet in ISBN-10 - en andersom. Beide zijn aldus volstrekt uitwisselbaar. ISBN-13 (EAN) uit de nieuwere, aanvullende Boekland-code 979 kan en mag nooit worden omgezet in ISBN-10.
[4] -- Vgl. EAN 9789025363314 vs. ISBN 9789025363314 of ISBN 978-90-253-6331-4.
Toevoeging: (9 jan 2009 01:28 (CET)) Van beide laatste vormen geniet me de laatste de voorkeur. Voor een machine is het om het even, maar voor een menselijke gebruiker is hij leesbaarder. Bovendien is het makkelijker de streepjes (indien gewenst) eenvoudig weg te poetsen, dan ze (op de juiste plek) in te voegen.
[5] -- Een ISBN-13 is natuurlijk en per definitie ook een EAN, net zoals een "Boekland"-EAN (landcode 978 en 979) meteen als ISBN (ISBN-13) geldt.
[6] -- Waarbij nog kan opgemerkt dat vanaf 1 januari 2007 het ISBN-13 het ISBN-10 vervangt (Cf. ISBN > Geschiedenis van het (I)SBN) en dat vanaf 1 januari 2008 alles zou moeten omgezet geweest zijn. Een heleboel hulpwerkwoorden, want inderdaad: Tussen droom en daad... (Elsschot).
---
Rest me nog u te danken. Hierbij.
Mocht u nog aanvullen overwegingen, bedenkingen of opmerkingen hebben, hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet en evenzo waardering,
-- bart 9 jan 2009 01:13 (CET)


Aanvulling - Titelbeschrijving
Met betrekking tot Handorakel of kunst van de voorzichtigheid bevreemdt het een beetje dat er in noot staat:
"Sommige feiten in de intro en de levensloop zijn ontleend aan het Nawoord dat vertaler Theo Kars schreef bij de Nederlandse uitgave van Handorakel of kunst van de voorzichtigheid, Amsterdam: Athenaeum - Polak en Van Gennep 1994."
Dat zal de uitgave zijn die de Wikipedia-bewerker raadpleegde. Maar het is natuurlijk niet de oorspronkelijke uitgave van die vertaling in het Nederlands. Zie bijvoorbeeld KB (Den Haag).
Het lijkt me nuttig te kunnen zijn bij Nederlandse vertalingen (in noot) een uitvoeriger verwijzing/titelbeschrijving van de (verschillende) Nederlandse vertaling(en) op te nemen. Waar van toepassing inderdaad met ook het (oorspronkelijk) ISBN erbij.
Mvg, -- bart 9 jan 2009 01:57 (CET)
Beste Basvs, Hartelijk dank voor uw uitgebreide antwoord. Het is waar dat het ISBN veel zaken samenbalt, maar we volstaan niet met vermelding van het ISBN, omdat je dan een andere informatiebron nodig hebt om te weten welke tekst het betreft. We vermelden dus altijd de titelgegevens + (soms) het ISBN. Ik ben het roerend met u eens dat het ISBN zinnige, toegevoegde informatie is, maar ik ben op grond van het door u aangevoerde nog niet van plan het ook zelf toe te voegen. De "handige" mogelijkheden betreffen bestelgemak en beschikbaarheidsinformatie bij bibliotheken, twee zaken die - tenzij je alle ISBN's gaat bijhouden die corresponderen met het werk in kwestie - bij het voortschrijden van de tijd minder bruikbaar worden: oude edities zijn niet meer leverbaar en als je naar de bibliotheek gaat wil je, tenzij je in boekhistorie bent geïnteresseerd, meestal de laatste editie.
Wat u voor de rest aan overwegingen noemt m.b.t ISBN en EAN, ik kan niet anders zeggen dan dat u heel grondig te werk bent gegaan. Ik geloof dat ik het met u eens ben. Controleert Wikipedia de ISBN's ook? Het laatste cijfer is, zoals u ongetwijfeld weet, een controlecijfer dat via een formule is afgeleid uit de voorafgaande getallen (als die formule 10 oplevert wordt het een X).
Ik ben de aanmaker van dat artikel, maar het is waar dat er veel oudere vertalingen zijn dan die van Theo Kars. Ik heb daartoe de NCC geraadpleegd. Ik meen dat het artikel ook nog noemt dat de eerste vertalingen eind 17e eeuw verschenen zijn. Er is echter geen einde aan het toevoegen van informatie die mogelijk bruikbaar of interessant kan zijn en daarom hak ik soms een knoop door: tot hier en niet verder - anderen mogen aanvullen als ze daar trek in hebben.
Tenslotte Ik heb natuurlijk geen enkel bezwaar tegen uw ISBN-toevoeging en ik laat het dan ook mooi staan. Met vriendelijke groet, Theobald Tiger 9 jan 2009 11:55 (CET)
Beste Theobald Tiger,
  Waar ik schreef: "Maar het is natuurlijk niet de oorspronkelijke uitgave van die vertaling in het Nederlands." (mijn bijkomende nadruk toegevoegd) doelde ik niet op eerdere vertalingen, maar op de oorspronkelijke uitgave van Kars' vertaling als bedoeld (i.t.t. een latere druk van dezelfde).
  Ik verwees ter eenvoudige toetsing naar de catalogus van en op de webstek van de KB (Den Haag), omdat die, i.t.t. die van de NCC, voor iedereen vrij over het Net te raadplegen (en dus te toetsen) is.
  Uw „en als je naar de bibliotheek gaat wil je, tenzij je in boekhistorie bent geïnteresseerd, meestal de laatste editie.” begrijp ik ook niet zo goed. „Nieuw! Nieuwer! Nieuwst!” mag dan nuttig blijken bij het aanprijzen van wasmiddelen; als het over cultuurproducten gaat, lijkt me dat toch iets minder vanzelfsprekend. Dan doel ik niet enkel op bijvoorbeeld (opnamen van) muziekuitvoeringen, maar zeker ook op boeken en vertalingen. Het spreekt, lijkt me, niet vanzelf dat men een bepaalde vertaling niet meer zou hoeven omdat een ander later óók (!) een (andere) vertaling van hetzelfde werk in het licht heeft gegeven; zelfs niet als door voortdurend geknoei met de (officiële) spelling van het Nederlands of uit commerciële overwegingen een boek dat nauwelijks enkele jaren geleden verschenen is al als verouderd/achterhaald/… wordt afgedaan en/of immers al lang is verramsjt.
  Elke vertaling toch, lijkt me, laat een eigen geluid horen. Dat is niet zomaar inwisselbaar voor nieuwer; laat staan dat men vanzelf aan dat nieuwere de voorkeur zou (moeten) geven.
  Vooral ook met de mogelijkheden die het Net tegenwoordig biedt, lijkt me de bestempeling van een boek als 'niet meer verkrijgbaar' vaak achterhaald: de uitgever (of het CB) moge het dan niet meer in voorraad hebben; allicht zal men het, nieuw of tweedehands, elders nog/weer op de kop kunnen tikken.
  Of Wikipedia ook wat toetst aan een ISBN kunnen we makkelijk nagaan: ISBN 123; ISBN 123456789; ISBN 1234567890; ISBN 123456789X; ISBN 123456789Y; ISBN 1234567890123; ISBN 12345678901234; ISBN 9781234567890; ISBN 90-253-6331-6; ISBN 90-253-6331-7; ISBN 90-253-6331-8. (Enkel het laatste is een geldig ISBN.) Wat lijkt u?
  Bovendien: zelfs als men om een of andere reden een naam niet goed spelt, kan een juist (zelfs maar begin van) ISBN vaak toch nog uitkomst bieden. Mooi meegenomen, toch? :-)
  Het staat u bij dit alles uiteraard volstrekt vrij me voor pietje-precies te schelden.
  Vr.gr.,
-- bart 31 jan 2009 03:59 (CET)
Beste Bartvs, Ik scheld niet zo snel. Omdat jouw overlegbijdragen sterk de neiging hebben om ver buiten hun oevers te treden, volsta ik met de suggestie om de energie die jij aan zulke epistels besteedt, om te buigen naar het schrijven of verbeteren van artikelen. Zie ook mijn respons op mijn overlegpagina onder "Marianisten". Met vriendelijke groet, Theobald Tiger 31 jan 2009 09:35 (CET)
Beste collega's, mag ik even geheel ongenood binnenvallen (sorry!) en jullie wijzen op het overleg bij Internationaal Standaard Boeknummer? Daar is zeer uitgebreid en fel overlegd over het gebruik van ISBN's in bibliografieën. Ik ben er sterk tegen, en heb dat zo goed mogelijk beargumenteerd; ze zijn voor dat doel geheel ongeschikt. Het artikel zelf was op dat moment overigens volstrekt onvoldoende, en ik heb het vanuit mijn boekenvakachtergrond zo goed en volledig mogelijk herschreven. De aandachtige lezer kan daardoor nu inzien waarvoor een ISBN wél bedoeld is, en dat het juist ook een onderscheidend kenmerk vormt voor uiteenlopende uitgaven van een titel, met een geheel eigen techniek van toepassing. Vriendelijke groet, Bessel Dekker 6 feb 2009 02:20 (CET)

MarianistenBewerken

Bedankt voor je uitvoerige uiteenzetting op de verwijderlijst bij Marianisten. Hopelijk wordt het artikel (mede dank zij jouw uitleg) opgepoetst. Nuweg is voor pertinente onzin, in de categorie van Pietje stinkt naar **** of artikelen met een spelfout in de titel en geen tekst. Daar viel dit niet onder, daarom heb ik het naar de gewone verwijderlijst verplaatst. Die twee extra weken zijn dan wellicht puur voor de vorm, maar geven anderen wel de kans hun zegje te doen. Als het artikel behouden zou blijven, zou het verstandig zijn je commentaar dat nu op de verwijderlijst staat, te kopieren naar de overlegpagina van het artikel, zodat eventuele toekomstige wikipedianen die de historie napluizen makkelijker kunnen zien hoe en waarom die vreemde voorgeschiedenis is omgezet. Met vriendelijke groet, EdoOverleg 19 jan 2009 00:26 (CET)

Dank voor uw bericht.
    Als, zoals u stelt, 'nuweg' er is voor 'pertinente onzin' (sic), dan leek/lijkt me 'nuweg' voor wat er staat/stond toch helemaal gepast? Het lijkt me dat ook mijn verklaring bij en van de 'nuweg'-nominatie duidelijk maakt(e) dat er niks op tegen is een artikel over de Marianisten op te nemen — wel integendeel — maar het moet dan natuurlijk wel iets meer te bieden hebben dan de, hoe karig het dan ook al was, excuus, louter pertinente onzin die er nu al jaren staat. Vandaar ook mijn doorhalingen, die nog duidelijker maken dat er mits schrappen van de onzin helemaal niks meer over blijft.
    In bakkeleien, of zelfs maar 'gelijk halen', heb ik volstrekt geen zin. Dus bied ik hulp aan, en uitleg. Waar (ook) anderen mogelijk wat mee kunnen, en ook willen doen. Benieuwd.
    Als dat alles ertoe leidt dat er nu een degelijk artikel komt, en nog enkele andere, ook al degelijke, erbij, heeft vanzelf iedereen gewonnen. Die mogelijkheid liet ik, meen ik, toch al van in den beginne open. Maar na haast drie jaar die volstrekte onzin op Marianisten had het nu echt toch wel lang genoeg geduurd.
    Ook zal u kunnen zien dat ik niet te beschroomd was om zelf oorspronkelijk steller van mijn nuweg-nominatie van het door hem begonnen artikel op de hoogte te brengen. Gewoon open kaart, waarbij niemand zich persoonlijk aangevallen hoeft te voelen. Al zouden sommigen eruit kunnen leren in het vervolg misschien een ietsje nauwkeuriger werk af te leren en de bronnen die ze vermelden toch minstens al was het maar erg vluchtig te toetsen, waardoor volkomen miskleunen als nu — na járen — eenvoudig zouden kunnen worden voorkomen, of toch zeker snel hersteld.
    Zelfs als er nu, eindelijk, dan tóch schot in zou komen — en ook ik las de aankondiging dat er daartoe goede hoop bestaat omdat iemand aangeeft zich erop te zullen werpen — heeft het alles natuurlijk al veel te lang geduurd. Dat verdient geen schoonheidsprijs. Helaas.
    Ik ben er niet maar meteen zelf aan begonnen, omdat ik enkel maar op deze helaas inderdaad 'pertinente onzin' stuitte bij de voorbereiding voor enkele andere bijdragen die ik zelf op het oog heb. Als je dan alle ja 'pertinente onzin' die je daarbij in andere, bestaande bijdragen tegenkomt telkens weer helemaal zou moeten gaan opkalefateren, kom je al gauw aan niets anders meer toe — en nog tijd te kort (om maar over de ergernis te zwijgen). Een of ander schoonheidsfoutje daarentegen, een onnauwkeurigheid of een uitglijdertje, is natuurlijk wel zo makkelijk meteen rechtgezet. Maar als er van wat er staat gewoon helemaal niks blijkt te deugen, zoals in het voorbeeld helaas het geval, dan moet, hoe hard dat ook moge lijken, maar beter gewoon een streep erdoor en opnieuw beginnen. Niks heimelijks en ook wel nog even de moeite nemen uit te leggen waarom. Men zou het bij nader inzien zowaar zelfs een... Marianistische ingesteldheid kunnen noemen! :-)
    Mogelijk/hopelijk kan (ook) deze aanpak (mee) een algehele verbetering van nl-wiki helpen te bewerkstelligen. Dat ware wel zo aangewezen en (dringend) nodig. Enkel maar een reuze ego, de grootste/botste bek en 'ik weet het (tóch) beter' bereiken haast zeker het omgekeerde. Hoewel het gezegde over de kaars en de bril helaas ook hier wel van toepassing kunnen (en (soms) blijken te) zijn. Reden waarom, zoals ook u vast wel weet, sommigen het al volkomen hebben opgegeven. Tja. Dáár doen we, zoals hopelijk bleek, vooralsnog niet aan mee.
    <hardleers> En tóch was die 'nuweg' geheel terecht. </>
    Vriendelijke groet en nog bedankt,
-- bart 19 jan 2009 02:08 (CET)

ScheurmandBewerken

Beste Bartvs, in je opmerkingen aangaande het lemma Marianisten kwam ik bovenstaand woord tegen. Het was voor mij nieuw. Is het hedendaags zuid-nederlands of een beetje ouderwets? Omdat ik het een aardig woord vind en er iets mee wilde doen heb ik het aan de lijst belgisch-nederlands toegevoegd met als noord-nederlandse betekenis: papierbak, prullenmand. Kun je het daar mee eens zijn?

nb: ik volg je uiteenzettingen over het lemma met interesse.

Vr.groet, --JanB46 19 jan 2009 10:53 (CET)

Beste JanB46,
Verontschuldig me voor mijn u te hebben laten wachten op een antwoord. Ik koos ervoor het eerst even te laten bezinken. Het antwoord is daardoor ook iets uitgebreider en uitgebreider onderbouwd geworden. Aan zomaar wat ijle kreetjes zou ook u niet echt veel gehad hebben, lijkt me. Op Duckspeak heb ik het niet zo begrepen. Welaan dan:
1. Scheurmand
Dat een woord (hier: een samenstelling) iemand heel nieuw kan zijn, hoeft eigenlijk niet te verbazen. Als het goed is leren we elke dag wel nieuwe woorden bij. Over samenstellingen hebben we het dan nog niet eens gehad. Sterker nog: de bijzondere lenigheid van onze taal, het Nederlands, zorgt ervoor dat zelfs ad hoc-samenstellingen voor eenmalig gebruik geen enkele moeilijkheid hoeven op te leveren. Ze kunnen meteen volstrekt doorzichtig zijn.
  Wat me wel een beetje verbaast — nu ja, vanuit bepaalde kring ben ik er eigenlijk al min of meer mee vertrouwd — is dat sommigen hen nieuwe woorden al meteen pogen af te wijzen of in het verdomhoekje onder te brengen. Zo ook u met uw (gesloten) vraag: "Is het hedendaags zuid-nederlands (sic) of een beetje ouderwets?" — en dan maar meteen afdoen als "belgisch-nederlands" (sic), met een 'verbetering' erbij.
  U bedoelt daarmee allicht dat u de samenstelling in uw persoonlijke variant van (een (waarschijnlijk) Hollandse variant van) het Nederlands (nog) niet gebruikelijk weet. Dat kan. Maar moet het daarom ook maar meteen door er een of ander brandmerk op te plakken 'onschadelijk' worden gemaakt?
  Het doet me wel een beetje denken aan een kantinegesprek uit Orwells 1984 waarin iemand er prat op gaat dat zijn werk erin bestaat ervoor te zorgen dat elke nieuwe uitgave van het woordenboek nog maar half zo dik is als de vorige, door er steeds weer de 'overtollig' geworden woorden uit te schrappen, tot, maar zo drukt hij het niet uit, de taal van haast alle 'overbodig' uitdrukkingsvermogen zal zijn ontdaan — en zo uiterst doeltreffend; lees: volstrekt onschadelijk gemaakt. (Syme in gesprek met Winston, in 1984, hoofdstuk 5.)
  Overigens, zelfs Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal (VD14), toch echt niet vies van kwistig strooien met het merkje 'Belg.N.', neemt net als zijn voorgangers de samenstelling 'prullenmand' als ingang op, maar zet er, evenzo, niet 'Belg.N.' bij; net zo min als 'arch.' of 'veroud.'. Ze wordt wel gemerkt als 'gew.'. Het voorwerk van VD14 hierover:
-----
Labels
[…] Ten slotte zijn er diverse regiolabels, zoals gewestelijk (gew.), die dialectwoorden markeren die in het woordenboek zijn opgenomen omdat ze via schriftelijke bronnen in de standaardtaal zijn aangetroffen. Speciale aandacht verdient het regiolabel Belg.N. Dat label wordt gebruikt voor woorden die tot de Nederlandse standaardtaal in België behoren. Als Belgische woorden niet tot de verzorgde Nederlandse standaardtaal in België gerekend worden, is een extra label toegevoegd. Zo is autostop gemarkeerd als Belg.N. en spreekt.
-----
(VD14, "Toelichting op het gebruik" > II Betekenisniveau > Labels, p. xix-xx, uittr.)
De praktijk wijst uit dat het merkje 'gew.' in VD doorgaans betekent dat het woord in zowat het hele taalgebied voorkomt en wordt gebruikt, zij het dan (misschien) iets minder nadrukkelijk in sommige (!) taalkringen in Holland. Het is niet voor het eerst dat we over in VD met 'gew.' gemerkte woorden van geboren en getogen Hollanders (en daar nog wonend en immer gewoond) horen dat die in de taalkringen waarin zij verkeren gewoon alledaags zijn.
  Zelf vind ik papierbak of prullenmand niet helemaal hetzelfde beeld oproepen als scheurmand dat, zeker ook bij overdrachtelijk gebruik als in het voorbeeld, door het 'scheuren' er bij in, een rijker betekenisbeeld oproept dan de kaler schraalheid van beide eerste. Het staat u vrij dat onderscheid niet te (willen) maken of er niet om te malen en de voorkeur te geven aan een schrale taal. In Syme (zie hoger, 1984) vindt u dan vast een bondgenoot.
  Kortom: het staat u vrij de samenstelling 'scheurmand' als wat dan ook te bestempelen, maar voor uw pogen het te (brand)merken als 'zuid-nederlands' (sic), 'belgisch-nederlands' (resic) of 'een beetje ouderwets' vindt u zelfs bij Van Dale geen steun.
  Wat u bedoelt met 'aardig' kan ik niet helemaal goed inschatten. Vooral ook omdat ik heb gemerkt dat het soms in nogal laatdunkende betekenis wordt gebruikt. Uw de u nieuwe samenstelling zeg maar onschadelijk maken door ze maar meteen in een van de vakjes zoals hierboven opgesomd te willen onderbrengen, lijkt me daarbij aan te sluiten.
  Ook zelf tref ik, net als iedereen, al dan niet bewust, haast onafgebroken woorden, uitdrukkingen enzovoorts aan die mij nieuw zijn. Wat me er bruikbaar van lijkt, jat ik dan gewoon; dat is: ik neem het, bewust of onbewust, mee voor eigen gebruik.
  Behalve door lezen, wat ons de mogelijkheid biedt ver buiten onze eigen altijd toch ietwat beperkte taalkringetjes te treden, mag ik zo bijvoorbeeld ook bij gelegenheden als de Deventer Boekenmarkt graag meer dan alleen maar boeken sneupen. Wat een feest! Ogen én oren staan er wijd open voor pareltjes van allerlei aard. Ik neem er dan ook veel meer dan alleen maar boeken van mee naar huis. Het is er, met deelnemers en bezoekers uit zowat ons hele taalgebied, ook een grazige weide voor onze taalrijkdom in een grote rijkdom en verscheidenheid aan uitingsvormen en varianten. De oogst die ik er daarvan telkens weer meeneem, gewoon door te luisteren, is misschien wel nog belangrijker dan de boeken die ik er op de kop tik. De laatste vormen alleszins een uitstekend voorwendsel om zich ook in die levende, rijk bloeiende taalweelde onder te dompelen.
  Beschouwt u het maar als 'O&O' (onderhoud en ontwikkeling): de voortdurende verdere uitbouw, verrijking en verfijning van de eigen taal. Dat geldt me zowel voor het Nederlands, mijn moedertaal, als voor vreemde talen — wat nog niet betekent dat ik daarom een mengelmoes daarvan nastreef; wel integendeel. Het betekent wel dat ik ook in het buitenland bijvoorbeeld in boekhandels en op markten graag de levende taal mag beluisteren om er ook de mijne verder mee te verrijken. Het ware een misvatting daaruit te besluiten dat ik om het even welke vorm zomaar goed reken. Andersom betekent het al evenmin en zelfs nog minder dat ik elke mij tot dan nog onbekende vorm maar vanzelf afwijs.
  Anderen zullen dit alles misschien nodeloos ingewikkeld en omslachtig vinden, zelfs volstrekt overbodig zo al niet ongewenst (cf. Syme en Duckspeak), en als 'oplossing' aanbevelen maar gretig te kiezen voor 'bin', 'recycle bin' of ander 'Engels' dan wel pseudo-Engels. Dat is immers vrij van de smet (kiest u maar een of meer van de afkeurende merkjes).
  Uit bovenstaande mag afdoende blijken dat ik het door u voorgestelde niet meen te stroken met de feiten.
2. Marianisten
Dank voor uw vriendelijke waardering.
  Het artikel Marianisten mag dan ondertussen wel zijn herschreven; het blijkt daarbij helaas te zijn uitgelopen op een gemiste kans. Sloeg wat er eerst stond dan op die andere 'S.M.', de Marianen; wat er nu staat blijkt een hopeloze verhaspeling van Marianisten (cf. en:Society of Mary (Marianists)) en Marianistische Familie (cf. en:Marianist Family). Als men nu vanaf het artikel Marianisten de interwiki-en-koppeling volgt, komt men bij en:Marianist Family uit, maar als men eerst een andere interwiki-koppeling kiest en dan pas, daarvanaf de interwiki-en-koppeling, komt men uit bij en:Society of Mary (Marianists). Minstens enigszins bevreemdend, wat? Ik heb de herschrijver ook dáárop gewezen en hem voorstellen aangedragen, alles met (uitgebreide) onderbouwing en nuttige verwijzingen, maar dat heeft helaas nog geen aarde aan de dijk gezet. Zie bijvoorbeeld ook hier en hier. Het laatste werd nog niet eens een antwoord waardig geacht. Tja. De inhoud van het artikel blijft zo beschamend en/want niet stroken met de feiten; zelfs niet met de erin vermelde bronnen en 'referenties'. Ik weet niet eens of het nog wel zin heeft daarom te malen.
3. Moderatorens NPOV
Een aantal moderatoren die zich vermeien in niet enkel een volstrekte onwetendheid, maar ook en zelfs een openlijke afkeer van alles wat maar katholiek zij en niet blijken te willen begrijpen dat ze zich met betrekking tot die onderwerpen, in plaats van er als nu zowat enkel maar laatdunkend de spot mee te willen drijven, dan maar beter van ingrijpen zouden verschonen, maakt het er alles niet beter of makkelijker, laat staan ernstiger of degelijker op. We staan we er dan wél zogenaamd verbijsterd om dat sommigen zich ontgoocheld afkeren. Toch?
  Polybius ((el) Πολύβιος) zou de wijze waarop nl-Wikipedia nu beregeld wordt ongetwijfeld als ochlocratie ((el) ὀχλοκρατία) hebben bestempeld. Het lijkt me nogal twijfelachtig of dat zonder meer als lof moet worden beschouwd.
  Nog eens bedankt voor uw aandachtige belangstelling.
  Vriendelijke groet,
-- bart 15 feb 2009 03:53 (CET)
Geachte Bartvs, zeer bedankt voor uw wijze uiteenzettingen! Vooral werd ik getroffen door uw opmerking dat het woord 'scheurmand' een rijker betekenisbeeld zou vertegenwoordigen dan het, in mijn oren, toch wat lompe 'papierbak' of het enigzins kneuterig aandoende 'prullenmand'. Een nieuwe keuze mogelijkheid dus. Dat was ook precies de reden dat het mij -vergeef me het woord-, zo 'aardig' voorkwam. Inmiddels heb ik een discussie achter de rug met een belgische hoeder van de door mij aangehaalde woordenlijst die 'scheurmand' absoluut niet als belgisch herkende. Doordat google anders uitwijst blijft het voorlopig toch op de lijst aanwezig. Met uw opmerkingen over taal en taalgebruik kan ik het alleen maar eens zijn, laten we strijden voor een rijke taal (in haar vele facetten) en tegen 'duckspeak'. Wat het lemma Marianisten betreft ben ik te niet-katholiek om er een gedegen oordeel over te kunnen hebben. En die moderatoren? Goede en minder goede vrees ik, net als in welke andere situatie dan ook. Met het stempel ochlocratie kan ik het, na het lemma bestudeerd te hebben, wel eens zijn. Het is echter net als met democratie; voorshands is er niets beters beschikbaar. Een goede zondag toegewenst, met vriendelijke groet, --JanB46 15 feb 2009 11:18 (CET)
Beste JanB46,
Nounou, wijze. Ik poogde alleen maar uit te leggen wat ik doe en waarom. Dat mag best een beetje onderbouwd worden, zodat ook anderen het zouden kunnen snappen. Louter welles-nietesgedoe zet immers niet echt veel aarde aan de dijk, lijkt me. Dan nog hoeft niet iedereen het daarom zomaar vanzelf in alles met me eens te zijn; wat zou het. Maar het zou dan wel zo prettig en verhelderend kunnen zijn als ook die anderen poogden te vertellen waarom ze een andere mening toegedaan zijn of blijven. Een beetje omslachtig? Vast. En toch blijf ik geloven dat het zeker ook voor wie samenwerking beogen alles geen tijdverlies hoeft te zijn — wel integendeel.
Misverstand
Kennelijk is er weerom een misverstand gerezen. Mocht u hebben begrepen dat ik woorden als papierbak [1] of prullenmand [2] maar liever geschrapt zag, hebt u het mis. Geef mij maar liever een heleboel woorden om uit te kiezen, elk met hun eigen, soms erg fijn onderscheiden betekenis, gevoelswaarde enzovoorts.
  Soms zal dat onderscheid er niet echt toe doen en dan staat de keuze nogal vrij; dan weer willen we het heel erg fijn en nauwkeurig kunnen uitdrukken: de papier-, prullen-, afvalbak, -mand, -korf of wat al niet, het kan allemaal. Die zijn toch, lijkt me, niet altijd zomaar inwisselbaar. Snoepwikkels, klokhuizen, bananenschillen, lege blikjes en drankkartonnetjes of wat dan ook waar we ons van willen ontdoen, horen die allemaal zomaar achteloos bij het oud papier? Niet iedereen zal het daarmee eens zijn. En zelfs als het oud papier betreft, mag het dan zomaar bij op de stapel of kan de achterkant ervan nog dienen als kladpapier — daar is die andere doos voor — of moet het misschien door de versnipperaar? Een heleboel vragen en mogelijkheden — en een bijbehorende uitgebreide woordenschat om dat alles nauwkeurig te kunnen uitdrukken.
  VDHN3 [3] mag dan wel bij het trefwoord 'papiermand' als woordverklaring geven: "mand waarin men afval gooit" [2] — afval zonder meer — met als synoniemen 'papiermand' en 'prullenbak', maar zelf ben ik er iets minder zeker van of dat echt wel helemaal klopt. Zijn ze daar bij Van Dale nog wel bij de tijd?
  Ook zie ik er volstrekt niks op tegen een bak die men op kantoor of elders zou hebben staan voor (oud) papier, papierbak te noemen: een doorzichtige samenstelling. Of gelooft u dan dat het woord 'papierbak' enkel maar zou mogen worden gebruikt voor een "verzamelbak voor gebruikt papier, langs de openbare weg opgesteld met het oog op recycling" [1] zoals de woordverklaring van papierbak in VDHN3 luidt?
  U merkt het: een woordenboek, om het even welk woordenboek, zal men maar beter met een voldoende kritisch oog gebruiken. Johan Hendrik van Dale zelf drukte het in het "Voorbericht" tot zijn Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal […] (VD2, 1872) zo uit:
———
  Er is geen twijfel aan of, in weerwil van ontelbare verbeteringen, zal nog veel gebrekkigs ook dezen 2en druk aankleven. Niemand kan daar meer van overtuigd zijn dan ik zelf. Het schrijven van een Woordenboek is een ondankbaar, een verdrietig werk. Is er veel, dat men heeft opgenomen of verbeterd, er is nog veel meer, dan men vergeten heeft, dat de aandacht ontsnapt is en alzoo onverbeterd is gebleven. Verzekerde mij een mijner letterkundige vrienden, dat hij, die zijn vader en zijn moeder vermoord heeft, nog te goed was om een Woordenboek te schrijven, ik heb mijzelven vaak twijfelmoedig de vraag gedaan, of hij wel volkomen ongelijk had. Daarom hebben zij, dunkt mij, die zich aan zulk een arbeid wagen, aanspraak op eene welwillende beoordeling. Daarop durf ik rekenen. Moge het goede, dat in mijn werk gevonden wordt, het nieuwe, het oorspronkelijke, eenigermate opwegen tegen het minder goede, tegen het gebrekkige.
———
(uit: J. H. van Dale, "Voorbericht" (Sluis, den 29en September, 1871), in VD2, 1872, p. (v) viii-ix.) [4]
Ontluisterend? Niet echt, lijkt me. Eerder getuigend van gepaste bescheidenheid, die onmiddellijk voortvloeit uit gedegen inzicht.
Het staat (niet) in het woordenboek
Als we een woordenboek gebruiken — om het even welk woordenboek — is het altijd nuttig ook even in het voorwerk ervan te kijken. Hierboven lazen we al wat Johan Hendrik van Dale zelf over zijn werk schreef. Maar er is meer.
Stelde prof.dr. P.G.J. van Sterkenburg (INL) in het voorwerk van de eerste uitgave van VDHN (1984) nog ietwat onbesuisd dat het Nederlands zo'n 6 à 7 miljoen woorden telt — hij sloeg er daarmee, lijkt me, maar een ruwe slag naar die nergens op stoelt — in het voorwerk van VDHN3 (2002) lezen we van zijn hand:
———
Actualisering
[…]
  Om de verzameling trefwoorden bij de tijd te houden, maar ook om plaats te maken voor nieuwe elementen in dit woordenboek, is een aantal trefwoorden geschrapt. […] Daarnaast zijn er zogenoemde doorzichtige samenstellingen en afleidingen verwijderd. Deze zijn in het Nederlands eindeloos te vormen, terwijl een definitie weinig informatie toevoegt aan de definities van de woorddelen waaruit de samenstelling is opgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn: aanvalsactie (uit 'aanval' en 'actie'), afmatting ('afmatten' en '-ing'), gebieder ('gebieden' en '-er'), ontmoediging ('ontmoedigen' en '-ing'), opslagcapaciteit ('opslag' en 'capaciteit'), oudervreugde ('ouder' en 'vreugde'), pijpenfabriek ('pijp' en 'fabriek'), plukbaar ('plukken' en '-baar'), popwereld ('pop' en 'wereld'), purinearm ('purine' en '-arm'), reisaanbod ('reis' en 'aanbod'), vulkanisatie ('vulkaniseren' en '-atie').
———
(uit: de hoofdredacteur [= prof.dr. Piet van Sterkenburg], "Ter inleiding", kopje "Actualisering", in VDHN3 (2002), p. (xi) xi-xii, uittr.)
Laat het bij het bevraagde woord scheurmand waar het hier allemaal om begon, nu net om zo'n doorzichtige samenstelling gaan. "Deze zijn", aldus ondertussen ook Van Sterkenburg, "in het Nederlands eindeloos te vormen, terwijl een definitie weinig informatie toevoegt aan de definities van de woorddelen waaruit de samenstelling is opgebouwd."
Spelhond
Voor spelhonden (en wie daar zomaar blind op vertrouwt) is het natuurlijk wel knap lastig. Doorzichtige samenstellingen kunnen in het Nederlands eindeloos worden gevormd (cf. ook Van Sterkenburg, supra). Dat gaat de mogelijkheden van een spelhond die de gebruikte woorden toets aan een uit de aard zelf beperkte lijst van 'goede' woorden die hij ter beschikking heeft, verre te boven en te buiten. Met alle narigheid vandien. Wie blind op de spelhond vertrouwen zijn dan geneigd als 'oplossing' een samenstelling waar volstrekt niks mis mee is, op te splitsen in twee woorden — twee leden van een samenstelling die de spelhond als afzonderlijke woorden wél herkent, maar die als samenstelling toch heus aan elkaar horen, als één woord, zelfs als de spelhond die samenstelling niet (her)kent omdat ze niet in zijn lijst staat. Hoe omvangrijk men die lijst ook zou maken; hij zal nooit kunnen voldoen. Het gebruikte middel, een beperkte lijst, hoe groot ook, deugt niet. Toch niet voor talen zoals het Nederlands, met zijn eindeloos aantal (doorzichtige) samenstellingen, afleidingen enzovoorts. Wie een zo'n spelhond gebruikt, als mogelijk nuttig hulpmiddel, moet zich van die tekortkomingen bewust zijn. Hij kan nuttig zijn om woorden aan te duiden waar mogelijk (!) een tikfout in staat, maar op o.m. samenstellingen bijt hij onherroepelijk en steeds weer zijn tanden stuk: die gaan zijn mogelijkheden te boven. Het arme beest kan het niet helpen.
  U kan het dan weer naar zijn hok jagen, het met een sussend 'jaja, rustig maar' tot bedaren pogen te brengen, of u kan pogen het steeds beter af te richten door de aangetroffen bijvoorbeeld samenstelling — als ze goed blijkt; dat zal u zelf moeten zien te bepalen — toe te voegen aan uw 'persoonlijke', aanvullende woordenlijst. U snapt ondertussen wel dat aan het (blijven) aanvullen van die lijst geen eind komt: eindeloos.
  Op de markt zijn zgn. ijklijsten te koop die erop bogen ruim een miljoen woorden te bevatten. Dat mag dan op het eerste gezicht erg indrukwekkend lijken; ze zijn niet eindeloos en zullen dus, hoe groot ook, niet en nooit meer dan een begin, een eerste/flinke aanzet kunnen vormen. Trouwens, met de 268.826 trefwoorden waar VD14 op boogt [6][7], is, als men rekening houdt met alleen al de afleidingen, dat miljoen ijkwoorden niet eens zulk een groot aantal. Er zijn, vertrekkend van en zich beperkend tot hetzelfde aantal trefwoorden, nog veel meer afleidingen mogelijk. Nu ook nog de samenstellingen erbij. Jawel: eindeloos.
Belgisch Nederlands?
Ik heb ondertussen ook de gedachtewisseling op uw overlegbladzijde onder het kopje Wijziging in Lijst van Belgisch-Nederlandse woorden gelezen.
  Zou iemand me er heus van willen overtuigen dat de samenstelling 'scheurmand', bovenop nog ingebed in de context [8], niet doorzichtig was? Dat kan ik toch maar moeilijk geloven.
  Ik heb er daarentegen geen moeite mee te geloven dat iemand beweert en waarachtig meent dat hij die samenstelling nooit eerder zou hebben aangetroffen, gelezen of gehoord. Let wel: meent dat. Maar ook dat hoeft helemaal niet zoveel te betekenen. Ik heb er nogal moeite mee te geloven dat iemand zich feilloos elk woord, sterker nog, elke (doorzichtige) samenstelling die hij ooit waar dan ook aantrof te allen tijde meteen zou kunnen herinneren. Zelf zou ik daar helemaal niet op durven te bogen. Waarom ook? Het aantal mogelijkheden is eindeloos — begin daar maar eens aan — en we begrijpen ze immers vanzelf. We snappen zelfs dat aardappelpoeder aardappel bevat, zwavelpoeder zwavel enzovoorts, terwijl babypoeder… juist, een ander woord is voor talkpoeder.
  Als BjornR, een jongeman uit Zomergem (Meetjesland), beweert dat 'Scheurmand' geen 'Belgisch Nederlands' is en dus ook niet in die lijst thuishoort, meen ik dat hij het gelijk aan zijn kant heeft; zij het om andere redenen dan hij aanvoert. Uw aanvoeren om de samenstelling toch maar krampachtig als 'Belgisch Nederlands' te willen blijven bestempelen/opdringen, vind ik, met permissie, niet veel soeps. Bovendien lijkt het me dat u de bal mis slaat — op de plank, om het even.
  Het zoals we hoger zagen [7] gewaarborgd Hollands woordenboek, VD14, neemt de samenstelling als ingang op. Er staat:
———
scheurmand (de (m.)) (gew.) prullenmand
———
(VD14, tw. scheurmand, p. 3099, uitputtend)
Da's natuurlijk wel heel erg kort, en de 'woordverklaring' met louter 'prullenmand' [9] vind ik ook al maar zozo — ze maken er zich wel heel erg snel vanaf — en toch vertelt het ons een heleboel; vooral ook door wat er niet staat — en het is dat laatste wat ons hier aanbelangt.
  Wat er niet staat? Natuurlijk: de merkjes ('labels') waar VD14 anders toch zo gul mee omspringt. Een keuze: 'arch.' (archaïsme, archaïsch), 'Belg.' (België, Belgisch), 'Belg.N.' (Belgisch-Nederlands), 'dial.' (dialect, dialectisch), 'gew.' (gewestelijk), 'inform.' (informeel), 'veroud.' (verouderd), 'w.g.' (weinig gebruikt). Het is in VD14 helemaal niet vreemd er een paar daarvan bij elkaar aan te treffen. En toch. Bij de ingang 'scheurmand' waar het ons om te doen is, vinden we er maar één enkel daarvan: '(gew.)' (gewestelijk).
  Hoger zagen we al wat dat laatste gewoonlijk betekent. Kennelijk wordt de samenstelling 'scheurmand', aldus Van Dale, gedurende de beschouwingsperiode regelmatig aangetroffen vanuit verschillende geschreven bronnen uit het hele taalgebied (of minstens het noordelijke deel ervan), alles in standaardtaal.
  Mocht er bijvoorbeeld hebben gestaan: '(Belg.N.) (w.g.)' zouden u (JanB46) en BjornR zich beiden gesteund kunnen weten door (zelfs) VD14. Met wat er nu staat, enkel dat '(gew.)' — lees: (naar VD-norm) met regelmaat aangetroffen in uiteenlopende geschriften in standaardtaal; echter niet afkomstig uit een Hollands grotestadsdialect.
  Met BjornR's "Ik vind het woord niet in een woordenboek terug" kunnen we niet veel aan. Zelfs mochten we de (doorzichtige) samenstelling, anders dan het geval, in geen enkel woordenboek hebben aangetroffen, dan nog zouden we daaruit niet zomaar mogen hebben besluiten dat er wat mis mee was. (Zie hierboven onder het kopje "Het staat (niet) in het woordenboek".) Maar ze staat nu zelfs in een woordenboek als VD14; een drempel die zeker voor (doorzichtige) samenstellingen, waar er in het Nederlands immers een eindeloos aantal van bestaan, (relatief) vrij hoog ligt.
Besluit
  Wie de samenstelling om welke reden dan ook 'aardig' vindt — wat dat ook moge betekenen — hoeft ze dan ook niet in een of ander (brandmerk)lijstje zien onder te brengen, maar kan en mag ze gewoon jatten en ze zelf verder gaan gebruiken waar dat maar geschikt lijkt. Dagelijks pikken we nieuwe woorden op. Sommige ervan, misschien wel de meeste, zijn we haast zo weer vergeten; andere ervan nemen we, vaak zonder het zelf maar te merken, verder mee, inbegrepen voor eigen gebruik; en dan zijn er nog de woorden die ons om de een of andere reden opvallen en waar we echt wat mee willen gaan doen. Niks moeilijk aan: pogen de betekenis ervan te doorgronden, inbegrepen de fijnste betekenis- en registerverschillen en overig nuttige onderscheidende kenmerken, en bij in de rugzak stoppen waar onze actieve woordenschat huist.
  Nog een laatste wenk toe: ontdekken we (ons nieuwe) woorden, wending enzovoorts die ons wel bijzonder aardig, handig, nuttig, fraai lijken, mogen we ook gerust van onze nieuw verworven aanwinst genieten. Hoe je van taal geniet? Door ernaar te talen ze steeds grondiger te leren kennen en natuurlijk ook gewoon door ze zelf steeds beter in haar vollere rijkdom te gebruiken!
  Laat ze dan bijwijlen een veeleisende minnares kunnen zijn; het zinkt in het niet bij wat ze te bieden heeft. Je raakt er nooit op uitgekeken. Verzorg 'r maar goed. Ze geeft er eindeloos meer voor terug.
——————
Noten
[1]   In VDHN3 — Van Dale Groot woordenboek Hedendaags Nederlands, derde uitgave (2002) — lezen we bij het lemma 'papierbak':
———
papierbak [de ~ (m.)] [1] verzamelbak voor gebruikt papier, langs de openbare weg opgesteld met het oog op recycling (↑) container
———
(VDHN3 (2002), tw. 'papierbak', p. 1047, uitputtend.)
[2]
———
prullenbak [de ~ (m.)] [1] prullenmand
prullenmand [de ~] [1] mand waarin men afval gooit (→) papiermand, prullenbakiets tot de prullenmand1 veroordelen niet opnemen, wegwerpen
———
(VDHN3, tww. 'prullenbak', 'prullenmand', p. 1138, uitputtend.)
[3]   Ik kies nu maar even VDHN3 — Van Dale Groot woordenboek Hedendaags Nederlands, derde uitgave (2002) — om uit aan te halen, om zo het (al te goedkope) verwijt te ontlopen, waar sommigen zich toe zouden kunnen laten verleiden, dat ik een niet (voldoende) Hollands of een te oud ('ouderwets', 'oubollig') woordenboek zou gebruiken. Er bestaat van hetzelfde inderdaad ook nog een nieuwere, (nog maar eens) omgespelde uitvoering: VDHN3S05 (2006), net zoals er van VDHN2 (1991) na de tóen nieuwe spelling (GB95) een omgespelde VDHN2NS (1996) verscheen. Op de spellingaanpassing na is er geen verschil — hoewel ik daar geen vergif op innemen durf; u zal het met de verklaring van de uitgever moeten doen. ;-) Zelfs mochten er toch nog wel meer verschillen bestaan, zijn die voor wat ons hier aanbelangt niet echt dienstig, lijkt me: VDHN3 is een recente uitgave van een Hollands woordenboek voor hedendaags Nederlands.
[4]   Ter gelegenheid van het verschijnen van VD12 verscheen in 1992 een fotomechanische herdruk van VD2, het eerste woordenboek onder de naam "Van Dale", bij Verba, Hoevelaken. ISBN 90-72540-95-6 (geb.)
[5]   Voorbeeld: Van Dale Spellingcorrector Nederlands 2.0.
[6]   VD14: Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e uitgave, 2005. — Van Dale XIV
[7]   Dat ik hier VD14 als voorbeeld neem mag niet worden begrepen als een persoonlijke bijzondere voorkeur voor noch als een bijzondere aanbeveling van net dat woordenboek. Zoals de ervaring me heeft geleerd en om zoals ook in noot [3] hierboven al aangestipt, is het mede voor wat verderop nog volgt, maar beter meteen te kiezen voor een gewaarborgd hollandomaan woordenboek. Hollandomaan? Hollandomaan, natuurlijk wel. VD14 slingert uiterst gul, duizenden keren met het merkje ('label') 'Belg.N.', waarvoor het niet eens over een evenknie 'Ned.N.' of iets dergelijks beschikt, maar gebruikt, toegegeven, wel een, één enkele (!) keer het merkje '(in Noord-Ned.)', al blijft onduidelijk wat ze met dat laatste bedoelen (zie VD14, tw. 'atheneum'). Het volstaat bovendien dat een woord in een of ander Hollands grotestadsdialect wordt gebruikt, zelfs al was het maar beperkt tot bepaalde kringen Amsterdam, om het helemaal zonder enig merkje te doen opnemen.
  Zelfs als het om zaken buiten Holland gaat, doet men er voor een goed begrip maar beter aan altijd in het achterhoofd te houden dat in Van Dale alles steeds en uitsluitend vanuit Hollands perspectief wordt beschouwd, of men loopt licht het gevaar de bal mis te slaan. Zie bijvoorbeeld ook:
———
gouverneur /ɣuvərnør/ (de (m.)) 1 bestuurder, landvoogd, vr. gouvernante 2 militair opperbevelhebber in een stad of vesting 3 titel van de commandant van de Koninklijke Militaire Academie 4 (in Limburg) commissaris der Koningin 5 het burgerlijk hoofd van een Belgische provincie […]
———
(VD14, tw. gouverneur, p. 1232, uittreksel.)
Die Koninklijke Militaire Academie onder 3, da's vanzelfsprekend in Nederland. Onder 4 raakt men als men niet vanuit Hollands perspectief kijkt het spoor misschien nogal bijster. De gouverneur van Limburg huist in Hasselt, zullen sommigen weten, en dat en zo ja waarom die dan in het bijzonder "commissaris der Koningin" zou zijn, zal sommigen waarschijnlijk een raadsel wezen. Tenzij men in de geschiedenis te rade gaan (VD14 helpt daarbij niet) én erbij in het achterhoofd houdt dat VD14 steeds vanuit louter Hollands perspectief kijkt. Ze bedoelen helemaal niet de gouverneur in Hasselt, maar die in Maastricht. Zulke mogelijkheid tot verwarring krijg je als er in ons taalgebied verschillende provincies Limburg heten en VD het niet nodig vindt welke ervan ze bedoelt. Onder 5 dan weer wordt er wel uitdrukkelijk bij gezegd dat het om Belgische provincies gaat.
  Vermeld ik dat alles om VD onnodig te gispen? Nee. Wel om aan te tonen hoe 'vanzelfsprekend' eenzijdig de invalshoek in VD14 is. Dat komt ook verderop nog van pas.
  Terzijde: het dwaze lijntje dat Limburg doorsnijdt en zo in West- en Oost-Limburg scheidt, wordt trouwens op allerhande vlak steeds vaker overbrugd. Niet eens zo'n dwaze ontwikkeling. Dat laatste mag u als POV beschouwen. :-)
[8]   "Dan maar beter een streep erdoor, in de scheurmand en later een nieuwe poging, lijkt me." (bron; niet op de bladzijde waar u naar verwees)
[9] Dat wordt op zijn beurt in VD14 als volgt verklaard:
———
prullenmand (de) mand waarin men oude papieren en dingen zonder waarde bij elkaar werpt, syn. snippermand: dat opstel is goed voor de prullenmand, niet waard gelezen te worden; bijdragen tot de prullenmand veroordelen, niet opnemen, wegwerpen
———
(VD14, tw. prullenmand, p. 2813, uitputtend)
——————
  Vriendelijke groet,
-- bart 17 feb 2009 01:00 (CET)

Marianisten2Bewerken

Beste Bartvs, Ik heb een tijdje terug gereageerd op mijn overlegpagina, maar nog niets teruggehoord. Theobald Tiger 26 jan 2009 14:19 (CET)

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América LatinaBewerken

Beste Bartvs, bij het controleren van nieuwe pagina's kwam ik Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina tegen, van jouw hand. Het artikel is vanaf het begin (9 januari) voorzien van een wiu2-sjabloon, om aan te geven dat je er nog mee bezig bent.

Wellicht is het artikel je ontschoten, of ben je vergeten het sjabloon te verwijderen. Zou je er nog even naar kunnen kijken? Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet, Den Hieperboree 18 mrt 2009 23:49 (CET).

wiu2Bewerken

Beste Bartvs,

Meer dan 2 maanden geleden heeft u op de artikelen: Villahermosa (Colombia) en Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina een wiu2-sjabloon geplaatst. Dit sjabloon wil zeggen dat de plaatser binnen korte tijd (een aantal uren of dagen) aan het artikel aan het werk is en daarbij niet gestoord wil worden door bewerkingen van anderen. Het is dus de bedoeling dat de plaatser na enkele dagen het sjabloon eraf haalt. Graag wil ik u vragen of u de komende week naar het artikel wilt kijken en het eventueel afschrijven, of dat u als het goed genoeg is het wiu2-sjabloon eraf haalt. Over één week zal ik alle artikelen welke meer dan 2 maanden lang een wiu2-sjabloon hebben nalopen, mocht het artikel dan niet goed genoeg zijn naar mijn mening dan nomineer ik het ter verwijdering, is het goed genoeg dan haal ik het wiu2-sjabloon eraf.

Mocht u vragen/opmerkingen hebben stel deze dan a.u.b. op mijn overlegpagina, of geef me even een seintje.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten, Bas 18 apr 2009 15:20 (CEST)

MakeBewerken

hallo bartvs! om je te melden dat ik mijn verwijzing naar Make heb aangepast, zoals je me had gesuggereerd! hartelijk dank voor je tip jan (overleg) 13 feb 2011 22:24 (CET)

Verdwijnend overlegBewerken

Beste Bart, het ging zojuist in 't Taalcafé weer mis (zie hier). Ik hoop dat je je er geen zorgen over maakt, want het is tot nog toe vrij makkelijk te herstellen. Met vriendelijke groet, Mathonius 18 feb 2011 00:12 (CET)

Beste Mathonius, Ik had dit bericht van jou (natuurlijk) al verwacht. Want zag dat het wéér was voorgevallen. Onze beider berichten hieromtrent (zie op jouw overlegbladzijde) hebben elkaar gekruist. Ik maakte me er natuurlijk wél zorgen over, want het hoort niet dat ik of mijn ingrijpen er kennelijk aan ten grondslag ligt, zij het dan onbewust en zonder het te hebben gewild, dat anderens tekst zomaar wordt gewist. Maar ik heb ondertussen, zoals je op jouw overlegbladzijde zal hebben (kunnen) (ge)lezen een lichtpuntje: waarschijnlijk een aanzet tot oplossing van het raadsel.
Ik stel voor dat we dit verder behandelen op jouw overlegbladzijde, waar ook al vanaf de hulpbladzijde naar verwezen wordt, zodat het alles een beetje bij elkaar blijft en mogelijk belangstellenden het verloop kunnen volgen. Excuus voor deze 'opdringerigheid' en nog maar eens bedankt voor je telkens bliksemsnel ingrijpen en de schade herstellen.
Vriendelijke dank en evenzo groet, 1160bart (overleg) 18 feb 2011 00:45 (CET)

Verwijderingsnominatie Assumption College (meerkeuze)Bewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Assumption College (meerkeuze) dat is genomineerd door Mathonius. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20110921 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de verwijderlijst.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 22 sep 2011 02:00 (CEST)

Nieuw foto- en schrijfproject: het Europees ParlementBewerken

Hallo Bartvs, Ik zie dat je wel eens artikelen geschreven hebt over politici. Wellicht heb je daarom ook hierin interesse. In samenwerking met verschillende andere (Europese) taalversies van Wikipedia is er een project gestart om foto's te maken van leden van het Europees Parlement. Tevens is het de bedoeling dat de ontbrekende onderwerpen een artikel gaan krijgen. Gisteren heb ik een eerste inventarisatie gemaakt en daarbij bleek ook dat een aantal politieke partijen nog geen artikel hebben. Als je interesse hebt: wees welkom! De projectpagina van dit foto- en schrijfproject is te vinden op Wikipedia:Wikiproject/Europees Parlement. Wees welkom! Groetjes - Romaine (overleg) 18 jan 2014 06:33 (CET)

Externe koppeling - externe linksBewerken

Naar aanleiding van Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina: over het algemeen gebruiken we de aanduiding 'externe links' en niet 'externe koppeling'. Wwikix (overleg) 22 jul 2014 11:26 (CEST)

Hoe verhoudt zich dat tot BTNI? bart (overleg) 25 jul 2014 02:50 (CEST)

Josep SolerBewerken

Bedankt voor de correctie en goed dat je de fout gezien hebt. Ik heb/had ooit het project alle presidenten van de Generalitat te behandelen in de Nederlandse Wiki, maar 't is er nog niet van gekomen. Uitgesteld is niet verlorgen. Hoogstwaarschijnlijk ben ik bij het schrijven vertrokken van een copypaste van een andere biografie om een eenvormig formaat te krijgen en heb ik dan vergeten een zin aan te passen. Tot ziens, --Flamenc (overleg) 2 nov 2017 10:02 (CET)

HoofdlettersBewerken

Dag Bart, wellicht heb je mijn antwoord op mijn OP niet gelezen, dus herhaal ik het hier nog maar eens (om te voorkomen dag ik je weer voor de voeten ga lopen). Nederlandse taxonnamen worden op Wikipedia niet met een hoofdletter geschreven. Eigenlijk vrijwel nergens, met uitzondering van archaïsche naslagwerken. Staafmieren behoren dus tot de oermieren, niet de Oermieren. hein nlein'' 24 feb 2019 14:43 (CET)

We hebben je inbreng over communicatie op Wikipedia nodig.Bewerken

Hallo!

Mijn naam is Trizek. Ik werk bij de Wikimedia Foundation, de organisatie die Wikipedia host.

Momenteel vragen we mensen hoe zij op de wiki's communiceren. Ons doel is om de communicatiemiddelen te verbeteren.

Je hebt een overlegpagina op Wikipedia gebruikt om een discussie te beginnen of een bericht achter te laten. We zouden graag willen weten hoe je dit hebt ervaren.

Zou je de overlegpagina willen bezoeken? Daar worden vijf vragen gesteld. Zou je deze vragen zo goed mogelijk willen beantwoorden? We willen weten wat er goed en minder goed is aan de huidige systemen. We willen graag je mening weten over wat we zouden moeten verbeteren of juist zo laten.

We hebben je mening hard nodig en waarderen deze zeer.

Hartelijk dank voor je hulp! Trizek (WMF) 1 apr 2019 14:55 (CEST)