Overleg gebruiker:Gouwenaar/Nalooplijst Webnetprof

Onderwerp toevoegen
Actieve overleggen

Truus Wijsmuller-MeijerBewerken

Of dit artikel is overgenomen van deze website weet ik niet. De website oorlogsbronnen komt pas vanaf 12 november 2011 in het internetarchief (Waybackmachine) voor. Het Wikipedia-artikel werd aangemaakt op 16 maart 2010. Het lijkt op een overgenomen tekst, maar of oorlogsbronnen de bron is? Gouwenaar (overleg) 20 nov 2013 23:04 (CET)

Dank voor deze opmerking. Ik heb de nominatie en het sjabloon op grond van deze opmerking weer verwijderd. Ik was te ongeduldig en daardoor onzorgvuldig. Theobald Tiger (overleg) 20 nov 2013 23:11 (CET)
Klopt Gouwenaar. Ik twijfelde zelf ook en had dit al kenbaar gemaakt in tekstvorm maar nog niet opgeslagen. In de tussentijd ben ik verder gaan zoeken en stuit nu op deze tekst gedateerd in 2009. De tekst vanaf Tijdens de bezettingsjaren [..] is in elk geval grotendeels overgenomen. Ik heb nog niet verder gelezen, maar misschien is dit al genoeg grond voor nominatie? --Meerdervoort (overleg) 20 nov 2013 23:18 (CET)
Inmiddels heb ik de hele tekst gelezen en in de drie kopjes van het wikipedia-artikel (Kindertransporten, Verzetswerk, Na de oorlog) zijn hele zinnen bijna letterlijk identiek. Of het hiervandaan gehaald is weet ik niet, maar zelf verzonnen is het dus zeker niet. Ik zal de nominatie alsnog doorvoeren. --Meerdervoort (overleg) 20 nov 2013 23:24 (CET)
Mooi werk, Meerdervoort. Gouwenaar (overleg) 21 nov 2013 11:56 (CET)

Kolonne HenneickeBewerken

N.a.v. de goede opmerking van collega Meerdervoort over het artikel Kolonne Henneicke op de nalooplijst: het oorspronkelijke artikel is rechtstreeks overgenomen - met minimale aanpassingen aan de zinsbouw - van de website Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. Het bijzondere is alleen dat het vermeld werd. De huidige tekst is daar nog duidelijk zichtbaar op gebaseerd. Er zijn een paar zinnen aan toegevoegd plus een lijst van deelnemers. Dit artikel dient in mijn ogen verwijderd te worden. Het maken van een schone start is niet moeilijk: hier is een artikel van Ad van Liempt (die ook een studie schreef en er één redigeerde over het onderwerp) in het Historisch Nieuwsblad, een artikel dat post scriptum nog een aantal nuttige leestips verstrekt. De titel moet mogelijk met een C (Colonne Henneicke).Theobald Tiger (overleg) 21 nov 2013 14:32 (CET)

Ik heb het artikel inmiddels genomineerd voor verwijdering vanwege een auteursrechtenschending. De disclaimer van het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland is er helder over. Kopiëren van het materiaal is niet toegestaan, "tenzij het materiaal gebruikt wordt voor eigen gebruik of voor niet-commerciële, educatieve doelstellingen". Ook de andere voorwaarden zijn hier niet nageleefd. Het begint een trieste aaneenschakeling te worden van 'gestolen' informatie. Gouwenaar (overleg) 21 nov 2013 14:40 (CET)

Gesproken Het geheugen van NederlandBewerken

Nog een bijzonderheid. Het artikel Het geheugen van Nederland is ook in gesproken vorm beschikbaar. Ik neem aan dat dit ook niet mag. Maar hoe nomineer ik iets op commons? --Meerdervoort (overleg) 21 nov 2013 14:48 (CET)

Ik heb het knopje "nomineren voor verwijderen" gevonden. --Meerdervoort (overleg) 21 nov 2013 14:55 (CET)
Bij een evidente auteursrechtenschending kan je ook het sjabloon {{copyvio|reden}} gebruiken, het bestand wordt dan met spoed verwijderd. Ik heb het sjabloon alsnog toegevoegd. Gouwenaar (overleg) 21 nov 2013 16:03 (CET)
De gesproken versie is al verwijderd, dank aan Jcb voor deze snelle afwikkeling. Gouwenaar (overleg) 21 nov 2013 22:12 (CET)

Maatschappelijke dienstverleningBewerken

Het artikel Maatschappelijke dienstverlening lijkt her en der geplukt uit beleidsnota's van de overheid. Er wordt geen enkele bron gegeven. Ik heb in het overzicht even de beschrijving van een WRR-advies gelinkt omdat daar een paar opvallende gelijkenissen in zitten, zoals

 1. in de beschrijving: "In steeds meer landen in de Europese Unie is discussie over de plaats, sturing en kwaliteit van maatschappelijke dienstverlening, de public service delivery". Het artikel spreekt al in de aanhef over "Maatschappelijke dienstverlening oftewel public service delivery", geen gangbare omschrijving binnen de sector zelf. Verderop in het artikel staat: "De discussie over de plaats, sturing en kwaliteit van maatschappelijke dienstverlening vindt in steeds meer landen plaats".
 2. In de beschrijving: "In de huidige publieke discussies is veel kritiek te bespeuren op de kwaliteit, de omvang, de toegankelijkheid en de bestuurbaarheid van maatschappelijke dienstverlening". Het artikel noemt: "Vaak wordt kritiek geuit op de kwaliteit, de omvang, de toegankelijkheid en de bestuurbaarheid van maatschappelijke dienstverlening van de moderne overheden". Dat kan geen toeval zijn.

Verder staat het artikel vol met onbegrijpelijk beleidsjargon als

 1. "Maatschappelijke dienstverlening kan ook omschreven worden als een doorlopende wisselwerking tussen sociale politiek en sociaal beleid en de realisatie van een concreet aanbod van dienstverlening"
 2. "Maatschappelijke dienstverlening bezit een duidelijke besproken sociaal-politieke dimensie, een sociaal-beleiddimensie en de agogische dimensie"
 3. "Binnen de sociaal-politieke dimensie is de ontwikkeling zichtbaar naar een ‘activerende’ verzorgingsstaat en de maatschappelijke achtergronden hiervan"

Of met onzin als "In Nederland bestaan voor plaatselijke organisaties voor maatschappelijke dienstverlening, die vaak onder toezicht van een gemeente de feitelijke uitvoering van deze taak in engere zin op zich hebben genomen". Los van de gebrekkige formulering zijn veel van de genoemde instellingen niet lokaal, maar regionaal, provinciaal of landelijk georganiseerd. Gouwenaar (overleg) 21 nov 2013 22:04 (CET)

Om op je tweede serie punten in te gaan. Twee daarvan zijn afkomstig uit een deze studiegids. Helaas staat er geen datum bij, maar als ik in de directory met bestanden kijk staat daar een datumstempel van 2002:
 1. ..
 2. Artikel: "Maatschappelijke dienstverlening bezit een duidelijke besproken sociaal-politieke dimensie, een sociaal-beleiddimensie en de agogische dimensie" Gids: In aansluiting hiermee wordt de maatschappelijke dienstverlening besproken op haar sociaal-politieke dimensie, de sociaal beleidsdimensie en de agogische dimensie.
 3. Artikel: Binnen de sociaal-politieke dimensie is de ontwikkeling zichtbaar naar een ‘activerende’ verzorgingsstaat en de maatschappelijke achtergronden hiervan. Gids: In de analyse van de sociaal-politieke dimensie wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling naar een “activerende” verzorgingsstaat en de maatschappelijke achtergronden hiervan

--Meerdervoort (overleg) 21 nov 2013 22:24 (CET)

En ook het eerste punt komt daar voor: “maatschappelijke dienstverlening” begrepen als een voortdurende interactie tussen sociale politiek, sociaal beleid en de realisatie van een concreet aanbod van dienstverlening", kennelijk uit het studieaanbod d.d. 2002 van de vakgroep sociale, culturele en vrijetijdsagogiek van de Universiteit van Gent. Gouwenaar (overleg) 21 nov 2013 22:33 (CET)

Die was me nog niet opgevallen. Ik heb de nominatie inmiddels op de beoordelingslijst gezet. Ik zal deze even toevoegen. Dank voor het uitzoeken. --Meerdervoort (overleg) 21 nov 2013 22:39 (CET)

Engelse en Duitse WikipediaBewerken

Ter info: Webnetprof heeft ook enkele bijdragen (54) gedaan op de Engelse wikipedia, zie lijst met Engelse bijdragen. Hij heeft o.a. het artikel en:Joop Beek aangemaakt. Op de Duitse Wikipedia zijn Webnetprofs bijdragen nog beperkter (4): lijst met Duitse bijdragen. Op de Franse Wikipedia geen activiteit. Theobald Tiger (overleg) 22 nov 2013 22:10 (CET)

De bijdragen op de Duitse wiki zijn tweeledig: Op Tante Truus heeft webnetprof al zijn toevoegingen netjes voorzien van bronvermelding (vreemd dat hij dat hier dan niet deed). De Nederlandse Bachvereniging is een ander verhaal. Daar is de geschiedenis van het Nederlandse artikel samengevoegd met het Duitse artikel. Een gebruikelijke gang van zaken op de Duitse wiki wanneer een artikel wordt vertaald naar het Duits. Webnetprof heeft hier dus niet zelf geschreven. Wel een punt van zorg is het resultaat van ons onderzoek hier. Mocht blijken dat er sprake is van auteursrechtenschending, is deze ook in vertaalde vorm overgenomen op de Duitse wiki. Ik zal wel even navragen aldaar wat de procedure is in dat soort gevallen, mocht het van toepassing zijn. --Meerdervoort (overleg) 22 nov 2013 22:38 (CET)

De Nederlandse BachverenigingBewerken

Van dit artikel heb ik het kopje educatief project als auteursrechtenschending kunnen bewijzen. Verder een klein stukje uit de inleiding. Van de overige delen heb ik een heel sterk vermoeden, maar vooralsnog geen bewijs.

Educatief project

De tekst onder dit kopje heb ik als bewezen overgeschreven kunnen traceren. Zie onderstaande voorbeelden.

 • Artikel: "De Bachvereniging tracht, met flink succes, ook middelbare scholen in Nederland te interesseren voor de Matthäus Passion van Bach."
 • Website: "De Nederlandse Bachvereniging is erin geslaagd om scholen in heel Nederland aan het werk te zetten met de Matthäus Passion van Bach."
 • Artikel: "Honderden leerlingen en docenten doen mee aan het educatief project ’Oog in oog met de Matthäus Passion’."
 • Website: "Honderden leerlingen en hun docenten doen mee aan het educatief project Oog in oog met de Matthäus Passion."

De volgende stukken komen uit een nog eerdere versie van de website van de Bachvereniging. Dit is een versie uit 2003. Webnetprof zal deze versie niet hebben gebruikt, maar het onderstreept wel dat de teksten origineel door de Bachvereniging zijn geschreven en niet door Webnetprof

 • [2]
 • Artikel: "De programmering van de Bachvereniging onderscheidt zich door de afwisseling van bekend met onbekend repertoire, van grote componisten met onbekenden. Regelmatig brengt de Bachvereniging 'nieuwe' oude muziek, onbekende stukken die sinds hun ontstaan zelden of nooit zijn uitgevoerd."
 • Website: "De programmering van de Bachvereniging onderscheidt zich door de afwisseling van bekend met onbekend repertoire, van grote componisten met onbekende vakbroeders. Regelmatig brengt de Bachvereniging 'nieuwe' oude muziek voor het voetlicht, onbekende stukken die sinds hun ontstaan zelden of nooit zijn uitgevoerd."

De overige kopjes heb ik een zeer sterk vermoeden, maar vooralsnog geen bewijs. De vroegste datering in web.archive.org dateert van 2007. (noot: ik heb na controle nog een versie van 1 okt. 2006 gevonden. Op het oog identiek.) Dit is dus na aanmaak van het wikipedia artikel. Wel heeft de website van de bachvereniging een engelstalige tekst op de site staan die een letterlijke vertaling is van de Nederlandse. De oudste versie van deze tekst in web.archive.org dateert van 1 oktober 2006. Wederom na aanmaak van het wikipedia artikel.

Inleiding
 • [3]
 • Artikel: "De Bachvereniging geeft ongeveer vijftig concerten per jaar, met voornamelijk werken van Johann Sebastian Bach en zijn tijdgenoten en voorgangers. De programmering is divers, variërend van de grote barokwerken tot minder bekende werken uit de 17e eeuw. Het ensemble kan uitvoeringen met verschillende bezettingen van zowel kerkelijke als wereldlijke koor- en orkestmuziek tot stand brengen."
 • Website: "De Nederlandse Bachvereniging geeft ongeveer vijftig concerten per jaar, met voornamelijk werken van Johann Sebastian Bach en zijn tijdgenoten en voorgangers. De programmering is zeer divers, variërend van de grote barokwerken tot minder bekende werken uit de 17e eeuw. De flexibiliteit van het ensemble maakt uitvoeringen mogelijk met verschillende bezettingen, en van zowel kerkelijke als wereldlijke koor- en orkestmuziek."
Concerten en opnamen
 • [4]
 • Artikel: "De meeste concerten van de Bachvereniging vinden plaats in Nederland; daarnaast werden succesvolle tournees gemaakt naar Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Polen, Noorwegen, Japan en de Verenigde Staten. Behalve met chef-dirigent Jos van Veldhoven werkt het ensemble samen met vooraanstaande oude muziek-specialisten zoals Gustav Leonhardt, Paul McCreesh, Marcus Creed en Masaaki Suzuki. [..] De Nederlandse Bachvereniging en Jos van Veldhoven maakten cd-opnamen van o.a. Bachs Matthäus Passion en van de Grote Orgelmis met organist Leo van Doeselaar. In samenwerking met Museum Catharijneconvent verschenen geïllustreerde uitgaven van het Weihnachtsoratorium en de Johannes Passion. Het nieuwste deel in deze cd-serie, de Hohe Messe, is in voorbereiding en verschijnt in het voorjaar van 2007."
 • Website: "De meeste concerten vinden plaats in Nederland; daarnaast werden succesvolle tournees gemaakt naar Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Polen, Noorwegen, Japan en de Verenigde Staten. Behalve met chef-dirigent Jos van Veldhoven werkt het ensemble samen met vooraanstaande oude muziek-specialisten zoals Gustav Leonhardt, Paul McCreesh, Marcus Creed en Masaaki Suzuki. De Nederlandse Bachvereniging en Jos van Veldhoven maakten cd-opnamen van o.a. Bachs Matthäuspassion en van de Grote Orgelmis met organist Leo van Doeselaar. In samenwerking met Museum Catharijneconvent verschenen geïllustreerde uitgaven van het Weihnachtsoratorium en de Johannes Passion. Het nieuwste deel in deze cd-serie, de Hohe Messe, is in voorbereiding en verschijnt in het voorjaar van 2007. "
Recente ontwikkelingen
 • [5]
 • Artikel: "In november 2005 ontving De Nederlandse Bachvereniging vanwege de uitvoeringen en randprogrammering in het Orpheusjaar (2004/2005) de VSCD Klassieke Muziekprijs in de categorie “meest indrukwekkende prestatie van een orkest of groot ensemble”."
 • Website: "In november 2005 ontving De Nederlandse Bachvereniging vanwege de uitvoeringen en randprogrammering in het Orpheusjaar (2004/2005) de VSCD Klassieke Muziekprijs in de categorie “meest indrukwekkende prestatie van een orkest of groot ensemble”."

--Meerdervoort (overleg) 23 nov 2013 10:52 (CET)

Een aantal zinnen uit de huidige versie van het artikel zijn nog te herleiden tot de eerste versie van webnetprof. Daarnaast zijn er ook grote wijzigingen doorgevoerd. Misschien dat hier iemand nog naar kan kijken. --Meerdervoort (overleg) 23 nov 2013 11:05 (CET)
Complimenten voor het uitzoekwerk. De gemeenschap is over het algemeen erg snel met het strijken van de hand over het hart als de copyvio overschreven is. Ik ben voorstander van verwijdering en een nieuw begin met een schone lei. Theobald Tiger (overleg) 23 nov 2013 12:03 (CET)

NV (verzetsgroep)Bewerken

Een deel van de tekst is vermoedelijk afkomstig van www.verzetsmuseum.org. Voor deze passages is geen direct bewijs, maar een sterk vermoeden. De oudste terug te vinden versie is van april 2011. Het artikel is aangemaakt in maart 2010. Wel zijn er van de website verzetsmuseum.org andere pagina's in hetzelfde thema "kinderen gered" die ouder zijn dan 2010. Via deze pagina's is in de menustructuur te zien dat de pagina "verzetsgroepen" toen reeds bestond. De hypothese is dat er toen ook de navolgende teksten hebben gestaan.

 • [6]
 • Artikel: "De dertigjarige Jaap Musch uit Amsterdam was de oprichter. Hij wilde op basis van zijn gereformeerde geloof Joodse kinderen helpen. Hij wist zijn broer Gerard en zijn vriend Dick Groenewegen van Wijk om te overtuigen om mee te doen. De drie mannen noemen hun groep de N.V., de Naamloze Vennootschap."
 • Website: "De dertigjarige Jaap Musch in Amsterdam wil vanuit zijn gereformeerde geloof joodse kinderen helpen. Hij overtuigt zijn broer Gerard en zijn vriend Dick Groenewegen van Wijk om mee te doen. De drie mannen noemen zichzelf de NV, de Naamloze Vennootschap."
 • Artikel: "De NV krijgt contact met de verzetsmensen Joop Woortman en zijn broer Gerard Woortman. Joop Woortman is een taxichauffeur in Amsterdam en heeft zodoende veel connecties. In januari 1943 komt Woortman in contact met Walter Süskind, de Joodse beheerder van de Hollandsche Schouwburg, dat fungeert als depotatiecentrum voor Joden in Amsterdam."
 • Website: "De NV-mannen komen in aanraking met de verzetsmensen Joop en Semmy Woortman. Joop Woortman is een Amsterdamse taxichauffeur die heel veel mensen kent. In januari 1943 komt Woortman in contact met Walter Süskind."

De rest van de tekst heb ik nog niet kunnen traceren. Wat me opvalt is het taalgebruik wanneer webnetprof iets zelf heeft geschreven: Op dat moment duiken verhaspelingen en c's die als k worden geschreven op. Meer volgt als ik de rest van de tekst heb kunnen traceren (en hopelijk heb ik dan meer zekerheid). --Meerdervoort (overleg) 23 nov 2013 19:58 (CET)

Uit het proefschrift Het verborgen front van APM Cammaert uit 1994 (H. 5, Hulpverlening aan Joden) zijn mogelijk de volgende passages geparafraseerd:
 • Artikel: "Jaap Musch verhuisde in de zomer van 1942 naar Heerlen om beter onderduikadressen te kunnen vinden, en kreeg daar contact met dominee G. Pontier."
 • Proefschrift: "In de zomer van 1942 verhuisde J. Musch naar Zuid-Limburg om er adressen voor joodse onderduikers te zoeken. [..] Musch vestigde zich in Heerlen, waar hij contact zocht met dominee G.J. Pontier."
 • Artikel: "Deze had zelf al een Pools-Joodse familie in onderduik en hielp hem aan tientallen onderduikadressen, waaronder dat van de mijnwerker en landbouwer H. Bockma, die daarna een spil van de Limburgse onderduik zou worden."
 • Proefschrift: "De 54-jarige dominee bood al enige tijd onderdak aan een joodse familie uit Polen. Hij verklaarde zich bereid mee te werken aan Musch’ speurtocht naar duikadressen en stelde een lijst op van mogelijke pleeggezinnen uit zijn achthonderd leden tellende gereformerde gemeente. Voorts bezocht Pontier de 41-jarige mijnwerker H. Bockma, vader van acht kinderen, die op een grote boerderij aan de rand van Heerlen woonde, en vroeg hem of hij bereid was Musch in huis op te nemen. Bockma stemde hiermee in en werd weldra een van de belangrijkste steunpilaren van de N.V. in Zuid-Limburg."

Ik vermoed niet dat webnetprof dit proefschrift heeft gebruikt. Zie bijv. G.J. Pontier vs. G. Pontier. Wel vind ik de overeenskomsten opvallend. Zo volgen zowel het artikel als het proefschrift precies dezelfde volgorde in de tekst. Ik denk dat er nog ergens een artikel tussen dit proefschrift en het artikel van webnetprof moet bestaan. Is dit al genoeg voor nominatie of zal ik verder zoeken? --Meerdervoort (overleg) 23 nov 2013 20:22 (CET)

Gisteren heb ook ik de dissertatie van A.P.M. Cammaert uit 1994 er op nagelezen (zie hoofdstuk 5, blz. 410 t/m 418) en er ook geen echte copyvio uit kunnen ontdekken. Je veronderstelling van een missing link tussen dit proefschrift en de bijdrage van webnetprof is interessant, maar nmm op dit moment onvoldoende voor een nominatie. Gouwenaar (overleg) 23 nov 2013 20:41 (CET)

Josua BruynBewerken

Vermoedelijk is dit artikel door webnetprof gebruikt.

 1. Het artikel: "In 1975 werd Bruyn lid van de redactie van het tijdschrift Oud Holland, waarin hij regelmatig publiceerde. In 1993 ontving hij voor zijn 70ste verjaardag een gelegheidsuitgave daarvan met bijdragen van studenten en collega's en geredigeerd door Jan Piet Filedt Kok (destijds directeur collecties van Rijksmuseum en Reindert Falkenburg (toen adj.-directeur van het Ned. Instituut voor Kunstgeschiedenis), die beiden onder Bruyn hadden gestudeerd".
  De vermoedelijke bron: "In 1975, he joined the editorial board of the periodical Oud Holland, in which he frequently published articles and book reviews. In 1993, on the occasion of his seventieth birthday, his colleagues and students offered him a special issue of Oud Holland. It was co-edited by Jan Piet Filedt Kok (then director Collections at the Rijksmuseum Amsterdam) and Reindert Falkenburg (then deputy director of the Netherlands Institute of Art History), who both had studied under Bruyn".
 2. Het artikel: "Bruyn werd beschouwd als de kern van het RRP, waarvan het doel was om echte Rembrandts van onechte te onderscheiden en zodoende het aantal echte Rembrandts terug te dringen. Dat leidde tot veel bezwaren van kunsthistorici als onder meer de Amerikaan Jakob Rosenberg, die commissies niet geschikt achtte voor het authentiek verklaren van kunstwerken".
  De vermoedelijke bron: "Bruyn formed the core of the RRP, whose mission was (officially or unofficially) to reduce the number of autograph Rembrandts. Both their methodology and conclusions bothered other long-time Rembrandt scholars, including Jakob Rosenberg (q.v.), who objected to committee work as a way to establish authenticity".
 3. Het artikel: "In 1993 trad hij samen met zijn mede-oprichters Haak, Levie, van Thiel uit het RRP en liet het project over aan Ernst van de Wetering".
  De vermoedelijke bron: "In 1993, Bruyn withdrew from the RRP, along with Haak, Levie, and Van Thiel. They left the further organization of the project to their fellow team member Ernst van de Wetering, who advocated a different approach".
 4. Het artikel: "In 1979 werd Bruyn gekozen tot rector van de Universiteit van Amsterdam"
  De vermoedelijke bron: "in 1979, he was elected Rector of the University of Amsterdam"
 5. Het artikel: "Bruyn was geïnteresseerd in historische, culturele en iconologische aspecten van kunst naast het kunstmilieu dat invloed op de stijl en karakteristieken had. Daarin was hij een navolger van de aanpak van zijn leermeester en adviseur professor J.G. van Gelders. Bruyn besteedde veel aandacht aan de relatie tussen literaire tradities en visuele kunst".
  De vermoedelijke bron: "Bruyn's dissertation studied the historical, cultural, and iconological content of works of art as well as the artistic milieu which determined the stylistic characteristics, direct reflection of J. G. van Gelder's (his adviser) approach. As an iconologist, he paid particular attention to the relationship between literary traditions, based on ancient and biblical texts, and visual art".
 6. Het artikel: "Hij leverde in 1985 heftige kritiek op The Art of Describing van de Californische kunsthistorica Svetlana Alpers en verweet haar de iconologische interopretatie te neregen.
  De vermoedelijke bron:
  "In a celebrated 1985 review, Bruyn criticized the book The Art of Describing by Svetlana Alpers (q.v.) for ignoring iconological interpretation"

Willen jullie hier ook eens naar kijken. Het probleem is dat de oudste versie van de vermoedelijke bron die ik heb kunnen achterhalen dateert van oktober 2006, webprof plaatste zijn artikel in augustus 2006 op Wikipedia. De Dictionary of Art Historians claimt wel uitdrukkelijk de auteursrechten op dit artikel. Gouwenaar (overleg) 23 nov 2013 23:18 (CET)

Op deze link is te zien dat er een artikel over Josua Bruyn op 5 mei 2006 is toegevoegd aan de website. Goed gevonden overigens!--Meerdervoort (overleg) 24 nov 2013 00:01 (CET)
Op deze pagina van de genoemde website, wordt in het citeervoorbeeld steeds de datum 27 november 2000 genoemd. Het werk dateert uit/is begonnen in 1996, zie [7]. Samen met de link van Meerdervoort lijkt de zaak me voldoende overtuigend voor een verwijderingsnominatie. Theobald Tiger (overleg) 24 nov 2013 23:37 (CET)

Zaak-Scientology tegen Karin SpainkBewerken

Het artikel bestaat vnl. uit het vermelden van rechterlijke uitspraken en daarop rusten geen auteursrechten. Echter een - betrekkelijk klein - deel van het artikel geeft o.a. een overzicht van de feiten en de achtergrond. Daarbij valt op dat de versie van webnetprof nogal wat overeenkomsten vertoont met de website De Rechtspraak en een artikel - uit latere tijd - van InfoNu. Maar in hoeverre is hier sprake van een auteursrechtenschending? Voer voor deskundigen. Gouwenaar (overleg) 24 nov 2013 22:20 (CET)

Jan Derks (1912)Bewerken

Hier is iets vreemds aan de hand. Webnetprof beweert in zijn versie van het artikel dat Derks initiatief genomen zou hebben tot fusiebesprekingen tussen groot-Nederlandse en sterk nationalistische beweging Verdinaso en de NSB in 1939 en dat hij benoemd zou zijn tot hij ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een zoon van Derks leest dat en geeft al in 2007 op de overlegpagina aan dat zijn vader nooit heeft deelgenomen aan die fusiegesprekken (hij was in 1938/1939 correspondent voor De Tijd en De Telegraaf te Rome) en dat hij nooit is onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het minste wat toen had moeten gebeuren was Webnetprof om een bron te vragen. Maar kennelijk heeft niemand toen actie ondernomen. Ik heb beide beweringen nu maar geschrapt uit het artikel. Gouwenaar (overleg) 25 nov 2013 09:34 (CET)

In Yvonne Stengs, Gabriël Smit (1910-1981): ‘Een dubbele pannebakker’ (7 maart 2011, masterscriptie), p.27, wordt ook verteld dat Derks die fusiebesprekingen zou hebben geïnitieerd. Er worden bovendien een aantal details genoemd die niet in het Wikipedia-artikel voorkwamen. De bijbehorende voetnoot in die scriptie verwijst naar L.M.H. Joosten, Katholieken en fascisme in Nederland 1920‐1940 (1964), p.356; en A. Venema, Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie, dl.1 (1988), p.314. Venema noemt de rol van Derks bij de fusiebesprekingen inderdaad. Nu is een masterscriptie niet een geweldige bron en heeft ook Venema zich regelmatig vergist, maar ik vermeld het toch maar even voor de zekerheid. (Ik had me hier al eerder enigszins in verdiept.) Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 10:11 (CET)
Dank voor deze aanvulling. Even terzijde, in het proefschrift "Van advertentiekruier tot reclameadviesbureau: de ontwikkeling in Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog" door R.P.M. van Rossum worden diverse delen uit Wikipedialemma over Jan Derks vermeld, inclusief zijn vermeende benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau (er worden meerdere bronnen genoemd, en een zie ookverwijzing naar Wikipedia). Gouwenaar (overleg) 25 nov 2013 11:34 (CET)
Ja, erg zeker ben ik nog niet over deze zaak. In dat proefschrift komen sommige zinnen grotendeels - maar significant genoeg niet helemaal - overeen met de toenmalige Wikipedia-tekst, bijvoorbeeld die zin over de verkeerd begrepen 1 april-grap. Dit kan natuurlijk ook betekenen dat in beide teksten dezelfde passage uit dezelfde bron (gedeeltelijk) is overgeschreven. De mededeling dat Derks een "prominent antisemiet" was, komt weer niet in dat proefschrift voor. Hij lijkt eerder fascistische sympathieën gehad te hebben dan dat hij een antisemiet of nazi genoemd kan worden, maar ook hier houd ik voorlopig nog een slag om de arm. Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 11:57 (CET)
In het proefschrift van L.N.H. Joosten "Katholieken en fascisme in 1920-1940" uit 1964 wordt ook de fusie van Verdinaso en de NSB behandeld en de rol van Derks. Een tweede druk van dit proefschrift is in 1982 verschenen. Ik heb de tekst niet kunnen raadplegen. Hierbij wel een link naar [Katholieken en fascisme in 1920-1940" naar een artikel in de Tijd-Maasbode. Van liberale zijde werd in 1938 gewaarschuwd tegen het antisemitisme van o.a. Derks. Twee jaar eerder werd van socialistische zijde de fascistische oriëntatie van het onder Derks leiding staande tijdschrift Vrijdag gehekeld. Gouwenaar (overleg) 25 nov 2013 12:55 (CET)
Het proefschrift van Joosten is wel digitaal beschikbaar, maar is verborgen achter een username/password, zie hier. Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 13:19 (CET)
Als het goed is, wordt dit proefschrift morgen digitaal vrijgegeven zodat we er bij kunnen (op mijn verzoek). Er rustte nog een embargo op omdat de projectmatige digitalisering nog gecontroleerd moest worden. Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 14:51 (CET)
Dat is plezierig. Hierbij een mooi staaltje van de werkwijze van Webnetprof. Met deze bewerking voegt hij diverse zaken toe aan het artikel en een zogenaamde bron. Door "onder meer" te gebruiken dekt hij zich in. Van de decoraties van Derks blijkt nogal wat niet te kloppen. De zoon van Derks vermeldt dat zijn vader nooit gedecoreerd is als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Er is ook geen bron voor te vinden, ook de overlijdensadvertentie van Derks - geplaatst door zijn vrouw en kinderen - rept er niet over. In deze overlijdensadvertentie wordt wel zijn pauselijke onderscheiding vermeld, die hij volgens Webnetprof gekregen zou hebben vanwege zijn activiteiten ter gelegenheid van 100 jaar Kromstaf. Het blijkt echter dat hij de pauselijke onderscheiding al eind 1951/ begin 1952 heeft ontvangen. De activiteiten rond de viering van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie moesten toen nog op gang komen. De mededeling van Webnetprof - zowel op zijn overlegpagina als op de lijst met te beoordelen pagina's - dat vrijwel niets dat hij maakt perfect is blijkt een geweldig understatement te zijn. Hij is in ieder geval niet gespeend van enige mate van zelfkennis. Gouwenaar (overleg) 25 nov 2013 16:37 (CET)
Beste Gouwenaar, Feiten interesseren Webnetprof alleen als en voor zolang ze de grandioze en sensationele boodschap die hij wil brengen, het spectaculaire nieuws dat hij als primeur wil publiceren of de veronachtzaamde historische samenhang die hij meent op het spoor te zijn, enigszins lijken te ondersteunen. Voor de rest interesseren ze hem geen lor. Excuus als mijn oordeel wat hard klinkt, maar ik kan er weinig anders van maken - ik voel me altijd een beetje moe worden als het einde van een naloopklus nadert. Zo veel goedwillend geploeter... en wat hebben we in handen als we straks klaar zijn: hoegenaamd niets - heel veel kaf gescheiden van een verdomd klein beetje koren. Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 17:15 (CET)
Ach je kunt het ook positief benaderen. Wikipedia is misschien een heel klein pietsje 'schoner' geworden. Maar soms bekruipt ook mij het gevoel dat we tegen windmolens aan het vechten zijn. Ik ben nog van de school die meent dat plagiaat een verwerpelijke zaak is. Maar ik heb inmiddels begrepen, dat niet Wikipedia, maar de plagiaris beschermd moet worden. Gouwenaar (overleg) 25 nov 2013 19:35 (CET)

Een relevante passage (p.356) uit het inderdaad beschikbaar gekomen proefschrift (1964) van L.M.H. Joosten luidt:

"Dit verschil van beginselen en scherpe wederzijdse aanvallen verhinderde het Verdinaso overigens niet in het kader van zijn concentratiepogingen van de verschillende rechts-revolutionaire bewegingen in 1939 besprekingen met de N.S.B. te voeren over de mogelijkheid van een fusie tussen beide bewegingen. Op initiatief en onder leiding van Mr. Jan Derks vond aldus overleg plaats tussen Voorhoeve en een van Musserts medewerkers, Dr. R. van Genechten, in Hotel Terminus te Utrecht. Deze fusie-besprekingen hadden op dat moment echter nog geen resultaat. Zoals uit de bespreking van het tijdschrift Vrijdag reeds is gebleken, was Jan Derks het Verdinaso zeer welgezind. Tot een aansluiting van Derks bij het Verdinaso is het echter niet gekomen. Op de vraag van Voorhoeve duidelijk te willen zeggen wat hem van het Verdinaso verre hield, antwoordde Jan Derks zich niet te kunnen verenigen met de nieuwe marsrichting, te twijfelen aan de reële kansen van slagen van het Verdinaso en ten slotte het geloof in deze beweging te missen."

Ik vind geen bevestiging van de bewering dat Derks een "prominent antisemiet" was. Wel was hij kennelijk (en jammer genoeg) geen tegenstander van antisemitisme. Morgen meer. Theobald Tiger (overleg) 27 nov 2013 00:18 (CET)

Ook de door Gouwenaar hierboven genoemde dissertatie van R.P.M. van Rossum laat dat "prominent antisemiet" achterwege. De in het artikel opgevoerde bron van Poorthuis en Salemink (slordig geschreven maar interessant artikel, webarchief Universiteit van Tilburg) noemt wel het "antisemitisme van Derks". Het directeurschap van De la Mar kan ik nergens bevestigd vinden. De Tijd & Maasbode zegt in het nieuwsbericht van zijn dood dat hij in 1952 "adviseur" werd van de Algemene Publiciteits Unie (die naam had Willem Elsschot kunnen verzinnen). Onder deze APU vielen "het advertentiebureau De La Mar" en "het reclamefilmbedrijf Cefima". Volgens Van Rossum werd hij in 1958 directeur van Cefima. Dat faliekante verband tussen Kromstaf en de pauselijke decoratie heeft Webnetprof vermoedelijk gelegd omdat in het nieuwsbericht van Derks' dood meteen nadat Kromstaf ter sprake kwam de decoratie wordt vermeld - vlug, vlug lezen, gauw, gauw schrijven, slecht, slecht resultaat. Theobald Tiger (overleg) 27 nov 2013 09:56 (CET)

Nederlanders geëxecuteerd tijdens de Duitse bezettingBewerken

Het artikel Nederlanders geëxecuteerd tijdens de Duitse bezetting is bijna in één keer aangemaakt, zie hier. Er is naderhand nog wel uitgebreid aan geredigeerd. De destijds in één keer toegevoegde tekst is vermoedelijk wel afkomstig van een bestaande lijst, al weet ik niet welke. Merkwaardig is de volgende passage die ook toen werd toegevoegd:

"Deze lijst bevat de namen van vermoorde mensen, zoals die van de Silbetannemoorden dan komt men tot de conclusie dat het aantal geëxecuteerden mogelijk boven 4000 ligt. In deze zin tracht deze lijst bij te dragen aan de historische inzichten.".

Deze passage maakt duidelijk dat publicatie van origineel onderzoek mede het doel was. Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 12:36 (CET)

(Deze passage geeft mij het vermoeden, dat er een publicatie van het origineel onderzoek zou kunnen zijn waar dit mede het doel was.)Lidewij (overleg) 25 nov 2013 17:34 (CET)
Dag Lidewij, Ik begrijp niet wat hierboven tussen haakjes staat. Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 18:51 (CET)
Ik heb de zin die jij schreef anders weergegeven. Je beschrijft iets waar je geen zekerheid over hebt. Met andere woorden je geeft een mening als een feit. (Of heb je een mooie glazenbol op je tafel staan?) Groet, Lidewij (overleg) 25 nov 2013 19:14 (CET)
Ik geef duidelijk aan wat ik vermoed - Webnetprof heeft gebruik gemaakt van een bestaande lijst - en wat ik concludeer uit die passage: het doel was publicatie van de resultaten van OO om "bij te dragen aan historische inzichten". Ik zie niet in wat daaraan verkeerd is. Ik heb geen glazen bol op tafel staan, maar het lijkt me verre van ongerijmd om overname van bestaande tekst te veronderstellen in het geval van Webnetprof. Je mag toch wel een vermoeden uitspreken die in lijn ligt van alle bevindingen die hier op deze pagina gedocumenteerd staan, als je dagenlang bezig bent de treurige rommel op te ruimen die Webnetprof heeft achtergelaten? De suggestie die uitgaat van jouw bijdrage is dat ik maar wat uit m'n nek klets. Ik vind dat eerlijk gezegd vrij bespottelijk als je ziet hoe serieus ik, samen met Meerdervoort en Gouwenaar, probeer het kaf van het koren te scheiden. Dit wil uiteraard niet zeggen dat ik foutloos ben of dat wij foutloos zijn, maar dit soort suggesties doen, zonder er ook maar blijk van te geven dat je je in de zaak verdiept hebt, vind ik een beetje minnetjes. Ik vind ronduit dat je op deze manier in de weg loopt. Lijkt me nergens voor nodig. Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 20:17 (CET)
Ik begrijp de opmerking van Lidewij in het geheel niet. Natuurlijk geven we op deze pagina onze mening n.a.v. onze bevindingen mbt de door Webnetprof op grootschalige wijze gedumpte auteursrechtenschendingen en geplaatste rotzooi (ook dat is een mening, maar wel gebaseerd op de vele bijdragen die ik inmiddels geanalyseerd heb). Dit is geen encyclopedisch artikel, waarbij het vooral om de feiten gaat en de meningen van de schrijver er niet toe doen. Op een overlegpagina als deze gaat het juist om het uitwisselen van meningen om de resultaten van ons onderzoek te kunnen toetsen. Maar wat is jouw bijdrage aan het opruimen van deze gigantische bende? Gouwenaar (overleg) 25 nov 2013 20:50 (CET)

KinderdodingBewerken

Dit door Webnetprof geplaatste versie lijkt overgenomen uit een bestaande bron, maar welke? Voor zes passages wordt om een bron gevraagd, vijf van deze passages zijn geschreven door webnetprof. Gouwenaar (overleg) 25 nov 2013 14:05 (CET)

Ongetwijfeld een niet-Nederlandse bron. "Acuut psychische doding" is vast geen Nederlands. Zoeken met Infanticide of Kindstötung? Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 14:18 (CET)
(na bwc) Opvallend dat het artikel schrijft over 7 soorten kindermoord, terwijl ik in dit Elsevier artikel uit 2004 vijf soorten lees, wel met een paar keer dezelfde benaming. Dit gedeelte zal vermoed ik dan ook uit een Nederlandstalige wetenschappelijke publicatie komen. --Meerdervoort (overleg) 25 nov 2013 14:19 (CET)
Inderdaad - dit boek geeft er op p.62 ook vijf. 'psychisch' moet in ieder geval 'psychotisch' zijn. Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 14:25 (CET)
Zie ter illustratie bijvoorbeeld Infanticide een Australisch rapport uit de periode 2005/2007. Gouwenaar (overleg) 25 nov 2013 14:44 (CET)
@ Theobald en Meerdervoort, ik ben maar eens begonnen om al die passages te verwijderen waar al geruime tijd geleden om bronnen werd gevraagd. Als jullie dat te rigoureus vinden, corrigeer me dan gerust. De externe link heb ik doorgeleid naar de specifieke pagina met informatie over babydoding. Elders op die website staan ook diverse links naar zowel onderzoek in Nederland en Vlaanderen als naar internationaal onderzoek over dit onderwerp. Gouwenaar (overleg) 25 nov 2013 22:46 (CET)
Prima wat mij betreft. Theobald Tiger (overleg) 25 nov 2013 22:54 (CET)
Daar sluit ik me bij aan. Al zou het maar zo kunnen dat NIDAA de teksten weer van wikipedia heeft overgeschreven. Ik meen me te herinneren dat er een grote overeenkomst bestaat tussen de teksten (maar ik kan het mis hebben, heb het niet nog een keer gecontroleerd). --Meerdervoort (overleg) 26 nov 2013 13:45 (CET)

Tilburg in de Tweede WereldoorlogBewerken

Op 17 januari 2013 werden deze toevoegingen gedaan aan het artikel Tilburg. Op 18 januari werd dit artikel geplaatst door G. op een website met lokaal nieuws (dichtbij.nl/Tilburg). De genoemde toevoegingen zijn - als ik het goed zie - ten minste gedeeltelijk overgenomen van het artikel 'Weigering samenwerking Duitse politie' op de website van Regionaal archief Tilburg, een wiki, waarbij dus de geschiedenis van de artikelen kan worden geraadpleegd. Het artikel van het Regionaal archief was er eerder (medio 2012; bronnen van het artikel op het Regionaal archief: "Winkler Prins, Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog D.M. de Jaeger, De houding van de Nederlandse Politie tijdens de Tweede Wereldoorlog in de grote steden van Brabant. (1999) J.J. Kelder, De Schalkharders. Nederlandse politiemannen naar nationaal-socialistische snit. Utrecht, 1990)")

Het gaat bijvoorbeeld om de gehele paragraaf Politie Compagnie:

"In april 1943 werd een Politie Compagnie (PC) in Eindhoven geformeerd met 132 voornamelijk jongere politiemensen, die hun opleiding hadden genoten in de pro-Duitse opleiding in Schalkhaar. Deze compagnie werd echter in juli 1943 in de Willem II kazerne te Tilburg gelegerd. In augustus 1943 dook de eerste onderwachtmeester van de PC al onder, gevolgd door twee anderen. Een onderwachtmeester werd ontslagen omdat hij weigerde de Germaanse groet te brengen. Uiteindelijk werd hij overgebracht naar Duitsland. In november 1943 slaagden een aantal manschappen er in om tijdens het lossen van wapens een twintigtal revolvers met munitie te ontvreemden. Dit werd ontdekt en het viertal gearresteerd en via Amersfoort naar een concentratiekamp in Duitsland afgevoerd. Tot begin juni 1944 doken regelmatig leden van de PC onder. Op 15 augustus 1944 moest de voltallige Compagnie op het terrein van de Willem II kazerne op Duits bevel aantreden. Majoor Fürck van de Duitse Ordnungspolizei deelde mede dat de Compagnie naar Amsterdam werd overgeplaatst, als strafmaatregel. Vervolgens werden 30 namen afgeroepen van leden, die apart moesten gaan staan, en vertrok de rest naar Amsterdam, naar de Tulpkazerne. De achtergebleven personen werden overgenomen door de Grüne Polizei en via kamp Amersfoort naar Duitsland gedeporteerd."

Deze passage luidt op de website van het Tilburgse Regionaal archief:

"In april 1943 werd een Politie Compagnie in Eindhoven geformeerd. Deze gesloten eenheid, bestaande uit 132 voornamelijk jongere politiemensen, die hun opleiding hadden genoten in Schalkhaar, werd echter in juli 1943 in de Willem II kazerne te Tilburg gelegerd. In augustus 1943 dook de eerste onderwachtmeester van de PC al onder, later gevolgd door twee anderen. Een onderwachtmeester werd ontslagen omdat hij weigerde de Germaanse groet te brengen. Uiteindelijk werd hij overgebracht naar Duitsland. In november 1943 slaagden een aantal manschappen er in om tijdens het lossen van wapens een twintigtal revolvers met de nodige munitie te ontvreemden. Dit werd echter ontdekt en het viergal werd gearresteerd en via Amersfoort naar een concentratiekamp in Duitsland overgebracht. Tot begin juni 1944 doken regelmatig leden van de PCE onder. Voor de Duitsers was nu de maat vol: Op 15 augustus 1944 stond de voltallige Compagnie op het terrein van de Willem II kazerne aangetreden. Majoor Fürck van de Duitse Ordnungspolizei deelde mede dat de Compagnie naar Amsterdam werd overgeplaatst, een strafmaatregel in verband met de gedragingen van de compagnie. Vervolgens werden 30 namen afgeroepen van leden, die apart moesten gaan staan, en vertrok de rest naar Amsterdam, naar de Tulpkazerne. De achtergebleven personen werden overgenomen door de Grüne Polizei en via Amersfoort naar Duitsland gedeporteerd."

De Wikipedia-passage is kennelijk met minimale aanpassingen overgeschreven. Een andere zin uit dezelfde reeks bewerkingen, "Het Britse ereveld in Tilburg herbergt de graven van 76 gesneuvelde militairen", is letterlijk afkomstig van weer een andere website. Ik weet niet of deze teksten vrij zijn om te gebruiken, maar markering als citaat en passende bronvermelding is dan toch wel het minste wat je doen kunt. De paragrafen ervoor en erna hebben beide wel een voetnootverwijzing naar het regionaal archief, maar bevatten geen letterlijk overgenomen teksten. Of zie ik iets over het hoofd? En wat doen we in zo'n geval? Theobald Tiger (overleg) 26 nov 2013 12:52 (CET)

In ieder geval is nu wel duidelijk - als het dat al niet was - dat Webnetprof en G. dezelfde persoon zijn. Webnetprof plaatst deze informatie op 17 januari 2013 op Wikipedia en G. vermeldt op 18 januari 2013, dat deze informatie door de redactie van de website nieuws-wo2.tk (waarvan hij hoofdredacteur is) op Wikipedia is geplaatst. Zoals Theobald aantoont is tenminste een deel van die tekst afkomstig van Tilburg Wiki. Ik kan ook niet ontdekken wat de licentievoorwaarden zijn voor hergebruik van die teksten. Los van de vraag of hier auteursrechten worden geschonden is dit zonder bronvermelding overnemen van bestaande teksten plagiaat. Ik zal een mail sturen naar het regionaal archief Tilburg met de vraag om aan te geven onder welke voorwaarden teksten van Tilburg Wiki hergebruikt mogen worden. Gouwenaar (overleg) 26 nov 2013 13:46 (CET)
Ik had me tot op heden in het geheel niet verdiept in de achtergronden van webnetprof. Nu ik zijn echte naam (voor het eerst) zie, vallen er wel een aantal kwartjes en zie ik een aantal vermoedens bevestigd. --Meerdervoort (overleg) 26 nov 2013 14:05 (CET)
Hier kun je lezen dat de website Nieuws-WO2 bij overname van bestaande teksten zich beroept op "de zgn." Nieuwsexceptie of het Citaatrecht. De naam FP Media komt overigens niet (meer) voor in het Handelsregister. Hoofdredacteur G. is, te oordelen naar de teksten die op de website verschijnen, ook de enige redacteur. De openingszin van het meest recente nieuwsbericht, Vier verdachte nazi's in vizier van justitie, heeft kwaliteiten die mij inmiddels zeer bekend voorkomen: "Het Simon Wiesenthal Centrum nog enkele vrij levende nazi's gevondebn." Dapper voort. Theobald Tiger (overleg) 26 nov 2013 14:51 (CET)

NSFBewerken

Bij het lezen van het artikel over de NSF viel me de volgende zin op: Deze zender werd omstreeks 1954 geïnstalleerd door zenderspecialist ing. B. Graaff, ook één van de mensen die destijds in de fabriek gearresteerd was, en door de Duitsers ter dood werd veroordeeld maar na drie jaar in Duitse kampen tijdig bevrijd werd. Ik heb nu een vermoeden wie deze B. Graaff is, zeker omdat het eigenlijk niet relevant is wie ergens een zender installeert. Vooralsnog heb ik op het internet geen koppeling kunnen vinden met een website waar de tekst van het artikel vandaan is gehaald, maar nu ik dit zo denk ik dat er in het gunstigste geval wat van vader op zoon is doorverteld of anders uit een van de (vele) boeken over de NSF is overgeschreven. Aangezien de helft van het artikel enige relatie met de oorlog heeft, zal het me echter niet verbazen als dit artikel op basis van parate kennis is geschreven. Ik moet ergens nog een boek hebben liggen van Willem Vogt en die zal ik eens opzoeken om wat dingen na te trekken. --Meerdervoort (overleg) 26 nov 2013 21:57 (CET)

Zie hier, en ja, je vermoeden is juist, zoals op meerdere websites door G. zelf wordt vermeld. In datzelfde artikel wordt ook duidelijk waar de belangstelling voor Jan Derks vandaan komt. Gouwenaar (overleg) 26 nov 2013 22:20 (CET)
Willem Vogt - Spanne en spanningen uit 1958 is in ieder geval niet gebruikt voor het artikel. Op geen enkele manier een overeenkomst gevonden. Vele zaken in het artikel worden niet eens in het boek genoemd. --Meerdervoort (overleg) 26 nov 2013 22:47 (CET)
Tsjonge, ik ben niet naïef, maar sommige dingen waren toch ook mij nog onbekend. Dank aan Meerdervoort en Gouwenaar. Theobald Tiger (overleg) 27 nov 2013 00:41 (CET)

Voor de volledigheidBewerken

Ook bij de verwijdernominaties zijn teksten van webnetprof vergeleken met teksten van elders. Om de zaken niet al te veel te versnipperen hierbij wat links

Zie voor andersoortige problemen ook:

Dat spaart wellicht wat zoekwerk uit. Gouwenaar (overleg) 30 nov 2013 20:19 (CET)


PrivacyschendingBewerken

Prima werk wat jullie hier aan het doen zijn, maar pas wel op met privacyschending. Dat hoort niet bij Wikipedia. Het mag niet zo zijn dat deze meneer irl zijn boterham niet meer kan verdienen. Ik zou willen verzoeken dit te corrigeren door zijn naam onzichtbaar te maken voor de buitenwereld. Aiko 1 dec 2013 09:49 (CET)

Er waren vermoedens over een mogelijke relatie ivm mogelijke (zelf)promotie. Maar betrokkene zelf (indien de ondertekening van deze anonieme bewerker klopt) gaf zelf hier klip en klaar aan hoe de vork in de steel zit. Ik heb er overigens geen bezwaar tegen om op deze pagina een initiaal G te gebruiken. Gouwenaar (overleg) 1 dec 2013 10:20 (CET)
De kwestie is mij bekend, het werk is prima, de naam moet inderdaad weg. Wat je er voor in de plaats zet maakt niet zoveel uit, als er maar geen één-op-één verband met de persoon gelegd kan worden. Het is ook mogelijk <!-- (...) --> te gebuiken. Ik zal in ieder geval ook een {{noindex}} op deze pagina plaatsen. Aiko 1 dec 2013 10:40 (CET)
Ik ben benieuwd naar de reactie van Meerdervoort en Theobald. Het lastige in dit geval is dat namen ook refereren aan bestaande artikelen op Wikipedia, waar die namen overigens - zo mag aangenomen worden - door betrokkene zelf zijn geplaatst. Gouwenaar (overleg) 1 dec 2013 13:32 (CET)
Uitgangspunt moet toch zijn dat iemand daar irl geen last mee kan krijgen. Dat kan je niet maken. Aiko 1 dec 2013 14:38 (CET)
Dat kan zo zijn, maar betrokkene zelf plaatst zowel op Wikipedia als daarbuiten links die dit verband leggen. Hier gaat het - om alle misverstanden te vermijden - om de beoordeling van bewerkingen die gebruiker Webnetprof op Wikipedia heeft gedaan. Daarbij gaat het om de vraag of de geplaatste informatie voldoet aan de criteria van Wikipedia. Op een groot aantal punten is dat nmm niet het geval. Gouwenaar (overleg) 1 dec 2013 19:26 (CET)
Aiko, ik begrijp heel goed wat je bedoelt en ik wil er ook best aan meewerken om de koppeling tussen W en G minder zichtbaar te maken, maar dat is nogal ingewikkeld aangezien, zoals Gouwenaar ook duidelijk probeert te maken, de verwijzing van W naar G en andersom voortdurend aanwezig is. Dat heeft vaak met zelfpromotie te maken, waarbij W G naar voren schuift, omdat deze het een en ander gedaan heeft (vaak als actievoerder), of waarbij G wijst op iets dat W gedaan heeft. Daarnaast heeft een aantal mensen lange tijd (dat gebeurde al vanaf maart) gediscussieerd of die band tussen W en G nu wel of niet vaststond, of de aanwijzingen daarvoor zwaar genoeg waren. Tot slot is het ingewikkeld, omdat de betreffende persoon zelf met die twee namen ondertekent, zoals op de beoordelingspagina 20131118 en bij de schandelijke tirades waarin hij op onze respectievelijke overlegpagina's tegen Theobald Tiger en mij is uitgevaren. Met andere woorden en kort samengevat: het is nogal ingewikkeld om W en G te behoeden voor privacyschending. Emelha (overleg) 1 dec 2013 20:46 (CET)
De inpanningen van Aiko om de privacy van Webnetprof te beschermen ogen sympathiek, en ik ben het ook eens met het principe dat de privacy van Wikipedia-gebruikers dient te worden beschermd. Maar er is wel een probleem. Emelha heeft gelijk dat het ondoenlijk is om de naam van de journalist en de naam van de Wikipedia-bewerker te scheiden. De bewerkingen van Webnetprof zijn voor het overgrote deel rechtstreeks in verband te brengen met de persoon, de persoonlijke betrekkingen, de persoonlijke preoccupaties en de beroepsmatige activiteiten van de journalist. De journalist schrijft een artikel in HP De Tijd getiteld Indische Holocaust - hij is de enige die de hongersnood op Java tijdens WOII zo noemt, uiteraard geheel volgens de theatrale codes van de slachtoffercultuur - en Webnetprof maakt een (onaf) Wikipedia-artikel met die titel. Webnetprof maakt een artikel over de journalist aan. Webnetprof maakt het artikel Tom Posch aan, een vriend en medewerker van de journalist. Webnetprof maakt het artikel Irving Wallace aan, uitsluitend om daarin Tom Posch te kunnen vermelden, die ooit een stukje heeft geschreven in een vertaling van een boek van Wallace. Webnetprof plagieert een passage van het Tilburgs Regionaal Archief en publiceert het op Wikipedia (Tilburg). Vervolgens schrijft de journalist een stukje op een lokale website namens de redactie van zijn eigen ondernemingswebsite dat hij zulke interessante dingen op het spoor gekomen is die hij op Wikipedia heeft gezet. Dit zijn maar een paar voorbeelden waarbij ik betrokken ben geweest en die met talloze andere zijn te vermeerderen.
En dan: Webnetprof schrijft eigenlijk niet, Webnetprof verschrijft zich of Webnetprof schrijft over. Webnetprof is een gemakzuchtige broddelaar die ook menig gebrekkig lemma gewoon uit zijn duim gezogen heeft. Het is eigenlijk niet voor bestrijding vatbaar dat de journalist Wikipedia gebruikte als nevenkanaal voor de behartiging van zijn persoonlijke en beroepsmatige belangen en dat dezelfde persoon als Wikipedia-gebruiker schade toebracht aan de encyclopedie. Het is ook duidelijk dat Webnetprof, alias van de journalist, door hautain alle kritiek te negeren en door onverdroten door te gaan met zijn schadelijke bewerkingen, meende te kunnen wegkomen met zijn auteursrechtenschendingen en zijn geknoei. Nu dat dreigt te mislukken, begint hij te tieren en te dreigen met juridische actie. Hoe had dit wangedrag anders kunnen worden aangetoond en tegengegaan dan door expliciet een verband te leggen tussen de Wikipedia-gebruiker en de journalist?
De journalist heeft ten slotte zelf op verschillende plaatsen te kennen gegeven dat Webnetprof en de naam van de journalist namen zijn voor een en dezelfde persoon.
Laat de journalist en Wikipedia-gebruiker maar dreigen met rechtszaken. Hij bluft, hij gedraagt zich als een zichzelf op de borst trommelende gorilla. De journalist, de grote strijder tegen auteursrechtenschendingen door PCM, gaat heus niet procederen tegen mij of tegen Wikipedia, want zijn zelfpromotie, zijn wangedrag, zijn plagiaat en zijn auteursrechtenschendingen zijn volstrekt onloochenbaar. En als hij het wel doet, wordt het zijn ondergang. Met vriendelijke groet aan alle belangstellenden, Theobald Tiger (overleg) 2 dec 2013 08:29 (CET)
Je bent ook slordig omgegaan met de privacy van iemand anders. Het lijkt hier de inquisitie wel. Aiko 2 dec 2013 12:46 (CET)
Nou, nou, kun je je toon wat matigen. Iemand kan zich ook gewoon vergissen. Emelha (overleg) 2 dec 2013 13:02 (CET)
Dag Aiko, Heb je nog iets op mijn overlegbijdrage te zeggen? Of kom je hier om jouw eigen inquisitie uit te oefenen? Ik heb op de OP van Emelha van een IP-adres dat ten onrechte werd toegeschreven aan Webnetprof - en dat die IP-adressen vermeld worden is op zichzelf genomen terecht, want Webnetprof beschadigde op serieuze schaal Wikipedia - gezegd dat het een IP-adres van iemand anders is. De betreffende IP-bijdrager tekende een overlegbijdrage met zijn eigen naam. Ik heb daarvoor wel onderzoek moeten doen, maar ik heb daarmee geen inquisitie beoogd. Het was misschien wel beter geweest als ik dat verband tussen IP en de naam niet expressis verbis had gelegd, maar simpelweg met een link had verwezen naar de betreffende overlegbijdrage. Van mijn bijdragen die mede hebben geleid tot de deconfiture van Webnetprof op Wikipedia heb ik overigens geen spijt, ook niet van de bijdragen die een verband leggen tussen de Wikipedia-redacteur en de journalist. Het lijkt me niet nodig om hiervoor woorden als 'inquisitie' te gebruiken. Dat zijn woorden - 'Indische holocaust' - die we beter aan de geblokkeerde kunnen overlaten. Theobald Tiger (overleg) 2 dec 2013 13:06 (CET)
Ik zou je willen vragen te proberen je niet meer te vergissen, als het gaat om de privacy van (diverse) personen. Aiko 2 dec 2013 13:14 (CET)
@TT:ook iemand waarvan je goed beargumenteerd kan aangeven dat het een zwetser, een plagiator of wat dan ook is, heeft recht op bescherming van zijn/haar privacy. Als het strikt noodzakelijk is om irl-naam en gebruikersnaam te koppelen om iets aan te tonen dat anders niet aan te tonen valt zal dat ws wel mogen, maar daarbij is het niet nodig om verder te gaan dan nodig. De gebruiker webnetprof mag als gebruiker aangesproken worden op wat hij hier doet. Daarbij is een terugkerende koppeling met een irl-persoon niet nodig. Peter b (overleg) 2 dec 2013 13:18 (CET)
@Aiko, You're welcome.
@Peter b, Ik kan het daarover met je eens zijn, maar ik geloof niet dat het mogelijk zou zijn geweest om een halt toe te roepen aan de onwenselijke bijdragen van Webnetprof zonder het verband met de journalist te leggen. Ik meen dat ik na zijn blokkade dat verband ook niet meer heb gelegd, behalve misschien in deze overlegbijdrage. Maar in dat geval was het verband in mijn ogen wel functioneel en goed verdedigbaar. In de door Natuur12 verwijderde tirade met juridische dreigingen aan mijn adres op de bij deze OP behorende projectpagina, legt betrokkene het verband overigens zelf. Gebruikers die mij en anderen al maandenlang op geen enkele vraag antwoord geven, doorgaan met Wikipedia te beschadigen, en vervolgens - als alles al verloren is - mij juridisch gaan bedreigen, genereren overigens niet veel goodwill in mijn gemoed. Maar des te belangrijker om wel zorgvuldig te blijven.
@Allen, Ik heb er geen bezwaar tegen als iemand de naam door een initiaal vervangt. Theobald Tiger (overleg) 2 dec 2013 13:43 (CET)
@Allen, Wil iedereen die nog op zijn of haar overlegpagina deze naam aantreft, of die zelf deze naam ergens heeft neergeschreven, passende maatregelen nemen? (Dat wil zeggen, de naam verwijderen of onherkenbaar maken)? Mvg, - Aiko 2 dec 2013 14:07 (CET)
@Aiko. Ik begrijp niet goed waarom je zelf deze koppeling niet ongedaan maakt waarin je al in maart als een van de eersten de verbinding tussen W en G hebt gelegd. Emelha (overleg) 2 dec 2013 18:06 (CET)
@Emelha: Ten eerste omdat W zelf ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om dat zelf te regelen op zijn eigen overlegpagina, maar dat niet heeft gedaan. Ten tweede omdat ik geen expliciete relatie heb opgeschreven, maar enigszins bedekte termen heb gebruikt. Ik suggereer 'één of andere relatie'. Als jij vindt dat het nog steeds te ver gaat, mag je wat mij betreft eigenhandig ingrijpen. Mvg, - Aiko 8 dec 2013 19:15 (CET)

Joop BeekBewerken

Joop Beek is ontegenzeggelijk een zeer interessante figuur die een artikel verdient. Dit artikel is echter eerder sensationeel dan encyclopedisch. Het eerste boek onder de sectie Literatuur (bronnen?) is een stuk terughoudender met verregaande claims (bijvoorbeeld: "belangrijkste adviseur van Soeharto", "oprichter van de Golkar", de man achter de Soeharto-coup). Het tweede boek geeft geen zoekresultaten waar je wat aan hebt. Het derde boek is in het Indonesisch geschreven, en de vierde link is een wervende aankondiging van een televisieprogramma. Een aantal CV-achtige zinnen in het artikel lijkt afkomstig van noot 106 van Mujiburrahman, Feeling Threatened, Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order AUP 2006, p.337 (het gelinkte eerste boek). De noot verwijst naar een ongepubliceerde biografische schets. Vooralsnog verder (behalve CV-passage enigszins) geen copyvio geconstateerd, al lijkt mij overschrijfwerk, gezien de behoorlijke stijl waarin het (toch vrij sensationele) artikel geschreven is, vrij waarschijnlijk. Misschien kan een van de collega's een suggestie doen wat in dit geval het beste is. Ik aarzel om te nomineren, maar in de huidige staat handhaven kan eigenlijk ook niet. Theobald Tiger (overleg) 2 dec 2013 19:36 (CET)

Museum De LakenhalBewerken

De door Webnetprof afgeleverde versie van Museum De Lakenhal bevatte vrijwel letterlijk overgenomen zinnen van de toenmalige website van De Lakenhal. Bijvoorbeeld:

"De lakenhandelaren leverden de balen stof af op het voorplein, alwaar de staalmeesters het keurden. In de grote gildezaal, ook wel Grote Pers genoemd, werden de balen voorzien van een loden zegel, als waarmerk" (webarchief, 3 januari 2006)

In de versie van Webnetprof heet het:

"De lakenhandelaren leverden hun stoffen af op het voorplein, waar de staalmeesters het keurden. In de grote gildezaal, ook wel Grote Pers genoemd, kregen de balen dan een loden zegel, het waarmerk."

Inmiddels staat deze tekst er niet meer, maar is het (lichtjes aangepaste) knip- en plakwerk natuurlijk wel in de bestandsgeschiedenis terug te vinden. Wat te doen? Toch maar zo laten dan? Theobald Tiger (overleg) 2 dec 2013 19:50 (CET)

Hongersnood op Java (1944-45)Bewerken

Wat te doen met het artikel Hongersnood op Java (1944-45). Het lijkt vooral gebaseerd op De Jong, maar het is eigenlijk helemaal niet af. Het artikel eindigt ruim voordat het onderwerp begint, het geeft vooral context, maar beschrijft niet of nauwelijks wat er gebeurd is. Mijn grootste bezwaar destijds was de titel Indische Holocaust, maar dat bezwaar is verholpen door een titelwijziging van BoH. Iemand suggesties? Theobald Tiger (overleg) 2 dec 2013 20:15 (CET)

RadiomakerBewerken

Het artikel Radiomaker is bronloos geklessebes waar ik heel slecht tegen kan. Ik ben voorstander van verwijdering, maar ik vrees dat menigeen zal uitroepen: "Wikipedia is een waardevol samenwerkingsproject, en daarom zijn dit dus zulke fijne 'aanzetten' waarmee enthousiaste collega's vervolgens weer verder aan de slag kunnen gaan!" Zou hier ooit iemand naar kijken, en zou zoiemand er dan ook nog wijzer van worden? Gaarne een second opinion. Theobald Tiger (overleg) 2 dec 2013 22:15 (CET)

Ik ruil graag mijn mening voor het jouwe, maar dan verandert er niet veel... Oftewel ik ben het helemaal eens met je constatering en helaas ook met je conclusie. Ik heb in m'n carrière ongetwijfeld weleens het woord radiomaker gebruikt, maar programmamaker is in mijn ogen de gangbare term. Volgens mij zegt het al genoeg dat programmamaker niet eens teruglinkt naar radiomaker. Om maar ff inhoudelijk op het artikel in te gaan:
 • Ik word simpel van al die waslijsten van personen in artikelen waar niemand ook maar iets wijzer van wordt.
 • Opleiding in Nederland. Na het lezen nog geen idee welke opleiding er nu specifiek tot radiomaker opleidt, dat staat er niet in. Wel dat er amateur-radiomakers zijn ....
 • Opleiding in Belgie: eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Na het lezen niets wijzer.
 • Inleiding: Open deuren als Vooral presentatoren krijgen bekendheid. Iets over een prijs die word uitgereikt aan een programma en ga zo maar door.

Wat mij betreft het ronde archief of anders doorverwijzen naar programmamaker. --Meerdervoort (overleg) 3 dec 2013 00:40 (CET)

 • Eens met de constateringen. Wie begrijpt zinnen als "Over het algemeen slaat de omschrijving op functies die te maken hebben met de inhoudelijke verantworodelijkheid. Dit kan ook slaan op muziekuitzendingen, of uitzendingen van hoorspelen op basis van bestaand werk van schrijvers". De bijgevoegde lijstjes, zowel van functies als van zogenaamde bekende radiomakers zijn een willekeurig greep van rijp en groen uit wat beschikbaar is. Gouwenaar (overleg) 3 dec 2013 13:26 (CET)

Pierre Marie Robert VersteeghBewerken

De overgenomen gedeelten uit De Jong zijn niet van de hand van Webnetprof, maar van de hand van Menke (zie hier). Voor een toelichting bij deze problemen zie dit overzicht. Gouwenaar (overleg) 2 dec 2013 23:01 (CET)

Dank voor deze correctie. Theobald Tiger (overleg) 3 dec 2013 14:47 (CET)

Andere bewerkingen van webnetprofBewerken

Bij het lezen van het artikel over Enschede viel mij op dat er een grote nadruk werd gelegd op details uit de Tweede Wereldoorlog. Stakingen, knokploegen, jodenvervolging en andere in borstklopperijstijl geschreven teksten. Nietsvermoedend (en achteraf zeer naïef) ging ik kijken wanneer de tekst werd toegevoegd en tot mijn schrik zag ik dat Webnetprof zich had uitgeleefd. Ik heb alles verwijderd en daardoor het onderdeel geschiedenis weer hersteld naar de versie voordat webnetprof er mee ging bemoeien. Ik ben bang dat dit niet het enige artikel is waar hij zich mee heeft beziggehouden. Is het te doen om een lijst van grote bewerkingen/toevoegingen van webnetprof te maken en zo ja is het zinvol om deze nog langs te lopen? --Meerdervoort (overleg) 30 jan 2014 18:27 (CET)

Dan zou je een botschrijver - Multichill misschien - moeten vragen met hulp van deze lijst een selectie te maken van alle bijdragen die aan elk afzonderlijk door Webnetprof bewerkt artikel zijn gedaan die bij elkaar opgeteld groter zijn dan laat ons zeggen 500 karakterposities. Misschien bestaat er zo'n tool, maar hij is mij onbekend. Ik weet ook niet of je die lijst in zijn geheel kunt downloaden, want dan zou ik het zelf kunnen proberen. Met hulp van Visual Basic for Applications kan ik het in Excel wel voor elkaar krijgen vermoed ik. Theobald Tiger (overleg) 30 jan 2014 18:45 (CET)
Helaas was het tweede door mij bekeken artikel ook gelijk raak. Zwolle bevatte een stuk tekst over de jodenvervolging dat met een paar woorden aangepast zo uit overgenomen bleek uit de bijgevoegde bron. Het ging hierbij niet om een zin, maar meerdere alinea's. Inmiddels heb ik een overzicht in excel gekregen, dat nog gefilterd moet worden. Het bestand is onderweg naar de hulptroepen ;) --Meerdervoort (overleg) 30 jan 2014 19:26 (CET)
Wat Enschede betreft, vergelijk ook de verwijderde tekst eens met Jodensterren gedrukt in Enschede en met April-mei staking. De gelijkenis is weer opvallend. Wie neemt hier van wie over? Gouwenaar (overleg) 30 jan 2014 19:29 (CET)
Van tijd tot tijd had ik ook al eens naar de lijst met bewerkingen gekeken van webnetprof, maar het deed me een beetje denken aan de lijst van Menke, ook zo'n lijst om wat moedeloos van te worden. Gouwenaar (overleg) 30 jan 2014 23:08 (CET)
Met AWB heb ik een lijst opgevraagd van de artikelen die Webnetprof heeft bewerkt. Behalve de artikelen die hij zelf aanmaakte (en al op de projectpagina bij de overlegpagina staan) en een aantal redirects waren dat, zonder te filteren op grootte van de bewerking, 650 638 pagina's. Ik heb ze even hier geparkeerd. Wie er wat mee wil, kan dus zijn gang gaan. EvilFreD (overleg) 31 jan 2014 08:22 (CET)
Het zijn er 637 - regel 52 is per abuis leeg. Theobald Tiger (overleg) 31 jan 2014 10:23 (CET)
Ik vroeg me al af waar Zwolle en Enschede stonden in de lijst, maar zie al dat je ze zelf hebt verwijderd. 637 is in elk geval behapbaar. Er zullen er ongetwijfeld een aantal zijn die je zo weg kan strepen. Dank voor de lijst. --Meerdervoort (overleg) 31 jan 2014 10:29 (CET)
Ik ben van plan de lijst in tabel te zetten en er een gegeven over de cumulatieve grootte van de bewerkingen aan toe te voegen. Ik hoop daar vanavond aan toe te komen. Theobald Tiger (overleg) 31 jan 2014 12:06 (CET)
Ik neem een paar dagen enige afstand, dus het wordt later. Theobald Tiger (overleg) 2 feb 2014 09:55 (CET)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Gouwenaar/Nalooplijst Webnetprof".